Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad,hvordan og hvorfor dokumentation. Knud Ramian knudramian. pbwiki

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad,hvordan og hvorfor dokumentation. Knud Ramian knudramian. pbwiki"— Præsentationens transcript:

1 Hvad,hvordan og hvorfor dokumentation. Knud Ramian knudramian. pbwiki
Hvad,hvordan og hvorfor dokumentation? Knud Ramian knudramian.pbwiki.com

2 Indhold Når det regner på præsten.... Evidensspøgelset
Vidensbasering er et godt samtalekøkken Hvad er der på menukortet? Hvordan indretter man et køkken? Hvad gør man, hvis man får forstoppelse? 2 ▪

3 Hvorfor dokumentation?
Kræfterne oppe fra Globaliseringen Evidensbevægelsen New Public Management - BUM-modellen Kræfterne nedefra Professionaliseringen Borgerne

4 Evidensbaseret praksis
Integration af den bedst tilgængelige forskning med klinisk ekspertise, med viden om patientens situation og værdier som grundlag for beslutningstagen inden for givne økønomiske rammer. Efter Sackett, 2001 vidence based practice (EBP) is an approach to care wherein professionals use the best evidence possible, i.e. the most appropriate information available, to make clinical decisions for individual patients. EBP promotes the collection, interpretation, and integration of valid, important and applicable patient- reported, clinician-observed, and research-derived evidence. The best available evidence, moderated by patient circumstances and preferences, is applied to improve the quality of clinical judgments and facilitate cost-effective care. This involves complex and conscientious decision-making based not only on the available evidence but also on patient characteristics, situations, and preferences. It recognizes that care is individualized and ever changing and involves uncertainties and probabilities. Ultimately EBP is the formalization of the care process that the best clinicians have practiced for generations – from the country “Doc” who knew his patients to the practitioner who knew his patients over decades. Evidence-based practice (EBP) develops individualized guidelines of best practices to inform the improvement of whatever professional task is at hand. Evidence-based practice is a philosophical approach that is in opposition to rules of thumb, folklore, and tradition. Examples of a reliance on "the way it was always done" can be found in almost every profession, even when those practices are contradicted by new and better information. 4 ▪

5 Vidensbasering og alt det andet
yyyyy

6 Kvalitetskrav til vidensbasering
Er en integreret del af hverdagens rutiner Gør nytte for de, der samler og leverer oplysninger Har fokus på individuelle målsætninger og kerneydelser Omfatter både behov, metoder og resultater Benytter anerkendte/afprøvede metoder Respekterer flere perspektiver Sker på flere ambitionsniveauer Når det kan deles med andre

7 Vidensbaseret arbejde er et godt samtalekøkken
En beslutning om at afsætte ressourcer til planlagt og systematisk videnskabelse om kerneydelserne. Indret et køkken En løbende produktion, hvor nogen kan metoderne, kan igangsætte og vedligeholde. Find en kok Et engagement så alle deltager i planlægning og tilberedelse af retterne. Skærp appetiten En anvendelse til læring, dialoger og udvikling Nyd hyppigt maden med forskellige gæster

8 Hvad kan vi vælge på menukortet?
Forret: Synliggørendende viden: Hvad er behovet? Viden om en målgruppe/ den enkelte og om gruppens og den enkeltes behov. Hovedret: Problemløsende viden: Hvad er metoden? Viden om metoder/kerneydelser og færdigheder, der kan dække behovene. Dessert: Dokumenterende viden: Hvad kommer der ud af det? Viden om de resultater, der opnås eller kan opnås. 8

9 Synliggørende viden: Målgruppens situation og behov
legitimerer og retningsbestemmer indsatsen Beskrivende undersøgelser Fortællinger, casestudier, videofilm, Funktionsvurderinger Ratingscales, test, ICF-ratings, WSAS, ……. Behovsundersøgelser Problemer/Ressourser, CAN, KABOGA, GAS, COPM…….. Tilfredshedsundersøgelser Indsatskvalitet, servicekvalitet, livskvalitet Caseformuleringer Bruger styrede eller experstyrede 9

10 Metodeviden er hovedretten
gør personlig, tavs, indforstået, utilgængelig og usynlig til fælles viden En metodebeskrivelse et nodesystem, der formidler musikken i et kendt sprog Forskrifter instrukser, vejledninger, referenceprogrammer, standarder, certificering, fidelity-scaling, handleplaner- og programteori* Efterskrifter: journaler, dagbog, cardex, checklister, virkningsevaluering*. 10 ▪

11 Programteori: Bostøtte til senhjerneskadede (Socialpsykiatrien Djursland)
Selvværd Forebyggelse af kaos-tilstande Stabilisere livsmønsteret ….. Langsigtede resultater Accept på trods af.. …… Bruger Ro i agression Særlige samar- bejdsformer Tryghed Hurtig problem- løsning bruger Vækning Påmindelser ……….. Telefon- kontakt Genoprette hverdagen Oprydning i kaos ……… Akut kompen -serende hjælp Kort-sigtede resul-tater Mål- gruppe Aktiviteter Komponent

12 Uddrag fra Programteori for bostøtte til anorexi (Århus kommune)
Kroppen regulerer ikke følelser ”Anorexi-projektet” Århus 2005 Mindske risiko for tilbagefald Stabiliserer vægten ….. Langsig-tede resultater Krops-bevidst- hed …… Bruger Massage Krop og Fysik Sygdomser- kendelse Håb …….. bruger Undervisning om spisefor- styrrelser ……….. Psyko-edu- cation Måltid ved hvert besøg Samtaler om kost Træning i alm. Spisning ……… Mad og spisning Kort-sigtede resul-tater Mål- gruppe Aktiviteter Komponent

13 Dokumenterende viden er dessertbordet I
viser resultater, der retfærdiggører indsatsen Dækkes behovet? Opnåes målene? Formålet?* Hvilken funktion opnåes? Hvordan er situationen ændret? Hvilke ydelser ændres? Hvem er tilfreds med hvad?

14 Mad & spis-ning Forklaring Gøre-mål Krop og fysik Re-lation Re-sultat Udført Me- tode Be-hov Søren

15 Hvilke slags resultater er der til dessert? II
Resultater eller effekter? Hvad var målet? Erkendelse Forebyggelse Vedligeholdelse Udvikling Lettelse Anstændighed 15 ▪

16 DATAKILDER LIGHT Personlig vurdering Brugervurdering Mini audit Måling

17 Målestokke light Resultat Gennemførelse Plan Behov Mere end forventet
Mindre end forventet Ja Nej Intet Let Moderat Om- fattende Totalt Resultat Gennemførelse Plan Behov

18 Hjemmelavet eller haute cuisine? Fem køkkentyper
Research light – de rapportfrie undersøgelser Kvalitetsjustering – mini-projekter Metodeudvikling/iværksættelse - Målrettet satsning Udvikling som praksisforskning – de nærgående studier Storskalaforsøg – når man går i byen

19 Kontaktpersonens rolle under livshistoriefortælling
Jeg skal koncentrere mig Jeg skal bruge få ord Jeg skal bruge fortælleord* Jeg skal forholde mig neutralt Jeg må ikke afbryde Jeg må ikke styre Jeg må ikke drage fortællingen i tvivl Fortælleord fremkalder billeder hos fortælleren. Fortælleord er ord som hvordan, hvor, hvad og hvem Modsat fortælleord er ord der lægger op til forklaring og fortolkning såsom hvorfor Aktivitetsteamet i Herlev 19 ▪

20 Fire typer gryder til vidensbasering II
Research light CIA-analyser* Audits* KRIF-analyser Termostatmålinger Kvalitetsudvikling Integreret dokumentation* Indikatormåling Praksisforskning Casestudier* Virkningsevaluering Survey-undersøgelser Research pro Ekstern evaluering - Brugerundersøgelser Storskalaforsøg* Kontrollerede forsøg

21 Fire typer gryder til vidensbasering II
Research light CIA-analyser* Audits* KRIF-analyser Termostatmålinger Kvalitetsudvikling Integreret dokumentation* Indikatormåling Praksisforskning Casestudier* Virkningsevaluering Survey-undersøgelser Research pro Ekstern evaluering - Brugerundersøgelser Storskalaforsøg* Kontrollerede forsøg

22 Målbare resultater af vidensbasering?
Et fagligt regnskab: Dokumentation af metoder og resultater til rekvirenter Igangsatte forsøg og udviklingstiltag Dialoger som fører til kompetenceudvikling og læring mellem aktørerne 22 ▪

23 Sundhedsskadelige virkninger og tilsætningsstoffer
Ved overspisning kan man se følgende skader: Problem fiksering Metode fiksering Resultat fiksering Indikator dressur Fokus flytter Ressourcerøver Dekvalificering Politificering Ved underernæring kan man se følgende: Dødsfald Rutinisering, udbrændthed 23 ▪

24 Vidensbasering lykkes bedst, når der er
Personale nok - helst mindst 1+1 Aftaler om tid og ressourcer Deltagelse i netværk /ekstern støtte Aftale om organisering Aftale om ledelsens opbakning Aftale om opmærksomhed fra andre Aftale om projektets synlighed i organisationen 24 ▪

25 Implementeringsmetoder
Ledelsesopbakning Teamdannelse Iværksættelsesplan Pilotprojekt Erfaringsopsamling Spredning af anvendelse Vurdering af iværksættelsen Evt. revision af planen 25 ▪

26 Hvordan kan vidensbasering gøre en forskel?
Hvad er vi blevet mere sikre på? Hvad er vi blevet mindre sikre på det? Hvor har vi fået en mere nuanceret opfattelse? Hvad har vi opdaget, som vi ikke vidste? Kan vi nu stille spørgsmål, vi ellers ikke ville have stillet? 26 ▪

27 Matrixskrivning Argumenter Konklusioner Svar Datakilde 2 Datakilde 1
Hypoteser/Delspø rgsmål Undersøgelsespørgsmål 27 ▪

28 Hvad er praksisforskning?
”Anvendelsen af forskningsinspirerede principper, designs, og dataindsamlingsmetoder i almindelig praksis for at kunne svare på spørgsmål som udspringer af praksis på måder, der informerer praksis” (Epstein, 2001) 28 ▪


Download ppt "Hvad,hvordan og hvorfor dokumentation. Knud Ramian knudramian. pbwiki"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google