Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det fælles mål At borgere med kroniske sygdomme opnår den højeste grad af livskvalitet med størst muligt ansvar for og indflydelse på eget helbred.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det fælles mål At borgere med kroniske sygdomme opnår den højeste grad af livskvalitet med størst muligt ansvar for og indflydelse på eget helbred."— Præsentationens transcript:

1 Det fælles mål At borgere med kroniske sygdomme opnår den højeste grad af livskvalitet med størst muligt ansvar for og indflydelse på eget helbred

2 Oplæggets formål •Hvordan defineres Kronisk Sygdom (KS)? •Hvor stort og kompliceret er problemet med KS? •Typiske problemer ved KS •Hvilke faktorer ”bestemmer” reaktion på KS? •Typiske copingstrategier i relation til KS •Hvad efterspørger borgere med KS?

3 Kronisk Sygdom (KS) I ’….kan defineres som en tilstand, der kræver vedvarende professionel behandling og/eller indebærer en diagnosticeret irreversibel svækkelse af psykisk eller somatisk karakter, som ikke kan tilskrives normal ældning’ Friis-Hasché, 2004

4 Kronisk Sygdom (KS) II Ogden, 2007 En tilstand med mange dimensioner Fysisk Psykisk Social Materiel Erhverv

5 Kronisk Sygdom III SUSY, 2007 Voksne danskere

6 Kronisk Sygdom IV Højt specialiseret Basisfunktion Grad 1 Grad 2 Grad 3 80-95 % de Neergaard, 2006 Kaiser Permanente, 2006 Specialfunktion

7 KS - psykosocialt Fem bestemmende faktorer for reaktion på KS Reaktion på KS Debut Formåen Symptomvariation Forløb Afslutning Friis-Hasché, 2004

8 Coping I ’….er den proces, hvormed folk prøver at håndtere den uligevægt mellem krav og ressourcer, der opleves i en stressfuld situation….En persons coping-strategi er ikke den samme i alle typer af stressfulde situationer, men derimod ret så situations-specifik’ Adapteret fra Agger, 2004

9 Coping II Jørgensen & Pedersen, 2004 KS ProblemfokuseretEmotionsfokuseret Coping strategier

10 Coping III Intern data Problemfokuseret ’Det var selvfølgelig lidt et chok at få diagnosen. Beskeden om, at der ikke kunne tilbydes behandling var endnu mindre morsom. Gennem mit netværk fik jeg kendskab til eksperimentelle behandlingsformer. Jeg overvejede egentlig aldrig bare at sætte mig ”på det store, sorte tog”´. Emotionsfokuseret Lige efter diagnosen gik jeg helt i sort. Jeg græd hele tiden og var bare ”så ramt”. Hvorfor gik livet mig så uretfærdigt imod? En venin- de reddede mig. Fik mig slæbt til behandling. Gennem samtaler fik jeg bearbejdet min sorg og de her meget eksistentielle følelser om angst og vrede. Depressionen fik jeg også styr på´.

11 Coping IV Effektive coping strategier & KS Selektiv benægtelse/minimering af problemers alvorlighed Informationssøgning Egenomsorg/selvbehandling Sætte konkrete, realistiske mål for sundhedsfremmende aktiviteter Søge instrumentel og emotionel social støtte Forberede eller undgå belastende situationer/begivenheder I det hele taget arbejde helhedsorienteret med tilpasning til KS Friis-Hasché, 2004

12 Patienter med kroniske sygdomme ønsker •Sammenhæng mellem konsultationer & behandlinger på tværs af sektorer •Koordinering af forebyggende/rehabiliterende tiltag •Et sundheds- og socialvæsen, som anlægger et langsigtet perspektiv •Forløbskoordinatorer •Netværk med andre patienter med samme kroniske sygdom

13 Patienter med kroniske sygdomme har brug for V iden H andling S tøtte

14 Det fælles mål At borgere med kroniske sygdomme opnår den højeste grad af livskvalitet med størst muligt ansvar for og indflydelse på eget helbred


Download ppt "Det fælles mål At borgere med kroniske sygdomme opnår den højeste grad af livskvalitet med størst muligt ansvar for og indflydelse på eget helbred."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google