Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Annette Kamp og Pernille Bottrup Nyborg Strand januar 2011

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Annette Kamp og Pernille Bottrup Nyborg Strand januar 2011"— Præsentationens transcript:

1 Annette Kamp og Pernille Bottrup Nyborg Strand 13-14 januar 2011
Mening i arbejdet Annette Kamp og Pernille Bottrup Nyborg Strand januar 2011

2 Projekt Mening i ældreplejen
Forsknings- og udviklingsprojekt finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden ( ) Gennemføres af RUC, Center for Arbejdsmiljø og Arbejdsliv samt Kubix… …i samarbejde med 4 arbejdspladser i 2 kommuner: 2 hjemmeplejeenheder og 2 demenscentre Består af casestudier, netværk på tværs mv

3 Mening og identitet er hot i 00erne
Identitet er blevet et centralt spørgsmål i det (sen)moderne samfund …. Og vi lever i et arbejdssamfund – arbejdet er centralt for vores identitet Stadig forandring i arbejdet udfordrer meningen i arbejdet

4 Mening i arbejdet – mange betydninger
Arbejdets betydning i livet? Hvad får mig til at gå på arbejde? Hvad giver mig arbejdsglæde? Hvordan stemmer arbejdet overens med mine værdier?

5 En lang historie fra 60erne og frem
Thorsrud og Emery - det gode meningsfulde arbejde Autonomi, indflydelse Læring og udvikling Variation Social nytte Anerkendelse og respekt

6 Mening og motivation Forskning i hvad der giver mening for medarbejdere (Individuelt – måles via spørgeskemaer) Lister over ’extrinsic’ og ’intrinsic factors’ Intrinsic – egenskaber ved arbejdet (nytte, faglig tilfredsstillelse) Extrinsic – forhold udenfor arbejdet (fx kollegaskab og løn)

7 Meningsledelse som mantra
Fokus på organisationen At være del af noget større, meningsfuldt: udvikling af organisationens visioner og værdier synliggørelse af den enkeltes bidrag At skabe sammenhængskraft: Udvikling af samarbejdet i organisationen

8 Mening i vores perspektiv
Mening i arbejdet handler om at have mulighed for at udvikle en positiv identitet på arbejdet. Mening knyttes primært til arbejdet – (opgaverne og arbejdsorganisationen) Mening er noget der udvikles sammen med kollegerne Ledelse understøtter/præger meningsdannelsen

9 Undersøger hvad i arbejdet som giver mening – hjælpernes bidrag
Vigtige spørgsmål Hvad er I gode til Hvad er I stolte over i det daglige arbejde Hvordan kan I bruge jeres faglige erfaring Hvad vil I gerne anerkendes for Hvad må der gerne være mere af Hvad vil I gerne blive bedre til, lære mere om

10 Hvad kommer der ud af det
Forskellige mulige (nye) faglige identiteter Hjælper med overblik Den socialfaglige Den assisterende sygeplejerske Den professionelle Hvordan udvikles de? De dilemmaer som optræder peger frem mod arbejdet med mening

11 Metoder i arbejdet med mening
Pernille Bottrup, Kubix og Annette Kamp, RUC BAR Sosu-træf d januar 2011

12 Metode’paletten’ Historie-værksted Arb.plads-projekter
Opdagelses-rejse Netværk ’Dilemma-cases’ Casearbejde

13 Nedslag 1: Historieværksted
Synliggøre hvad man har været en del af – sætte ord på forandringer Skabe en form for overblik i en foranderlig hverdag Skabe fortællinger om praksis – (ikke nødvendigvis ens eller sammenhængende)

14 Historieværksted (fortsat)
Spørgsmål: Vigtige begivenheder i plejen? Vigtige begivenheder for os i dagligdagen? Vigtige personer? Diskussion: Perioder i historien; inddeling og navngivelse Styrke mening fremad: Hvad er vi gode til og vil have mere af? Hvad kan styrke vores faglige stolthed?

15 Nedslag 2: ’Dilemmacases’
Tematiserer et område, en situation hvor mening udfordres - eksempelvis Prioritering – fx mellem aktivitet og bad Adgang til opgaver – andre faggrupper kan bremse Hensyn til borger vs hensyn til sig selv Definition af plejebehov – visitation lytter ikke nok Udarbejdet med afsæt i caseanalyser mv

16 ’Dilemmacases’ – et eksempel
Tema: Dokumentation Dele af dokumentation er meningsfuld – styrker faglighed … men det er svært at finde tid og ro En tidsrøver - usikkerhed på hvordan dokumentation anvendes, hvad der er relevant og hvad der er ’godt nok’ Kan skabe uenighed i medarbejdergruppen Spørgsmål Hvad er på spil i casen – hvad er det personen slås med? Kan I genkende de situationer der er beskrevet? Hvordan oplever I dem hos jer? Hvordan forsøger I at håndtere sådanne situationer hos jer? Kunne det være anderledes? Hvilke små forsøg eller tiltag kunne I sætte i værk for at blive bedre til at håndtere disse situationer?

17 ’Dilemmacases’ (fortsat)
Diskussioner – fx: Hvad gør de andre? Hvordan prioriterer de? Er min dokumentation tilstrækkelig? - anerkendelse Individuelle eller kollektive løsninger? Hvordan få mere plads til det vi finder meningsfuldt omkring dokumentation?

18 Gruppediskussion I har formentlig forskellige positioner på jeres arbejdsplads – som TR, leder, AR/SR, konsulent e.l. Hvordan kan I, fra jeres position, bidrage til at bringe spørgsmål om mening op på jeres arbejdsplads? – og i hvilke sammenhænge? Hvilke tematikker og diskussioner vil I særligt gerne rejse? Hvilke metoder (de beskrevne eller andre) kan evt hjælpe jer?


Download ppt "Annette Kamp og Pernille Bottrup Nyborg Strand januar 2011"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google