Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Pædagogernes Pensionskasse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Pædagogernes Pensionskasse"— Præsentationens transcript:

1 Pædagogernes Pensionskasse
I overblik

2 PBU’s historie 1976 etableret som arbejdsmarkedspensionskasse af overenskomstparterne: BUPL – Børne- & Ungdomspædagogernes Landsforbund KL – Kommunernes Landsforening København og Frederiksberg kommuner

3 PBU – kort fortalt 113.563 medlemmer Kapital på 43 mia. kr.
Betalende: Hvilende: Pensionerede: 9.882 Kapital på 43 mia. kr. Indbetalinger i 2011: 2,4 mia. kr. Udbetalinger i 2011: 724 mio. kr. Medlemsejet – hele overskuddet går til medlemmerne Supplement til folkepension og ATP Markedsrenteordning siden 2003

4 Mission, vision og værdier
PBU sikrer den enkelte pædagog den højeste pension Vision Pædagogernes Pensionskasse skaber tryghed Fundamentet er at tænke i helheder ud fra det enkelte medlems samlede økonomiske situation Værdier Troværdighed Medlemsorienteret Dynamisk Enkelhed

5 Forretningsmodel Enkel og standardiseret pensions- og forsikringsordning målrettet pædagoger som homogen medlemsgruppe Lave omkostninger gennem enkelhed, outsourcing og stordriftsfordele i IT og administration Gennemsigtighed om omkostninger, produkter, service og investeringer

6 Konkurrencedygtigt afkast*
Gennemsnit Gennemsnit 2011 2010 2009 5,9% 13,1% 5,3% 14,7% 19,9% * Markedsrente

7 PBU’s investeringer Spredning af risiko på aktivklasser, geografi og investeringsstil Fokus på aktiv forvaltning af formuen Globalt, langsigtet investeringsperspektiv

8 Ansvarlighed i investeringerne
Udgangspunkt i investeringsetiske retningslinjer baseret på FN Global Compact (PBU blev tilsluttet i 2007) Investeringer med respekt for menneske-rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og bekæmpelse af korruption Ansvarligt ejerskab baseret på kritisk og konstruktiv dialog med virksomheder, som PBU investerer i

9 Fordeling af investeringer* i pct. ultimo 2011
Aktivklasse Pct. Nominelle obligationer 45 Virksomhedsobligationer 9 Obligationer udstedt af udviklingslande 4 Indeksobligationer 3 Aktier 27 Ejendomme 8 Øvrige * Markedsrente

10 Pensionspakken 2012 for det typiske medlem
Bidrag til alderspension Invalidepension kr. Invalidesum kr. Kritisk sygdom kr. Børnepension kr. Dødsfaldssum kr. Bidrag til gruppeforsikring

11 Fokus på digitale løsninger
Selvbetjening Webportal Chat Hjemmeside Giver Større overblik og bedre service til medlemmerne PBU sparer penge – og det betyder mere i pension til medlemmerne


Download ppt "Pædagogernes Pensionskasse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google