Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Historier fra et demonstrationsprojekt

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Historier fra et demonstrationsprojekt"— Præsentationens transcript:

1 Historier fra et demonstrationsprojekt

2 Hvad er velfærdsteknologi?
Velfærdsteknologi er bruger rettede teknologier der: forsyner borgeren med en eller flere forskellige velfærdsydelser teknologisk understøtter og forstærker fx tryghed, sikkerhed, mobilitet Fremmer den enkelte borgers selvstændighed og mulighed for at forbedre og styre eget liv og dermed forebygger afhængighed af hjælp fra andre En GPS kan forbedre sikkerheden hos demente Lene Offersen

3 Eksempler på velfærdsteknologi
Robotstøvsugere Sælen Paro, Giraffen Spisemaskine Robottoilet Digital stuegang Genoptræning GPS til demente Og meget andet Lene Offersen

4 Hvem kan anvende velfærdsteknologi?
Personer i alle aldre med nedsat førlighed, kroniske sygdomme eller psykisk sygdom samt borgere med handicap i forskellige former og grader Pårørende der omgås ovenstående målgruppe Medarbejdere der hjælper ovenstående målgruppe. Lene Offersen

5 Designet skal virke efter hensigten Medarbejderne skal være motiverede
Hvad skal man tænke på, når man overvejer at indføre velfærdsteknologi ? To vigtige faktorer Designet skal virke efter hensigten Medarbejderne skal være motiverede

6 Kort fortælling badekabineprojektet
Støttet af Forebyggelsesfonden. Udføres i samarbejde med Teknologisk Institut, center for Robotteknologi Den første badekabine af sin art i DK Vores hypotese er: at anvendelse af ny teknologi er motiverende for personalet at der skabes mulighed for at fokusere personalets ressourcer på sundhedsfremmende indsatser der støtter at brugerne får styring over eget liv. at borgernes integritet øges Lene Offersen

7 Formål med projektet At nedsætte behovet for forflytninger og vendinger af brugere. At reducere risikoen for glide- og faldulykker som følge af våde gulve. At reduktionen af personlige hjælpere til badet vil øge relationen mellem borger og personale. Forbedre brugerens integritet omkring intim og personlig pleje. At udarbejde nye arbejdsgangsbeskrivelse til bad, med anvendelse af badekabinen. At der etableres et forretningsområde for erhvervslivet med mulighed for et fremtidigt udviklende samarbejde mellem den offentlige og private sektor. Lene Offersen

8 I projektet ønsker vi at undersøge:
Personale-perspektiv Hvad gør teknologi ved personale? Teknofobi eller teknofili Hvorfor synes nogle, det er en god ide og andre ser det som en modstand? Hvad er det, der gør, at en gruppe kan rykkes i holdninger? Borger-perspektiv Hvad gør, at nogle borgere ser teknologiske hjælpemidler som et hjælpemiddel og andre det som en trussel? Hvad skal der til, for at flytte evt. modstand til engagement? Hvilken betydning har omgivelserne på holdninger? Lene Offersen

9 Historien om badekabinen. De bløde stråler er som sommerregn
Historien om badekabinen. De bløde stråler er som sommerregn. Bare det var mig tænker Brita. Man kan få hjælp fra åbningen i siden, uden der kommer vand ud, eller det bliver koldt. Lene Offersen

10 Motivering af personale på Præsthøjgården
Vi inddrager og drøfter etiske dilemmaer med personale. Mange gange over lang tid. Vi beder dem tage stilling. Det er i orden at tale om både muligheder, begrænsninger, glæder og bekymringer. Hvad skal vi gøre, for at imødekomme bekymringerne? Personalet inddrages reelt i beslutninger Vi orientere mundtligt og skriftligt bredt i huset og til personalet Vi inddrager frivillige i drøftelserne Vi skaber en kultur hvor det er spændende at være med Lene Offersen

11 Hvad med designet? - Den uventede joker 
En fortælling om design, kommunikation og projektledelse Formår vi at fastholde motivationen? Hvordan påvirker designet projektet? Og så er det op på hesten igen Det handler om ildsjæle 

12 Dilemmaerne er mange og udfordringerne store
Dilemmaerne er mange og udfordringerne store. Velfærdsteknologien er kommet for at blive Så hvordan håndterer vi den? Vil I høre mere om teorier, filosofi og teknologi kan jeg anbefale Finn Olesen, lektor, Ph.d., Institut for Æstetik og Kommunikation - Informationsvidenskab, Aarhus Universitet Lene Offersen


Download ppt "Historier fra et demonstrationsprojekt"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google