Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Navn (Sidehoved/fod)Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) STYRKE OG MOD Irene Oestrich Irene Oestrich, chefpsykolog, ph.d. adj. professor SKOLEN FOR KOGNITIV.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Navn (Sidehoved/fod)Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) STYRKE OG MOD Irene Oestrich Irene Oestrich, chefpsykolog, ph.d. adj. professor SKOLEN FOR KOGNITIV."— Præsentationens transcript:

1 Navn (Sidehoved/fod)Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) STYRKE OG MOD Irene Oestrich Irene Oestrich, chefpsykolog, ph.d. adj. professor SKOLEN FOR KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

2 Navn (Sidehoved/fod)Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) STYRKE OG MOD Irene Oestrich • Mennesker lider af angst, når de vurderer en bestemt situation som at være mere farlig end den rent faktisk er • Vellykket behandling bygger på faktisk forståelse for problemet. Man føler sig kun forstået, når man rent faktisk bliver det. Grundig analyse er nødvendig som udgangspunkt. • Kognitiv behandling hjælper personen med at finde alternative og mindre skadelige forklaringer på hans eller hendes problem. • For at kunne det, skal der opbygges mod, styrke, motivation, selvværd og modstandskraft • Behandlingen involverer alle hjerneprocesser og omfattende omindlæring kognitivt, emotionelt og adfærdsmæssigt

3 Navn (Sidehoved/fod)Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) STYRKE OG MOD Irene Oestrich Den kognitive model for vedligeholdelse af angst negative tolkninger Begivenheder og situationer Reaktion på oplevet trussel

4 Navn (Sidehoved/fod)Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Truende STIMULI får særlig opmærksomhed Sandsynlig X forfærdelighed ____________________ Coping + Hjælp Sikkerhedsadfærd Fysiologisk ændring Irene Oestrich

5 Navn (Sidehoved/fod)Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) STYRKE OG MOD Irene Oestrich Jeg bliver til grin Der er ingen jeg kan stole på Jeg vidste det, hun er ikke min veninde mere Min veninde vil gøre mig til grin, når vi er sammen med andre Nu står hun og hvisker hemmelighedsfuldt og taler om mig De griner. Det er mig de griner af – om lidt vil de gøre noget forfærdeligt

6 Navn (Sidehoved/fod)Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) SVAGHED OG DESTRUKTIVITET Irene Oestrich NEGATIVE FORMODNINGER (UUDFORSKEDE) NEGATIVE FORVENTNINGER TAKKEFORSTYRRELSER – HOPPER TIL KONKLUSIONER UDEN FAKTA NEGATIVE EMOTIONER ANGST- VREDE-TRISTHED-PESSIMISME UNDVIGELSE – NEGATIV FORSTÆRKNING DESTRUKTIVE PROBLEMLØSNINGSSTRATEGIER DEFEKTE SOCIALE FÆRDIGHEDER

7 Navn (Sidehoved/fod)Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) STYRKE OG MOD Irene Oestrich Jeg gør mit bedste Andre vil hjælpe og støtte mig Godt jeg gjorde det, nu er jeg en del af selskabet Min veninde ved jeg er angst og vil støtte mig, når vi er sammen med andre Nu står hun og taler med de andre, måske kan jeg deltage De griner. Jeg vil forsøge at være med. Nu går jeg derhen

8 Navn (Sidehoved/fod)Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) STYRKE OG MOD Irene Oestrich POSITIVE FORMODNINGER (UDFORSKNING AF FAKTA) POSITIVE FORVENTNINGER KONSTRUKTIVE TANKER SUNDE EMOTIONER GLÆDE – TILFREDSHED - KÆRLIGHED MÅLRETTET ADFÆRD – POSITIV FORSTÆRKNING PROBLEMLØSNINGSSTRATEGIER GODE FÆRDIGHEDER

9 Navn (Sidehoved/fod)Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) STYRKE OG MOD TRUSLER FARE SÅRBARHED SIKKERHED KONTROL

10 Navn (Sidehoved/fod)Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) STYRKE OG MOD Irene Oestrich •EXPOSURE •HINDRING AF UHENSIGTSMÆSSIGE RESPONSER • KOGNITIV OMSTRUKTURERING •PROBLEMLØSNING •SELVVÆRD •GODE EGENSKABER OG STYRKER •ROBUSTHED – KONSTRUKTIVE TANKER •ADFÆRDSAKTIVERING •FORØGELSE AF GLÆDE OG TILFREDSHED

11

12

13

14 Navn (Sidehoved/fod)Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) STYRKE OG MOD Irene Oestrich Angst koster samfundet dyrt i menneskelige omkostninger og økonomiske tab Vi har yderst effektive psykologiske behandlingsmetoder overfor angst Gennem de sidste 30 år er resultaterne af KAT forbedret indenfor alle angstdiagnoser Der er ingen saglig eller faglig grund til at at bruge metoder, hvis virkning er ukendt De klassiske adfærdsstrategier er stadig de bedste, men raffineres når der tilføjes nye strategier

15 Navn (Sidehoved/fod)Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)  Signifikant nedgang I angstniveau, paniksymptomer og depression, som det er oplevet af 4 hold (24 deltagere) der fik kognitiv behandling I gruppe. Forbedringerne er målt på BAI, PDSS-SR og BDI (forandringer fra kontrolperioden til efter behandlingen er statistisk højt signifikante, p <.001).  Signifikant øgning af patienternes mobilitet efter de har deltaget I “kurset” målt på Mobility Inventory (forandringer efter behandling er højt signitfikante p<.001).  Der var ingen signifikante forandringer I niveauet for angst, paniksymptomer, depression eller mobilitet i den indledende 1 måneds kontrol periode.  De kliniske forandringer efter intervention: Angsten blev reduceret fra svær til minimal/mild Panik symptomerne blev reduceret fra moderat niveau til minimalt/mildt Depression blev reduceret fra moderat niveau til minimalt Mobiliteten blev øget fra agoraphobisk til at ligge indenfor nomal populationen

16 Navn (Sidehoved/fod)Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) STYRKE OG MOD Irene Oestrich EN SUND STRATEGI, ER ET SÆT AF FÆRDIGHEDER, DER HJÆLPER EN PERSON MED AT LØSE ET PROBLEM ELLER NÅ ET MÅL OG GØR DET MERE SANDSYNLIGT FOR PERSONEN AT NÅ MÅLET FORDI TROEN OG VILJEN ER STYRKET

17

18 Navn (Sidehoved/fod)Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) STYRKE OG MOD Irene Oestrich Vær stærk og ved godt mod gør det bedste, håb på det bedste og lær at tage tingene som de kommer !

19 Navn (Sidehoved/fod)Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) • Evne til at identificere egne tankeprocesser, især i kritiske situationer • Evne til at fange mistolkninger, misforståelser og dysfunktionelle ideer om selv og andre • Evne til at arbejde med egne holdninger • Evne til at udfordre egne ideer og ændre dem • Evne til at sætte tingene i perspektiv • Evne til at stressreducere • Evne til at omstrukturere.

20 Navn (Sidehoved/fod)Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) ACCEPTÉR AT DU VIL BLIVE ANGST LÆG MÆRKE TIL SYMPTOMERNE PÅ AT DU BLIVER ANGST MÅL ANGSTENS INTENSITET PAS PÅ KATASTROFETANKER, LAD DEM IKKE STYRE NÅR DU BEROLIGER DIG SELV SÅ UNDGÅ UREALISTISKE FORVENTNINGER LÆG MÆRKE TIL HVOR LANG TID DET TAGER FOR ANGSTEN AT KLINGE AF BLIV DIN EGEN OBSERVATØR! Irene Oestrich


Download ppt "Navn (Sidehoved/fod)Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) STYRKE OG MOD Irene Oestrich Irene Oestrich, chefpsykolog, ph.d. adj. professor SKOLEN FOR KOGNITIV."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google