Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Landboforeningens fagpolitiske arbejde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Landboforeningens fagpolitiske arbejde"— Præsentationens transcript:

1 Landboforeningens fagpolitiske arbejde
lobbyisme over for beslutningstagere m.fl. Faglig konsulent Eja Lund

2 Strategi for bestyrelsens arbejde:
Kontrol og bureaukrati Image og troværdighed Rammevilkår for landbrugsproduktionen Nye forretningsmuligheder, nye udviklingsmuligheder Fastholde medlemmer, sammenhold og kommunikation med medlemmer

3 Rammevilkår for landbrugsproduktionen - på kommunalt niveau
Kommuneplaner Møder med kommunerne om: Store husdyrbrug, Placering af biogasanlæg, Særlig værdifuld landbrugsjord Vandhandleplaner og vandløb Møder for lodsejere i Viborg og Silkeborg Tilbud til vandløbslag, Landboforening indmeldt i Danske Vandløb Vådområder Bestyrelsesmedlemmer deltager i lodsejermøder Drænvandsundersøgelse 11/12 Nipgård Sø Møde med Viborg Kommune om indsatsen Møde med Silkeborg Kommune om indsatsen Natura 2000 handleplaner Drænvandsundersøgelsen 12/13 Bestyrelsen udtager drænvandsprøver Indsatsplanlægning for drikkevand Bestyrelsesmedlem deltager i møder i Viborg Der er flere indsatsplaner på vej i 2013 og 14 Silkeborg arbejdede ikke med indsatsplaner I 2012 (kortlægning ikke afsluttet)

4 ”Kommune-kontakten” Favrskov Kommune Aarhus Kommune
Landbrugets talerør over for kommunen Favrskov Kommune Landboforeningen Kronjylland Aarhus Kommune Landboforeningen Odder/Skanderborg Skanderborg Kommune Silkeborg Kommune Landboforeningen Midtjylland Viborg Kommune

5 Særlig værdifulde landbrugsområder
Viborg Kommune Silkeborg Kommune

6 Områder til større husdyrbrug
Viborg Kommune Silkeborg Kommune 5. Driftsbygninger og – anlæg på store husdyrbrug på mere end 500 dyreenheder kan som udgangspunkt etableres alle steder i kommunen, hvor hensynet til byer, miljø, natur mv. ikke taler afgørende imod - dog helst inden for de værdifulde landbrugsområder, hvor hensynet til jordbrugserhverv vægtes særlig højt. Driftsbygninger og – anlæg på store husdyrbrug på mere end 500 dyreenheder kan som udgangspunkt etableres alle steder i kommunen, hvor hensynet til byer, miljø, natur mv. ikke taler afgørende imod - dog helst inden for de værdifulde landbrugsområder, hvor hensynet til jordbrugserhverv vægtes særlig højt. 6. Der reserveres areal til udvidelse af en række større husdyrproduktioner som fastlagt i regionplantillæggene i skema 8.1.

7 Placering af biogasanlæg
Viborg Kommune Silkeborg Kommune

8 Kort nyt fra nabokommuner
Favrskov Skanderborg Sagsbehandlings tiden på miljøgodkendelser er ved at være ned på et acceptabelt niveau Kommunens eget administrationsgrundlag er nu afskaffet Kommuneplanens udpegninger Fortsætter opmåling af vandløb til senere brug Kommuneplanens udpegninger Ingen kortbilag, kun retningslinjer, - fremgangsmåde underkendt af Miljøministeriet Indsatsplanlægning for drikkevand

9 Image og troværdighed Vise landbruget frem Pressemeddelelser

10 Emnet er ført videre af Landbrug og Fødevarer
Kontrol og bureaukrati Møde Viborg kommune om landbrugstilsyn Møde med Fødevarestyrelsen i 2011 Temaaften om kontrol med Fødevarestyrelsen i februar 2012 Emnet er ført videre af Landbrug og Fødevarer

11 Fastholde medlemmer, sammenhold og kommunikation med medlemmer
Medlemsmøder Møde om Kontrol og bureaukrati Sommermøde Vindumovergård Møde om L&Fs retsager mod staten Møde om Realkredit og markederne 2013 Deltage på erfa-møder Diskutere politik med medlemmerne Hjemmeside Orientere om landboforeningens politik, aktiviteter og arbejde

12

13 Nye forretningsmuligheder, nye udviklingsmuligheder
Energiafgrøder LMO tager sig af rådgivning om dyrkning LFMJ ønske om at skubbe på afsætningsled Biogas Seminar i november 2011 Møde med Silkeborg kommune om bl.a. placering af biogas i kommuneplanen LFMJ bestyrelse besøgte Maabjerg BioEnergy oktober 12 LFMJ inviterede Silkeborg byrådspolitikere og Silkeborg forsyning til Maabjerg BioEnergy december 12 Landmanden som vandforvalter Kan landmanden i fremtiden tjene penge på at leje sin jord ud til midlertidige oversvømmelser? Minivådområder Opfordring til at lave minivådområder som alternativ til efterafgrøder Møde med entreprenør, der havde et godt tilbud Effekt målinger på to vådområder Forsøganlæg etableret hos næstformand

14 Nye forretningsmuligheder, nye udviklingsmuligheder
Strategi for bestyrelsens arbejde: Kontrol og bureaukrati Image og troværdighed Rammevilkår for landbrugsproduktionen Indhold af strategien for det politiske arbejde i 2013 og 2014 bliver diskuteret og vedtaget på bestyrelsesmøder før sommerferien Nye forretningsmuligheder, nye udviklingsmuligheder Fastholde medlemmer, sammenhold og kommunikation med medlemmer


Download ppt "Landboforeningens fagpolitiske arbejde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google