Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Energy and Environment Bioenergi og fremtidens jordbrug Indlæg på Dansk Landbrugsrådgivnings seminar d. 23. August 2006: “Energiafgrøder i biogasprojekter.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Energy and Environment Bioenergi og fremtidens jordbrug Indlæg på Dansk Landbrugsrådgivnings seminar d. 23. August 2006: “Energiafgrøder i biogasprojekter."— Præsentationens transcript:

1 Energy and Environment Bioenergi og fremtidens jordbrug Indlæg på Dansk Landbrugsrådgivnings seminar d. 23. August 2006: “Energiafgrøder i biogasprojekter på Djursland og i Kronjylland” v. Peter J. Jørgensen, PlanEnergi

2 Energy and Environment Bioenergi og fremtidens jordbrug • Hvorfor overhovedet biogasproduktion? • Fordi biogasanlæg kan medvirke til at løse en række problemer i husdyrbruget • - øget tilgængelighed af kvælstof i gødningen • - optimeret lagring og transport af gylle • - mindsket N-tab • - omfordeling af næringsstoffer - specielt P • - mindsker lugtgener ved udbringning • - eliminerer ukrudtsfrø og smittekim • - billig CO 2 - fortrængning (ca. 90 kg/t) • - mulighed for separation

3 Energy and Environment Bioenergi og fremtidens jordbrug • Hvorfor den store satsning på energiafgrøder? • Fordi: • anden biomasse end gylle er nødvendig for at opnå en rimelig økonomi • industriaffald er vanskelig at skaffe - stor konkurrence og tendens til stigende priser • energiafgrøder giver landbruget kontrol over råvarerne • store muligheder for at opnå miljømæssige fordele - mest miljø for pengene

4 Energy and Environment Bioenergi og fremtidens jordbrug • Biogasprojektet i Kronjylland • 1 anlæg • 400 t biomasse pr. dag • Investering ca. 47 mill. kr • Mindsket drivhuseffekt (CO 2, CH 4, N 2 O) svarende til ca. 13.000 t CO 2 /år

5 Energy and Environment Bioenergi og fremtidens jordbrug • Biogasprojektet på Djursland • 2 anlæg • 1250 - 1350 t biomasse pr. dag • Investering ca. 117 mill. kr • Mindsket drivhuseffekt (CO 2, CH 4, N 2 O) svarende til ca. 40.000 t CO 2 /år

6 Energy and Environment

7 Bioenergi og fremtidens jordbrug

8 Energy and Environment Bioenergi og fremtidens jordbrug • Projekt 1: • Formål: At demonstrere økonomi og praktiske forhold ved produktion af energiafgrøder • Metode: Teoretiske analyser: • Bedriftsanalyse - 4 bedrifter • Driftsøkonomi og dækningsbidrag • Arbejdskraftbehov og -profil over året • Udnyttelse af egen maskinpark • Næringsstofudnyttelse og -balance • Pesticidforbrug og andre miljøpåvirkninger • Energibalance

9 Energy and Environment Bioenergi og fremtidens jordbrug • Projekt 1: • Metode: Demonstration og monitering • Markforsøg • Majs • Græs • Tritical helsæd • Brak • Raps/vårbyg/efterafgrøde • Biogasanalyser

10 Energy and Environment Majs som energiafgrøde

11 Energy and Environment Biogasanlæg

12 Energy and Environment Grønkorn til ensilering

13 Energy and Environment Bioenergi og fremtidens jordbrug Projekt 2: Formål: Demonstration af praktisk anvendelse af energiafgrøder til biogasproduktion • Demonstration af anvendelse i praksis • åbent hus arrangementer • Demonstration af etablerede afgrøde • markvandringer • Biogasanalyser • beregning af biogasudbytter i fuldskala

14 Energy and Environment Ensilagestak

15 Energy and Environment Ensilagestak dækket med korn

16 Energy and Environment Ensilagestak - Tyskland

17 Energy and Environment Foderblander til ensilageindfødning

18 Energy and Environment Bioenergi og fremtidens jordbrug


Download ppt "Energy and Environment Bioenergi og fremtidens jordbrug Indlæg på Dansk Landbrugsrådgivnings seminar d. 23. August 2006: “Energiafgrøder i biogasprojekter."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google