Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Jord-ERFA-Midt 23. Oktober 2013

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Jord-ERFA-Midt 23. Oktober 2013"— Præsentationens transcript:

1 Jord-ERFA-Midt 23. Oktober 2013
Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Annette og jeg vil nu afrunde dagen med at fortælle lidt om arbejdet i og resultatet af en arbejdsgruppe i Region Midt regi, som har arbejdet med at udarbejde retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Annette Gerlif, Viborg Kommune Jannie Kragelund Pedersen, Herning Kommune

2 Disposition Baggrund Arbejdsgruppen Formål Arbejdsprocessen Resultat
JFB contra ”Forslag til administrationspraksis…” ”Gruppearbejde” Jannie Annette Vi har valgt at dele det op, så at jeg starter med at fortælle jer om baggrunden for arbejdsgruppen, hvem deltog i arbejdsgruppen, hvad var formålet og arbejdsprocessen. Annette vil så tage over og fortælle om resultatet samt de fortolkningsmuligheder, som er i Jordflytningsbekendtgørelsen contra det forslag til administrationspraksis i forbindelse med analysekrav til jord, som blevet i udarbejdet i Region Midt regi i Til sidst vil vi slutte af med lidt gruppearbejde. April 3, 2017 Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder

3 Baggrund Viborg Kommunes indlæg på sidste Jord-ERFA-Midt den 12. dec om håndtering af overskudsjord fra vej- og kloakprojekter Prøvetagning før opgravning – besparelse af både tid og omkostninger for bygherre - men er det godt nok!? Typisk håndtering af overskudsjord fra vej- og kloakprojekter: Klassificering af vej- og kloakjord i forbindelse med den geotekniske undersøgelse (miljøprøver udtaget som nedstik – måske sammenblandet fra forskellige dybder) Bygherre ønsker at genindbygge en del af jorden Overskudsjorden ønskes anvist direkte til jordmodtager på baggrund af klassificeringen Baggrund for arbejdsgruppen var et indlæg på sidste Jord-ERFA-Midt møde, hvor Annette fra Viborg Kommune ønskede en drøftelse af - om den måde overskudsjord fra vej- og kloakprojektet håndteres på i dag var godt nok. Kunne det gøres bedre? April 3, 2017 Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder

4 Arbejdsgruppen Viborg Kommune Annette Gerlif Skive Kommune Michael Gramkow Holstebro Kommune Helle Cummings Westh Herning Kommune Jannie Kragelund Pedersen Silkeborg Kommune Hanne Bach Lorentzen Region Midtjylland Abelone Christensen Arbejdsgruppen endte med at bestå af Viborg, Skive, Holstebro, Herning og Silkeborg Kommuner. Abelone fra Region Midt deltog i det første møde. Personligt valgt jeg selv at gå med i arbejdsgruppen for de problemstillingen lød spændende og relevant og fordi det var en god anledning til at øge graden af samarbejde med mine ”jordflytningskollegaer”. April 3, 2017 Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder

5 Formål Skabe mere ensartet sagsbehandling på tværs af kommunegrænsen
Skabe et sæt retningslinjer til gavn for jordflytningsmedarbej-deren i kommunen samt forsyningsselskaber og entreprenører, der lejlighedsvis foretager jordflytninger fra vej- og ledningsprojekter Formålet med arbejdsgruppen var at skabe en mere ensartet sagsbehandlingen på tværs af kommunegrænsen til gavn for os selv og entreprenørerne, som vi samarbejder med. Formålet var også at få skabt et sæt retningslinjer, som vi kan tage frem af skuffen, når vi får en sag som omhandler håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Det har ligeledes været en del af formålet, at retningslinjerne skulle kunne benyttes af forsyningsselskaber og entreprenører, som skal i gang med et nyt projekt, for at sikre at sagen er fuldt oplyst, så håndteringen af overskudsjorden bliver en win-win situation for alle parter. April 3, 2017 Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder

6 Arbejdsprocessen Erfaringsudveksling/drøftelse af hvordan de enkelte kommuner i arbejdsgruppen gør i dag – og hvad ønsker vi fremadrettet! Afholdt 4 møder Afsæt i: Jordflytningsbekendtgørelsen 1479 af 12/ Forslag til administrationspraksis i forbindelse med analysekrav til jord i RM, 2008 Strategi og retningslinjer for håndtering af vejjord i Vestsjællands Amt, Februar 2005 Praktiske erfaringer! Arbejdsprocessen i forbindelse med udarbejdelse af retningslinjerne bestod af en klassisk mødeform, hvor vi startede med en drøftelse af hvad vi gør i dag og hvilke ønsker vi havde til et sæt retningslinjer. Især vores praktiske erfaringer med afsluttede og igangværende jordhåndteringsplaner var nyttige inspirationskilder til at drøfte, hvad der var skidt og hvad der var godt for der er stor forskel på det materiale, som vi får indsendt. April 3, 2017 Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder

7 Resultat ”Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder er bl.a. at udarbejde et værktøj til ”bygherre” til at sikre, at jordhåndteringsplanen i forbindelse med vej- og ledningsprojektet er fuldt oplyst ved indsendelse til kommunen” April 3, 2017 Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder

8 Resultat Følgende minimumsoplysninger ønskes indsendt til Kommunen:
Projektbeskrivelse Miljøoplysninger Jordhåndteringsplan Antal miljøprøver April 3, 2017 Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder

9 JFB contra ”Forslag til administrationspraksis….”
Jordflytningsbekendtgørelse 1479 af 12/12, 2007* ”Forslag til administrationspraksis…., 2008” *Prøvehyppigheden kan lempes ved udarbejdelse af jordhåndteringsplan! April 3, 2017 Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder

10 ”Gruppearbejde” Drøftelse af JFB contra ”Forslag til administrationspraksis…” i grupper på 4-6 personer Hvilke krav (prøvehyppighed) stiller jeres Kommune til håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder? Kategori 1 jord til grusgrav Kategori 2 jord til godkendt modtager (fx Randers Havn) Til sidst vil vi gerne, at I sætter jer sammen i grupper af 4-6 personer og i 5 minutter drøfter hvilken prøvehyppighed jeres kommune stiller til håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder specielt med fokus på kategori 1 jord til grusgrave og kategori 2 jord til godkendte modtagere. April 3, 2017 Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder

11 Opsamling og spørgsmål
April 3, 2017 Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder


Download ppt "Jord-ERFA-Midt 23. Oktober 2013"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google