Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Pårørendeundervisning 1 Psykoedukation for pårørende til patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Pårørendeundervisning 1 Psykoedukation for pårørende til patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur."— Præsentationens transcript:

1 Pårørendeundervisning 1 Psykoedukation for pårørende til patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur

2 Program Pause når det passer Velkommen
Hvad er emotionelt ustabil personlighedsstruktur (borderline) Symptomer og diagnose Behandling Hvordan har sessionen været? Pause når det passer Psykoedukation for pårørende til patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur

3 Oversigt over emner Første aften: Fakta og myter
Hvad er emotionelt ustabil personligheds-struktur/borderline? Stress og sårbarhed Symptomer Behandling Anden aften: Samarbejdet med familien Forebyggelse Hvad har mennesker med en borderline diagnose brug for? Hvor kan man selv få støtte Man kan evt. lade deltagerne tale kort med sidemanden om forventningerne til undervisningen Hvilke forventninger har I? Psykoedukation for pårørende til patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur

4 Hvad er borderline? Hvad ved I allerede? Version oktober 2012 4 4
Psykoedukation for pårørende til patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur Version oktober 2012 4 4

5 Psykoedukation for patienter med BP
Hvad er borderline? Myter eller fakta? Det er kun piger, der får diagnosen? Det er alt sammen mors skyld? Selvskadende adfærd ses kun ved denne problematik? Det er en kronisk tilstand? Osv. Psykoedukation for pårørende til patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur Psykoedukation for patienter med BP Version oktober 2012 5 5

6 Fakta: Der er mange forskellige måder at få diagnosen borderline på
(256 forskellige kombinationer) Der er aldrig to mennesker som er helt ens Har man borderline/emotionelt ustabil personlighedsstuktur eller er man borderliner? 256 forskellige måder: Der er 256 forskellige kombinationer af de diagnostiske kriterier Psykoedukation for pårørende til patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur

7 Flere fakta 10-13% af befolkningen opfylder kriterierne for en eller flere personlighedsforstyrrelser Hyppighed af emotionelt ustabil personlighedsstruktur er ca. 1,5%. Nok større i den industrialiserede verden præget af opbrud i normer og værdier Risikofaktor: ADHD (ca. 25 %) Forveksles ofte med depressioner, bipolære, ADHD, PTSD, misbrug (differentialdiagnoser) 15-20% af alle patienter i psykiatrien har diagnosen borderline. Mindst 1/3 af alle med personlighedsforstyrrelser får denne diagnose. Det er den langt hyppigste behandlede personlighedsforstyrrelse. Flere (x3) kvinder end mænd Psykoedukation for pårørende til patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur

8 Emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type
Centrale vanskeligheder Karakteristiske symptomer Problemer med opmærksomhedskontrol under følelsespres Handler uoverlagt og impulsivt Pengeforbrug, sex, alkohol- eller stofmisbrug, ædeflip Manglende udholdenhed Dissociation Følelses-reguleringsproblemer Stormfulde, ustabile følelser Intens dysfori, irritabilitet elle angst Upassende intens vrede eller besvær med at kontrollere vrede Kronisk følelse af tomhed Periodiske forstyrrelser i tænkningen ”Sort-hvid” tænkning Mistænksomhed overfor andre Usikkerhed på sig selv Mikropsykose Problemer med relationer Problemer med intime relationer Ustabile, intense og stormfulde forhold Desperate anstrengelser for at undgå at forladt/angst for at være alene. Problemer med identitetsfølelsen Usikkerhed i forhold til, hvem man selv er Svingende oplevelse af andre Skiftende mål Handout Psykoedukation for pårørende til patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur 8

9 Biologisk og psykologisk sårbarhed
Hvorfor opstår det? Arv Tidlige oplevelser Biologisk og psykologisk sårbarhed Sårbarhed Stress Udløsende begivenhed Biologiske faktorer Aktivering af stresssystemer, der påvirker hjernens signalstoffer Psykologiske faktorer Negative følelser ved tab og nederlag Negative tanker Håbløshed Inaktivitet Sociale faktorer Konflikter Mgl. social støtte Manglende evne til at opfylde rolleforpligtelser E. Hougaard Psykoedukation for pårørende til patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur

10 Stress og sårbarhed Indsæt selv dias:
Vælg den stress- og sårbarhedsmodel der passer dig bedst (find eksempler i værktøjskassen) Psykoedukation for pårørende til patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur

11 Spørgsmål eller tanker, som dette har givet anledning til?
Drøft eventuelt parvis og spørg derefter i plenum Psykoedukation for pårørende til patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur 11

12 Om personlighedsforstyrrelser
De (aktuelle) diagnostiske kriterier: Karakteristiske vedvarende mønstre for adfærd og oplevelsesmåde som afviger fra det i kultursammenhængen forventede og accepterede for mindst 2 af følgende områder: Erkendelse, holdning Følelsesliv Impulskontrol og behovstilfredsstillelse Interpersonelle forhold Psykoedukation for pårørende til patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur Version oktober 2012 12 12

13 Om personlighedsforstyrrelser
De diagnostiske kriterier, fortsat: Adfærden gennemgribende unuanceret, utilpasset, uhensigtsmæssig Adfærden går ud over patienten selv eller omgivelserne Varighed siden barndom eller tidlig ungdom Anden årsag/sygdom skal være udelukket Psykoedukation for pårørende til patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur Version oktober 2012 13 13

14 Målsætning for behandling
Overordnede mål At blive mere følelsesmæssig robust Mindre sårbar i sine relationer til andre Bedre til at takle konflikter [HUSK: SKAL TILPASSES LOKALE FORHOLD/TILGANG] Psykoedukation for pårørende til patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur

15 Hvordan opnås målet gennem terapi?
Ved at snakke om sine vanskeligheder med andre og øve sig i nye færdigheder. Man bliver mere klar over sig selv og sine følelser. Opmærksomhed på relationer og deres betydning. Opdager nye perspektiver Bliver bedre til at se sig selv udefra Og meget andet…. [HUSK: SKAL TILPASSES LOKALE FORHOLD/TILGANG] Psykoedukation for pårørende til patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur

16 Spørgsmål til behandling?
[Evt. kan en patient og/eller pårørende fortælle om deres erfaringer med forløb og behandling] Psykoedukation for pårørende til patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur 16

17 Tak for i dag Var der noget, der var nyt eller overraskende?
Hvad tager I med jer i dag? Hvad skal der ske næste gang? [Udfyld venligst evalueringsskema] Psykoedukation for pårørende til patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur


Download ppt "Pårørendeundervisning 1 Psykoedukation for pårørende til patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google