Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Temadag Funktionelle lidelser.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Temadag Funktionelle lidelser."— Præsentationens transcript:

1 Temadag Funktionelle lidelser.

2 Erfaringer fra samarbejde i. f. t
Erfaringer fra samarbejde i.f.t. patienter med svær tilgrundliggende somatisk sygdom og psykisk overbygning.

3 Samarbejdet Deltagelse i konferencer. Undervisning i sengeafdelinger.
Sparring med personale ofte forudgået af samtale med patienten. Aktuelt arbejdes der på en regionaliseret model for samarbejde og nærmere definition af målgruppe. Shared care, samarbejde med praktiserende læger/somatikken.

4 Hvilke patienter? Patienter med kroniske lidelser, der ofte følges i ambulante forløb og eller hos egen læge. Patienter med svær hjertelidelse Lungesygdom Diabetes Sclerose

5 Fælles for patienterne:
Angst og eller depressionsproblematik, der medfører en indskrænkelse af deres funktionsniveau samt livskvalitet. At deres funktionsniveau og livskvalitet indskrænkes i langt højere grad end forståeligt, set ud fra deres somatiske diagnose/symptomer.

6 Lille øvelse med sidemand
Drøft 5 min. med din ”sidemand” : kan I komme i tanke om patienter der svarer til det beskrevne og hvad er jeres eventuelle erfaringer hermed?

7 Case 24-årig mand i gang med uddannelse til lærer. Har 2 små børn. Gift. Fået diagnosticeret diabetes 1 år tidligere. Henvises, da man i diabetesamb. Undrer sig over at hans diabetes er så dysreguleret med konstant høje BS-værdier. De oplever at han trods undervisning omkring sygdom og behandling ikke kan integrere det i sin hverdag og oplever dårlig compliance. Pt. Har det samtidigt dårligere og dårligere psykisk. Er bange for at gå ud, deltage i sport, være alene hjemme osv. Overspiser og har altid noget sødt at spise eller drikke på sig. Tør ved henvisningstidspunktet ikke længere at gå alene ud at handle eller aflevere sine børn i institution. Familieliv, uddannelse, livskvalitet og sundhed er truet.

8 Angst- undvigeadfærd Pt. Har udviklet en svær angst overbygning på sin somatiske lidelse. Hans primære bekymring går på risikoen for insulin føling som han betragter som en stor trussel. Bekymringen får ham til at overspise for at holde BS højt. Angsten spreder sig som ringe i vandet og inddrager i større og større omfang elementer i hans liv og medfører ting som han begynder at undgå.

9 Negative automatiske tanker og adfærd forbundet hermed.
”Hvis mit BS kommer under 20 er der stor sandsynlighed for at jeg får føling”. Derfor må jeg hele tiden holde det højt. ”Mit BS kan falde meget hurtigt uden mulighed for at reagere” derfor måles BS mindst 5 gange i timen for at kunne holde øje med at det. ”Der er stor sansynlighed for, at jeg falder om nede i butikken” Derfor kan han ikke handle alene og undgår indkøb. ”Der er ikke nogen der vil kunne hjælpe mig”. Sikre at omgivelser er trygge ved mennesker der kender ham. ”Mine børn kommer til skade, fordi jeg mister bevidstheden”. Kan derfor ikke være alene med dem andet end helt kortvarigt. ”Det er farligt at dyrke sport, det får BS til at styrtdykke” – derfor undgås det så vidt muligt og ellers sikres undgåelse ved indtag af mad/drikke før og undervejs. Symptomer som svimmelhed og hjertebanken, svedfrembrud m.m. ledsages af en tolkning om at BS falder og forebygges altid ved indtag af kulhydrater.

10 Hvordan kan tilstanden behandles?

11 Psykoedukation Angsten og de mange negative tanker ”blokerer” for at tage viden til sig når det somatiske personale informerer/underviser. Psykoedukation både i forhold til sygdommen men også i forhold til angst. Hvilke symptomer får man fra kroppen ved angst. Lære at skelne mellem symptomer, så alle kropslig fornemmelse ikke udløser madindtag. Hvad er undvigeadfærd og hvordan påvirker det ens liv.

12 Gradvis eksponering Begynde gradvis at lave aftaler om fx selvstændige indkøb, aflevering af børn, komme ud, dyrke sport, være lidt alene, udsætte måling af BS- værdier at turde tage anbefalet insulindoser (i et samarbejde med diabetesamb.)

13 Angstreducering Det er muligt, at arbejde med angsten og reducere
den trods alvorlig sygdom/ reel trussel. Pt. Overvurderer ofte sandsynligheden for at ”det frygtede” vil ske” Overvurderer alvorsgraden af det frygtede. Undervurderer sin egne ressourcer og mulighed for at håndtere situationen. Undervurderer mulighed for at omgivelser kan hjælpe.

14 Alliance med pt. Vise interesse for pt´s tolkninger og forståelse af sygdom og symptomer. Alliancen er en væsentlig del af behandlingen. Det er vigtigt at pt. Føler sig forstået og at man hjælper med at fremme pt´s selvtillid i forhold til at kunne håndtere sin situation. Tillid og tryghed. Normalisering: ”Når du tænker sådan, kan jeg godt forstå at du bliver bange”………” Støtte og opbakning. Stille og roligt udfordre antagelser der er uhensigtsmæssige i forhold til sygdomshåndtering. Små opgaver og anerkendelse ved fremskridt.

15 Opsummering ”værktøjer”
Psykoedukation Angsthåndtering Gradvis eksponering Omstrukturering af negative automatiske tanker Alliance med pt.

16 Spørgsmål?

17 Tak for jeres opmærksomhed.


Download ppt "Temadag Funktionelle lidelser."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google