Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads – også for de ældre medarbejdere.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads – også for de ældre medarbejdere."— Præsentationens transcript:

1 Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads – også for de ældre medarbejdere

2 Aldersfordeling i Region Midtjylland

3

4 4745 medarbejdere over 55 år

5 Andel af medarbejdere over 55 år

6 Faggrupper med stor andel over 55 år

7 Faggrupper med lille andel over 55 år

8 Lille andel i forhold til gennemsnit: Syge- og sundhedspersonale over 55 år

9 Antal sygedag fordelt efter alder – de somatiske hospitaler

10 Andel deltidsbeskæftigede i Region Midtjylland - udvalgte faggrupper

11 Tilbagetrækningsalder i Region Midtjylland Alle ansatte  Den beregnede gennemsnitlige tilbagetrækningsalder i Region Midtjylland var i 2007 (nov2006-nov2007) lidt over 62 år  I 2007 var nettoafgangen/tilbagetrækningen i Region Midtjylland i alderskategorien 60- 65 år på i alt ca. 505 fuldtidsstillinger. Sagt med andre ord kunne Region Midtjylland have 505 fuldtidsansatte mere til rådighed i november 2007, hvis ingen medarbejdere i alderen 60-65 år havde trukket sig tilbage på grund af alder.  Ud af de 505 fuldtidsansatte stoppede ca. 180 fuldtidsansatte som 60-årige, ca. 70 fuldtidsansatte som 61-årige, ca. 97 fuldtidsansatte som 62-årige, ca. 76 fuldtidsansatte som 63-årige, ca. 35 fuldtidsansatte som 64-årige og ca. 47 fuldtidsansatte som 65- årige.  Kunne Region Midtjylland have fastholdt alle disse medarbejdere med samme beskæftigelsesgrad, så ville det have taget presset af rekrutteringsbehovet.  Livscyklus: Kunne Region Midtjylland have fastholdt alle disse medarbejdere med samme beskæftigelsesgrad kunne samtlige de ca. 9500 medarbejdere opgjort i fuldtidsstillinger i alderen fra 25 år – 40 år (børnefamilie-alderen) arbejde ca. 2 timer mindre om ugen Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontor(FLD) – tallene er korrigeret for strukturreformen

12 Alle ansatte: nettoafgang i Region Midtjylland i 2007 i alderen 60-65 år

13 Sygeplejerskernes tilbagetrækningsalder i Region Midtjylland  Sygeplejerskernes gennemsnitlige tilbagetrækningsalder i Region Midtjylland var i 2007 (nov2006-nov2007) på under 62 år  I 2007 var nettoafgangen/tilbagetrækningen i Region Midtjylland for sygeplejersker i alderskategorien 60-65 år på i alt ca. 143 fuldtidsstillinger. Sagt med andre ord kunne Region Midtjylland have 143 fuldtidsansatte sygeplejersker mere til rådighed i november 2007, hvis ingen sygeplejersker i alderen 60-65 år havde trukket sig tilbage på grund af alder.  Ud af de 143 fuldtidsansatte stoppede ca. 47 fuldtidsansatte som 60-årige, ca. 25 fuldtidsansatte som 61-årige, ca. 31 fuldtidsansatte som 62-årige, ca. 18 fuldtidsansatte som 63-årige, ca. 9 fuldtidsansatte som 64-årige og ca. 13 fuldtidsansatte som 65-årige.  Kunne Region Midtjylland have fastholdt alle disse medarbejdere med samme beskæftigelsesgrad, så ville det have taget toppen af presset af rekrutteringsbehovet mht. sygeplejersker  Livscyklus: Kunne Region Midtjylland have fastholdt alle disse medarbejdere med samme beskæftigelsesgrad kunne samtlige de ca. 3300 sygeplejersker opgjort i fuldtidsstillinger i alderen fra 25 år – 40 år (børnefamilie-alderen) arbejde ca. 1,5 timer mindre om ugen. Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontor(FLD) – tallene er korrigeret for strukturreformen

14 Sygeplejersker: nettoafgang i Region Midtjylland i 2007 i alderen 60-65 år

15 Tilbagetrækning pga. alder de næste 5 år og påvirkning af rekrutteringsbehovet i Region Midtjylland  Fastholdes det nuværende mønster for tilbagetrækning pga. alder vil netto 3207 ansatte forlade i Region Midtjylland i de næste 5 år. Eksempel - sygeplejersker:  Fastholdes det nuværende mønster for tilbagetrækning pga. alder i Region Midtjylland i de næste 5 år vil 710 sygeplejersker trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet.  Udover tilbagetrækningen pga. alder er der mht. sygeplejersker en markant tendens til, at sygeplejerskerne forsvinder fra regionens arbejdspladser i alderen 55-60 år. Denne tendens har således tilsyneladende en nettoeffekt svarende til den pga. tilbagetrækningen pga. alder,  I 2006 fuldførte 1860 personer uddannelsen til sygeplejerske. Region Midtjylland har behov for at rekruttere en væsentlig andel af disse nyuddannede sygeplejersker.  Det er de store årgange, der trækker sig tilbage, og de små årgange der kommer ind på arbejdsmarkedet. Dermed vil rekrutteringsbehovet blive presset yderligere inden for en lang række faggrupper. Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontor(FLD) – tallene er korrigeret for strukturreformen samt Danmarks Statistik

16 KTO-delforlig Seniorrettigheder

17 Centrale seniorrettigheder 2009 - 2011 I året efter det kalenderår hvor den ansatte fylder Seniorbonus % af årsløn Kan veksles til antal seniordage 600,82 611,23 62 og derover1,6 %4 Seniordage kan konverteres til: - En løbende pensionsindbetaling eller - En kombination af seniorbonus, seniordage og pensionsindbetaling

18 Tidligere indsats for udvalgte udsatte grupper: (husassistenter, pædagogisk pers., rengøringsass. SOSU-personale, specialarbejdere, servicemedarbejdere ved sygehuse) I året efter det kalenderår, hvor den ansatte fylder Seniorbonus % af årsløn Kan veksles til antal seniordage 580,82 591,23 601,64 611,64 62 og derover1,64

19 Seniorinitiativer for læger (overlæger, lægelige chefer, afdelingslæger, reservelæger m.fl.) I året efter det kalenderår, hvor den ansatte fylder Seniorbonus % af årsløn Kan veksles til antal seniordage 620,82 631,23 64 og derover1,6 %4

20 Sundhedskartellet Seniorrettigheder 2008 - 2011

21 Seniorinitiativer for sundhedspersonale (sygeplejersker, fysioterapeuter, bioanalytikere, jordemødre m.fl.) I året efter det kalenderår, hvor den ansatte fylder Seniorbonus % af årsløn Kan konverteres til særlige, selvvalgte kompetenceudviklingsforløb eller Ekstra pensions- indbetaling Antal seniordage + bonus/ ekstra pensionsindbetaling/ kompetenceudviklingsforløb 602,02,1 % 1 + bonus på 1,6 % 2 + bonus på 1,2 % 612,32,4 % 1 + bonus på 1,9 % 2 + bonus på 1,5 % 3 + bonus på 1,1 % 62 og derover2,7 %2,8 % 1 + bonus på 2,3 % 2 + bonus på 1,9 % 3 + bonus på 1,5 % 4 + bonus på 1,1 %


Download ppt "Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads – også for de ældre medarbejdere."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google