Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten (flere niveauer findes), brug forøg listeniveau For at få venstrestillet tekst.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten (flere niveauer findes), brug forøg listeniveau For at få venstrestillet tekst."— Præsentationens transcript:

1 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten (flere niveauer findes), brug forøg listeniveau For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk listeniveau Regionernes samlede udgifter til medicin er faldet fra 2009 til 2012 Kilde: Amgros og Danmarks Statistik

2 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten (flere niveauer findes), brug forøg listeniveau For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk listeniveau Regionernes udgifter til medicintilskud falder Kilde: Danmarks Statistik mio.kr.

3 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten (flere niveauer findes), brug forøg listeniveau For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk listeniveau Regionernes udgifter til sygehusmedicin stiger moderat Kilde: Amgros

4 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten (flere niveauer findes), brug forøg listeniveau For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk listeniveau Negativ realvækst i regionernes udgifter til medicin (8 pct. fra 2009 til 2012) Kilde: Amgros og Danmarks Statistik Indeks for udviklingen i regionernes udgifter til sundhedsvæsenet, medicin samt inflation (indeks 2009 = 100)

5 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten (flere niveauer findes), brug forøg listeniveau For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk listeniveau Regionernes udgifter til medicintilskud udgør en faldende andel af udgifterne i den primære sundhedssektor Udgiftsvækst i praksissektoren 2009 – 2012 fordelt på medicintilskud, almenlægehjælp og speciallægehjælp (indeks 100 =2009) Kilde: Danmarks Statistik

6 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten (flere niveauer findes), brug forøg listeniveau For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk listeniveau Regionernes samlede udgifter til medicin udgør en stadig mindre andel af regionernes sundhedsudgifter Kilde: Amgros og Danmarks Statistik

7 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten (flere niveauer findes), brug forøg listeniveau For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk listeniveau Begrænset vækst i omsætningen af medicin på det danske lægemiddelmarked i 2013 Kilde: DLI/MI og egne beregninger

8 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten (flere niveauer findes), brug forøg listeniveau For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk listeniveau Forsat begrænset vækst i lægemiddelomsætningen i Danmark i 2014 Kilde: DLI/MI og egne beregninger

9 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten (flere niveauer findes), brug forøg listeniveau For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk listeniveau Regionerne står for størstedelen af forbruget af sundhedsydelser i Danmark Forbrug på sundhedsydelser i Danmark i 2012 fordelt på regioner, kommuner og private (mia. kr./%) Kilde: Danmarks Statistik

10 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten (flere niveauer findes), brug forøg listeniveau For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk listeniveau Forbruget på sundhed stiger mest i kommunerne Vækst i udgifter til sundhed fordelt på, regioner, kommuner og private 2009 – 2012 (indeks 100 = 2009) Kilde: Amgros og Danmarks Statistik

11 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten (flere niveauer findes), brug forøg listeniveau For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk listeniveau Størstedelen af de regionale udgifter til sundhedsvæsenet anvendes på sygehusvæsenet Regionernes udgifter til sundhed i 2012 fordelt på udgiftsposter (mia.kr. / %) Kilde: Danmarks Statistik

12 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten (flere niveauer findes), brug forøg listeniveau For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk listeniveau Væksten i regionernes udgifter til medicin er markant mindre end i det øvrige sundhedsvæsen Kilde: Amgros og Danmarks Statistik Væksten i regionernes udgifter, fordelt på udvalgte udgiftsposter 2009 – 2012 (indeks 100 = 2009)

13 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten (flere niveauer findes), brug forøg listeniveau For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk listeniveau Kommunernes udgifter til sundhed i 2012 fordelt på udgiftsposter Kommunernes udgifter til sundhed i 2012 fordelt på udgiftsposter, eksklusiv kommunal medfinansiering(mio.kr./%) Kilde: Danmarks Statistik

14 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten (flere niveauer findes), brug forøg listeniveau For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk listeniveau Markant vækst i kommunernes forbrug på genoptræning og forebyggelse Væksten i kommunernes udgifter fordelt på udvalgte udgiftsposter 2009 – 2012 (indeks 100 = 2009) Kilde: Danmarks Statistik

15 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten (flere niveauer findes), brug forøg listeniveau For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk listeniveau Privates forbrug på medicin, vitaminer mv. udgjorde 6,7 mia. i 2011 Privates forbrug på sundhedsydelser i 2011, fordelt på udgiftsposter (mio.kr./%) Kilde: Danmarks Statistik

16 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten (flere niveauer findes), brug forøg listeniveau For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk listeniveau Privatforbruget på sundhedsydelser er svagt faldende Privates forbrug på sundhedsydelser fordelt på udvalgte udgiftsposter (indeks 100 = 2009) Kilde: Danmarks Statistik


Download ppt "Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten (flere niveauer findes), brug forøg listeniveau For at få venstrestillet tekst."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google