Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sygeplejerskeuddannelsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sygeplejerskeuddannelsen"— Præsentationens transcript:

1 Sygeplejerskeuddannelsen
14 moduler. 40 % klinisk undervisning. 60 % teoretisk undervisning.

2 Uddannelsens udbytte Fag og profession. Sundhed og sygdom.
Somatisk sygdom og lidelse. Grundlæggende klinisk sygepleje. Tværprofessionel virksomhed. Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Relationer og interaktioner. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Etik og evidensbaseret virksomhed. Akut og kronisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde. Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed. Sygepleje og selvstændig professionsøvelse. Sygepleje-, praksis-, udviklings- og forskningsviden. Sygeplejeprofession – Kundskabsgrundlag og metoder. Uddannelsens udbytte. Det her er så de 14 områder som vi kommer omkring gennem de 14 moduler. Og her har jeg så været til eksamen i de 4 første og skal til nr. 5 nuher, som er tværprofessionel virksomhed.

3 Sygeplejerske For at kunne give et billede af arbejdet som sygeplejerske så vil jeg starte med at vise nogle forskellige menneskers forestillinger omkring sygeplejersken. Hvad folk tænker hun laver og hvad hun betyder for dem osv.

4 Forestillinger om sygeplejersken
Kvindelig, 20, HHX studerende: ..En sygeplejerske er en under lægen. ..Vedkommende er oftest en pige/dame, som er lægen behjælpelig. ..Sygeplejerske er til for at hjælpe andre, som er kommet til skade fysisk. Dette arbejde er derfor mest en service.

5 Forestillinger om sygeplejersken
Kvinde, 22, socialrådgiver studerende: ”sygeplejersken er min ven. Det er hende som jeg har tillid til og det er hende som yder omsorg for mig” Kvinde, 47, Førtidspensionist: ”Sygeplejersken er mit kommunikationsled mellem lægen og jeg. Under indlæggelsen overvåger hun mig på en trykhedsfuld måde”

6 Forestillinger om sygeplejersken
Mand, 54, Fagpolitisk konsulent HK: ..En sygeplejerske er rygraden i det danske sundhedsvæsen. ..Hun/han rummer både omsorg og faglig viden og handlekraft. Derfor er det vigtigt, at sygeplejersen er i direkte kontakt med patienten. ..Patientkontakten er selve sygeplejens væsen

7 … Men hvad siger sygeplejersken selv?
”Der hvor sygeplejersken skiller sig mest ud er ift. de følelsesmæssige påvirkninger de får i dagligdagen De skal tage stilling til andre menneskers personlige problemer og de bliver oftere følelsesmæssigt berørt af deres arbejde end andre faggrupper.” Sygeplejersken. dk

8 Virginia Henderson Sygeplejeteoretiker
”Sygeplejerskens unikke funktion består i at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre de aktiviteter til fremme eller genvindelse af sundheden (eller til en fredelig død), som han ville udføre på egen hånd, hvis han havde den fornødne styrke, vilje og viden, og at gøre dette på en måde, der hjælper ham til så hurtigt som muligt at blive selvhjulpen” Virginia Henderson er en vigtig sygepleje teoretiker som har begivet sig ud i at lave en definition på sygepleje, som sår her. Og det handler i bund og grund om at hjælpe mennesket til, hurtigt og bedst muligt, at blive selvhjulpen.

9 Professionsbachelor i sygepleje
Formålet er at kvalificere den studerende til at kunne: Udføre, formidle og lede sygepleje, der er af sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende karakter. Vurdere, begrunde og udvikle sit professionelle virke i forhold til patienten. To Be Continued… Formålet med uddannelsen er at kvalificere den studerende til at kunne udføre, formidle og lede sygepleje samt vurdere, begrunde og udvikle sit professionelle virke i forhold til patienten

10 …Continued Indgå i samarbejde med patienten, pårørende, kolleger og andre faggrupper uafhængigt af etnisk, kulturel, religiøs og sproglig baggrund. Udvikle sygepleje, skabe fornyelse, anvende kendt viden i nye sammenhænge samt følge, anvende og deltage i forskningsarbejde inden for sundhedsområdet. Fortsætte i teoretisk og klinisk kompetencegivende videreuddannelse efter afsluttet uddannelse. Derudover indgå i samarbejde med folk uafhængig af deres baggrund Udvikle sygepleje, skabe fornyelse og anvende kendt viden i nye sammenhæng Og til sidst kunne fortsætte videreuddannelse efter afsluttet uddannelse.

11 Kernekompetencer Omsorg Medmenneskelighed Empati Fagligkompetence
Alsidighed Handlekraft Overblik Rummelighed…. En vigtig kompetence som sygeplejerske er at kunne yde den rette omsorg. Hvilket ikke handler om at ae folk hvis de har slået sig. Men omsorg i form af at hjælpe folk til fx at genvinde egne kræfter til at kunne tage vare på sig selv.

12 En typisk sygeplejerske findes ikke
Forskellige specialiseringer og arbejdsområder Klinisk blik Findes ikke, fordi de har så mange forskellige specialiseringer og arbejdsområder. Man kan videreuddanne sig til leder eller specialisere sig til fx narkose sygeplejerske. Derudover udvikler de fleste sygeplejersker et klinisk blik, som er evnen til at opdage symptomer og faresignaler, bare ved at se på et andet menneske.

13 Hvad laver en sygeplejerske?
Hun arbejder professionelt med mennesker i mange forskellige livssituationer, hvad enten det er på et hospital, i en kommune eller i en privat virksomhed. Det er et job som kræver stort faglig dygtighed og respekt for det enkelte menneske. Hun håndterer kritiske situationer, hvor mennesker kan svæve mellem liv og død. Og tager del i patienternes glæder og sorger.

14 Arbejdsmuligheder på sygehuse
Som sygeplejerske er der mange arbejdsmuligheder, hvilket er noget af det tiltrækkende ved uddannelsen. På et sygehus kan man fx arbejde på… Eks: - Medicinsk afdeling (fx hjerte, lunger, nyrer, blod, stofskifte) - Kirurgisk afdeling (Hofte, knæ, mave-tarm osv.) - Ambulatorier (undersøgelse og behandlingssted for ikke indlagte) - Fælles akut modtage afsnit (skadestue, akut kirurgi og medicin) - Operationsafdelinger (varetager operationer. Planlagt og akut) - Anæstesiafdelinger (varetager bedøvelse) - Psykiatriske afdelinger (Misbrug og afhængighed) - Skadestuer (Akut tilskadekommen) - Intensivafdelinger (akut og livtruende sygdom observeres i døgndrift) - Børneafdelinger - Dialyseafdelinger (tekniske hjælpemidler varetager nyrernes funktion)

15 Arbejdsmuligheder uden for sygehus
Uden for sygehuset er der så muligheder som… Eks. Hjemmeplejen Plejecentre og ældre centre Distriktspsykiatrien Sundhedsplejen Sundhedscentre Arbejdstilsynet Privatklinikker Fængselsværnet Forsvaret Medicinalindustrien Internationale hjælpeorganisationer som fx læger uden grænser Uddannelsesinstitutioner

16 Forsvaret Felthospitaler Krigsofre
Jeg har pillet et eksempel ud her. Som sygeplejerske kan du blive udsendt med forsvaret og arbejde på felt hospitaler hvor du kommer til at behandle krigsofre. Og det er ALLE krigsofre der er tale om. Det betyder at du skal behandle danske soldater så vel som fjenden, og andre krigsofre deriblandt børn. Et job hvor det er vigtigt at kunne bevare roen og arbejde professionelt på trods af folk baggrund!

17 Sundhedsfremmende kampagner
En vigtig del af vores arbejde er at fremme sundhed gennem forebyggelse. Dette er der eksempelvis fokus på gennem sundhedskampanger som fx KRAM her, der står for 4 vigtige faktorer i forhold til sundhed, nemlig kost, rygning, alkohol og motion.

18 Sundhedsfremme og bæredygtighed
Bæredygtighed ift. miljø: Overvejelser ved brug af materialer. Bæredygtighed mennesker imellem: Holdbare relationer. Tillid. Tryghed. Når sygeplejesker i deres hverdag skal tænke bæredygtig hed kan det være ved at overveje sin brug af materialer og ikke at fråse med vaskeklude osv. Og i forhold til mennesker imellem kan det være at skabe tillid mellem patient og sygeplejerske da det resultere i at patientens forløb vil bliver mere ”holdbart”

19 Du gør en forskel Som sygeplejerske tager du ikke kun temperatur og puls. Du tager ansvar og beslutninger, der har afgørende betydning for andres liv. Du hjælper mennesker gennem svære sygdomme og videre i livet. Og du lærer børn og voksne at blive sundere og forebygge sygdomme. Uddannelsen klæder dig på til at udføre sygepleje både selvstændigt og i et tæt samarbejde med andre fagpersoner.

20 Tak fordi I lyttede Spørgsmål ????


Download ppt "Sygeplejerskeuddannelsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google