Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Praksisforskning som læringsrum i socialt arbejde Knud Ramian Center for Kvalitetudvikling, Region Midtjylland www.knudramian.pbwiki.com.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Praksisforskning som læringsrum i socialt arbejde Knud Ramian Center for Kvalitetudvikling, Region Midtjylland www.knudramian.pbwiki.com."— Præsentationens transcript:

1 Praksisforskning som læringsrum i socialt arbejde Knud Ramian Center for Kvalitetudvikling, Region Midtjylland www.knudramian.pbwiki.com

2 Indhold  Læring om sagen  Læring som perspektiv  Læring af om-tanke og håndværk  Kompetence til arbejdspladsen  Den personlige udfordring

3 Praksisforskningens udviklingspotentiale  Mulighederne  Læringsrum på det personlige plan?  Læringsrum for arbejdspladsen?  Læringsrum for det faglige felt?  Bekymringerne  Videnskabeligheden  Anvendeligheden  Forankringen

4 Læringsrummene Bidrag til praktikeren Arbejds-pladsenBidrag til praksisfeltet Kort afstand forskning og praksis Synliggørelse Begrebsliggørelse Forståelse Anvendelse Relevant viden kan bruges af kolleger, Synlig, forståelig tilgængelig og systematisk afprøves andre steder Anvendelse af videnskabelig metodik Kritisk lærende Tænke- værktøjer afstand Bevisførelse Udvikling af dokumentation på arbejdspladsen Anerkendelse viden kan gøres synlig, fælles og tilgængelig. Storskalaforsøg Laves af erfarne og engagerede medarbejdere Selvstyring, fordybelse og selvransagelse. Producere egen viden. gennemslagskraft. en positiv afsmitning på arbejdspladsen Et særligt udd. tilbud erfarne folk Der udvikles en gruppe af fagfolk som er optaget af at formidle viden ud over arbejdspladsen. Anvendelse af netværk Netværksskabende perspektiv på det lokale Skaber vidensdeling og dialog omkring en tematik Kan styrke den "kollektive viden"

5 Hvad er det der virker - casestudiet som fordybelse?  Forskningsspørgsmålene  Identifikation af hypoteser  Datatvangen  Argumentationsarbejdet  Konklusionsarbejdet  Netværket

6 Hvad er FoU?  " Skabende arbejde på systematisk grundlag med henblik på at øge den videnskabelige og tekniske viden, herunder viden vedrørende mennesker, kultur og samfund - samt udnyttelse af den eksisterende viden til at anvise nye praktiske anvendelser” OECD's Frascati manual 1993.

7 Hvad er forskning? Brugerforskning Praksisforskning Sektorforskning Disciplinforskning

8 Praksisforskning i den store verden  Practitioner research  Practice research  Scientist practitioner  Real world research  Insider research  Practice based enquiry  Collaborative action research network

9 Praksisbaseret forskning  Er anvendelsen af forskningsinspirerede  principper,  designs og  dataindsamlingsmetoder  i almindelig praksis  for at kunne svare på spørgsmål, som udspringer af praksis og  svare på måder, der informerer praksis. Epstein, 2001

10 Hvad er praksisforskning?  gennemføres af praktikere i arbejde  retter sig mod fænomener i deres hverdag  anvender anerkendte metoder  er ‘do-able’  kommunikeres til fagfolk ”Anvendelsen af forskningsinspirerede principper, designs, og dataindsamlingsmetoder i almindelig praksis for at kunne svare på spørgsmål som udspringer af praksis på måder, der informerer praksis” (Epstein, 2001)

11 Fordele og ulemper ved praksisforskning  Kort afstand mellem teori og praksis= relevante forskningsspørgsmål  Gennemskuer overflader, kender farbare veje, lettere adgang til relevante data  Nærsynethed og manglende neutralitet  Manglede reliabilitetet og validitet  Mangler tid, rum og penge

12 Stærk forskning  Stiller klare spørgsmål  Anvender passende metoder i forhold til spørgsmålet  Understøtter svaret med evidens  Dokumenterer forudsætninger og antagelser, procedurer  Drager konklusioner i overensstemmelse med designet og datakvaliteten. (fra www.gao.gov/policy/10 1 4.htm)www.gao.gov/policy/10

13 Hvad er god praksisforskning  praksisforskning er integreret i praksis  praksisforskning er en social proces med kollegers deltagelse  har pædagogisk værdi for alle deltagere i projektet  er gennemsyret af en udviklingstænkning  fokuseret på aspekter af praksis som forskeren har nogen kontrol over og kan påvirke  er i stand til at identificere og udforske socio-politiske og historiske faktorer betydning for praksis  er i stand til at åbne for værdidiskussioner  er designet så alle deltagere får noget at sige  er i stand til at udøve professionel fantasi og forøge deltagernes evne til at fortolke hverdag aktiviteter  er i stand til at producere indsigter som kan gengives i en form der har interesse for et større forum

14 Kan praksisforskning gøre en forskel?  Er vi blevet mere eller mindre sikre på det, vi troede?  Er vi blevet klogere på det vi vidste?  Har vi opdaget noget, vi ikke vidste?  Har det rejst spørgsmål vi ellers ikke ville have stillet?

15 Praksisforskning som vidensbasering

16 Fire typer gryder til vidensbasering I  Research light – de rapportfrie undersøgelser  Kvalitetsudvikling – den løbende undersøgelse  Praksisforskning – de nærgående studier  Research pro – når man går i byen

17 Målbare resultater af vidensbasering?  Et socialfagligt regnskab: Dokumentation af metoder og resultater til rekvirenter  Igangsatte forsøg og udviklingstiltag  Dialoger som fører til kompetenceudvikling og læring mellem aktørerne

18 Vidensbaseret arbejde er et godt samtalekøkken  En beslutning om at afsætte ressourcer til planlagt og systematisk videnskabelse.  Indret et køkken  En løbende produktion, hvor nogen kan metoderne, kan igangsætte og vedligeholde.  Find en kok  Et engagement så alle deltager i planlægning og tilberedelse af retterne.  Skærp appetiten  En anvendelse til læring, dialoger og udvikling  Nyd hyppigt maden med forskellige gæster

19 Hvad kan vi vælge? Menukort  Forret: Synliggørendende viden: Hvad er behovet?  Viden om en målgruppe/ den enkelte og om gruppens og den enkeltes behov.  Hovedret: Problemløsende viden: Hvad er metoden?  Viden om metoder/kerneydelser og færdigheder, der kan dække behovene.  Dessert: Dokumenterende viden: Hvad kommer der ud af det?  Viden om de resultater, der opnås eller kan opnås.

20 Vidensbasering lykkes, hvis …..  Det skaber successer for alle  Der er organisering og tid  De har ledelsens opbakning  Den har kollegers opmærksomhed  Hvis man går til det fx. i et netværk

21 Kvalitetskrav til vidensbasering  Er en integreret del af hverdagens rutiner  Gør nytte for de, der samler og leverer oplysninger  Har fokus på individuelle målsætninger og kerneydelser  Omfatter både behov, metoder og resultater  Benytter anerkendte/afprøvede metoder  Respekterer flere perspektiver  Sker på flere ambitionsniveauer  Når det kan deles med andre


Download ppt "Praksisforskning som læringsrum i socialt arbejde Knud Ramian Center for Kvalitetudvikling, Region Midtjylland www.knudramian.pbwiki.com."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google