Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fra praksisbaseret forskning til Research Light

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fra praksisbaseret forskning til Research Light"— Præsentationens transcript:

1 Fra praksisbaseret forskning til Research Light
Knud Ramian 1 ▪

2 Indhold Hvad er praksisbaseret forskning?
Hvad er videnskabende netværk? Hvordan gør man? Hvad har vi lært? Hvad er Research Light? Den internationale sammenligning 2 ▪

3 Praksisbaseret forskning i den store verden
Real world research Scientist practitioner Practitioner Research Practicebased research Practitioner-based enquiry Practice research Clinical datamining Collaborative action research network 3 ▪

4 Practitioner Research 1985-2009 i Google scholar
4 ▪

5 Hvad er forskning? Forskningsanvendelse Konkurrence og samarbejde
Professions forskning Praktiker forskning Beslutningstager forskning Forskningsanvendelse Konkurrence og samarbejde Bruger forskning 5 ▪

6 Hvad er praksisbaseret forskning?
gennemføres af praktikere i arbejde retter sig mod fænomener i deres hverdag anvender anerkendte metoder er ‘do-able’ kommunikeres til fagfolk Anvendelsen af forskningsbaserede principper, designs og databearbejdsningsteknikker i praksis for at svare på spørgsmål, som udspringer af praksis på en måde, der informerer praksis (Epstein og Blumenfield, 2001)‏ 6 ▪ 6

7 Fordele og ulemper ved praksisforskning
Kort afstand mellem teori og praksis= relevante forskningsspørgsmål Gennemskuer overflader, kender farbare veje, lettere adgang til relevante data Nærsynethed og manglende neutralitet Manglede reliabilitetet og validitet Mangler tid, rum og penge 7 ▪

8 Netværksmodellen Videnskabende netværk af kollega-teams
fra arbejdspladser på det sociale område Der anvender case- studiet i studiet af et fælles tema 8 ▪

9 Netværk gennem 10 år

10 Jobnetværket – om fastholdelse i job for mennesker med psykisk sårbarhed

11 Tværgående forskningspørgsmål
Er der behov for, at særlige forhold, og i givet fald hvilke, er til stede i virksomheden for at fastholde personer med psykiske vanskeligheder? Hvad skal personen selv kunne bidrage med for at styrke fastholdelsen på en arbejdsplads? Er der behov for parallelindsatser, og i givet fald hvilke, for at styrke fastholdelsen? 11 ▪ 11

12 Hvad taler vi om? Fastholdelse er forbliven på en ønsket arbejdsplads
– den kan være kortere eller længere væk fra det almindelige arbejdsmarked – måles i tid Fastholdelsesparathed er "det", man til enhver tid møder fremtiden med. - “Det” findes hos individet, hos arbejdspladsen og i samspillet mellem individ og arbejdsplads - måles i potentialer. 12 ▪ 12

13 Hvad studerer vi? CBR-Randers: Væksthuset, København: Tolbodhus-skole
Virksomhedsmentorers rolle i jobfastholdelsen. Væksthuset, København: Personlige og sociale kompetencers betydning Tolbodhus-skole Fastholdelsesparathed for voksne med en emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse. Incita, København Præsentation af psykiske barrierer i praktik- etableringssamtalen 13 ▪ 13

14 Vi vidste at selvfremstillingen er vigtig:
Vi er mere sikre på, at den er vigtig overalt Vi er mere sikre på, hvilken adfærd selvfremstilling består af Vi er mere sikre på balancegangene Vi er mere sikre på, hvordan det virker i samspillet og påvirker FP 14 ▪

15 Læringer Netværkskultur Konklusionsformer
Formidlinger – implementeringsfærdigheder? Ressourceforbruget Striberne – uddannelse? Er der brug for praksisbaserede forskere? 15 ▪

16 Læring om forsknings-processen
16 ▪

17 Matrix arbejde Konklusioner Resultat Datakilde: observationer
Datakilde: interview Hypoteser/ Delspørgsmål Undersøgelsespørgsmål: Argumenter for valg af svar 17 ▪

18 Læring om casestudiet Spørgsmålsformen virker
Forsknings-protokollens kvalitet afgørende Fokus på praksis- fænomener Sværere end man skulle tro

19 Læring om produktet En dokumenteret vidensbase Et antal aftapninger
Diskussionsoplæg til egen arbejdsplads med argumenter fra egen og andres undersøgelse. Tværgående besvarelse af forskningsspørgsmålene Dialog med eksterne interessenter evt. tilhørende artikel til praksisfeltet. 19 ▪ 19

20 Læring om resultater Umiddelbare resultater Langsigtede resultater
Fokusering - målrettethed Vidensdeling og begrebsudvikling Udvikling af praksisteorier Langsigtede resultater Dialoger på arbejdspladsen Udvikling og implementering kan vi blive meget bedre til Spredning på feltet 20 ▪

21 Hvordan kan vi generalisere?
En test er om, og hvordan arbejdspladsen kan anvende resultaterne i praksis. Den næste test er om resultater og konklusioner gør det muligt for andre at vurdere, om de kan oversætte resultaterne til deres egen kontekst. Situeret generalisering 21 ▪ 21

22 Læring om platform Metode-, projekt- og rolle kompetencer
Styr på egne projekter Vær opmærksom på magtforhold Skab forandring – vær resultatorienteret Accept af andres skepsis Fokuser på det lokale Hold fast i den lille skala, der gør en forskel Vær åben om dilemmaer og bias Reflekter over egen rolle Skaf dig intern og ekstern støtte Fox, Martin & Green, 2007 22 ▪

23 Læring om videnskabende netværk
Fælles spørgsmål Kontrakt tegning: 1 team 1 dg/ugl i ca. 1 år Ledelsens rolle er vigtig Struktureret forløbet baseret på learning by doing Seminarer er energikilder Konsultationer – eksterne Dialoger med kolleger, borgere og interessenter Fælles formidling 23 ▪

24 Vidensbasering lykkes
Personale nok - mindst 1+1 Aftaler om tid og ressourcer Aftale om organisering Aftale om ledelsens opbakning Aftale om opmærksomhed fra andre Vidensbaseringens synlighed i organisationen (MED-udvalg)‏ Deltagelse i netværk /ekstern støtte 24 ▪ 24

25 25 ▪

26 R esearch Light 26 ▪

27 Research Light - den rapportfrie undersøgelse
Forskningsspørgsmål Styres af et hverdagsproblem og hvad der på kort tid kan samles data ind om Analyseenhed Et velafgrænset fænomen, som kan beskrives med få ord Dataindsamling Strækker sig over 1-3 dage. Databearbejdning Består primært af organisering af de indsamlede data Analyse,konklusion Analyse er spørgsmål. Konklusioner drages af de involverede. Formidling – ikke beregnet til formidling 27 ▪

28 Eksempler på SPOTTEN Hvornår samarbejder vi bedst?
Hvad er den gode konference? Hvad er virksomt? Hvad er det gode forløb? 28 ▪ 28 ▪ 28

29 Eksempler på MINICASEN
Stærkt fokuserede studier Studiet på pårørende på besøg Studiet af fremadrettede behandlingsplaner Studiet af bivirkningsregistrering Bredt fokuserede Studiet af alkoholpolitik Studiet af handleplaner 29 ▪ 29 ▪ 29

30 Programteori:Bostøtte til senhjerneskadede (Socialpsykiatrien Djursland)‏
Selvværd Forebyggelse af kaos-tilstande Stabilisere livsmønsteret ….. Langsigtede resultater Accept på trods af.. …… Bruger Ro i agression Særlige samar- bejdsformer Tryghed Hurtig problem- løsning bruger Vækning Påmindelser ……….. Telefon- kontakt Genoprette hverdagen Oprydning i kaos ……… Akut kompen -serende hjælp Kort-sigtede resul-tater Mål- gruppe Aktiviteter Komponent 30 ▪ 30 30

31 Principper for Research Light
0. De skabes til brug i en lokal kontekst, er udgaver af casestudiet 1. De har en protokol, dvs man tænker sig om før man går igang. 2. De har et starttidspunkt og et sluttidspunkt. 3. Det samlede tidsforbrug tælles i dage og uger 4. 'Empiriske' dvs. baseret på kortvarig dataindsamling, observationer, interviews, spørgeskemaer. 5. Ingen egentlig rapportering, men data og konklusioner fremlægges. 6. Formidling i aftalt lokal dialog om udviklingsmuligheder. 7. Evt. udviklingsforløb efter “De små skridts strategi”. 8. Formidles eksternt, hvis viden virker. 9. De bedste er små undersøgelser, som kan vokse sig store.

32 Research Light metoder
Modul - basen Mini-casen CIA-analyser Spotten Survey-uger Termostatmålinger Tema-observationer Mikro-audit: KRIF-analyser Metoden Resultatet Den automatiske rapport generator Erfabasen 32 32

33 Research Light ressourcer
Et to dages kursus med 5 dages hjemmearbejde Muligheder for konsulentbistand En samling af opskrifter på små undersøgelser En samling af eksempler En brevkasse, hvor man kan stille spørgsmål

34 New Zealand, Scotland og Danmark
Networking practitioner research: Synthesizing the state of the ‘art’ Lunt, Ramian, Shaw, Mitchell and Fouché

35 Children 1st Ewan Ross - Engaging within Fathers: Men in the FGC Process Fiona Campion - Child protection in Scottish Sport: is it working in practice? Fiona Herriot - Parents who misuse substances' views of support Lorraine McKillop - The relevance of Family Group Conferences in Permanence Planning Anna O’Reilly - ‘A Shoulder to Cry on and People that Care’: A Study into an Abuse and Trauma Recovery Service Froya Rossvoll - ‘People say it’s good to talk…’ A Report on Young People’s Experiences of a Children 1st Abuse Recovery Service

36 36 ▪

37 Hvad betyder et screeningsredskab for fagfolk?
Er et ikke kinesisk program virksomt for kinesere? Evaluering af familieinterventioner En pacific model for socialt familiearbejde Metode til familiesamtaler Årsager til mænds ikke-deltagelse i voldsforebyggelse

38 Ligheder NZ SC DK Arbejdspladsfokus + Eksternt finansieret
12 mdr. varighed (+) Metode seminarer 6 5 6 (døgn) Konsulentbistand

39 Forskelle New Zealand Scotland Danmark Deltagere 45 12 12-16
Teambaseret Ja 9 Nej Ja 4-6 Tema Forskellige Forskelige Fælles tema Forsk.strategi Kvalitativ Casestudie Ressourcer Hand-outs + Hand-outs Handouts+ Lærebog Rapport Fri Artikel + Cross case analyse Formidling Kun symposium Rapporter Konference +rapport Frafald i rapporter 2 50% 0%

40 Diskussioner Den kreative og uklare placering mellem forskning og praksis Agency’s betydning Rammer og tidsplaner, ledelse Netværksdynamikken Behovet for læring og støtte Implementering 40 ▪

41


Download ppt "Fra praksisbaseret forskning til Research Light"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google