Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fra Inspiration til Innovation: Kunsten at Innovere

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fra Inspiration til Innovation: Kunsten at Innovere"— Præsentationens transcript:

1 Fra Inspiration til Innovation: Kunsten at Innovere
Af Lotte Darsø, ph.d. Innovationsrådgiver Dansk Management Forum Lotte Darsø, ph.d.

2 Innovation 1. Innovation er organiseret, systematisk, rationelt arbejde 2. Innovative organisationer udnytter forandring som en mulighed for at skabe ny værdi 3. Innovative organisationer indbygger organiseret udryddelse af systemer, procedurer og processer i organisationen Lotte Darsø, ph.d.

3 Innovation = nyskabelse som frembringer (økonomisk) værdi
Inkrementel: a) Forbedring af processer, produkter eller metoder, b) Udnyttelse af eksisterende viden, produkter, eller råvarer til nye applikationer eller nye markeder Radikal: Ny, overraskende og anderledes tilgang, kobling eller komposition. Radikale innovationer er sjældne. Social: Udspringer af sociale behov, snarere end af teknologi. Relateret til nye former for social interaktion, organisation, adfærd eller funktioner I et kompleksitetsperspektiv: fokus på betydningen af små tilsyneladende ubetydelige forandringer, som bevirker pludselig opståen af innovation (jf. ’sommerfugleeffekten’) Lotte Darsø, ph.d.

4 Kompleksitets Paradigme ikke lineær helhed ubestemt
Newtons Paradigme lineær atomisering bestemt reduktionisme enten-eller sikkerhed aktualitet subjekt-objekt split vacuum Kompleksitets Paradigme ikke lineær helhed ubestemt emergent og selv-organiserende både-og usikkerhed potentialitet udelt univers kvante vacuum Lotte Darsø, ph.d.

5 Kreativitet Kreativitet er at lege med idéer, tanker og muligheder
Kreativitet er med til at skabe et gunstigt arbejdsklima i grupper og organisationer Kreativitet fremmes gennem inspiration og provokation Kreativitet kan læres og befordres ved hjælp af kreativitetsmetoder Lotte Darsø, ph.d.

6 Forskelle mellem Kreativitet og Innovation
Kreativitet er: En proces Rettet imod kreativitet (dvs et mål i sig selv) Evalueres af skaberen selv Innovation er: Et resultat Rettet imod værdiskabelse (økonomisk afkast) Evalueres af modtagerne Lotte Darsø, ph.d.

7 Innovation in the Making
Interaction Research with Heterogeneous Groups of Knowledge Workers Creating New Knowledge and New Leads by Lotte Darsø, Ph.D. Lotte Darsø, ph.d.

8 relationelle processer konceptuelle processer
krystallisering spørgsmål eller problem personer relationelle processer konceptuelle processer kommunikation handling Arbejdsmodel for forskningsprojekt Lotte Darsø, ph.d.

9 Innovationsprocesmodel
Ikke-viden Viden Koncepter Relationer Lotte Darsø, ph.d.

10 Lotte Darsø, ph.d. Typisk projekt i stor ”gammel” virksomhed
viden ikke-viden koncepter relationer Typisk projekt i stor ”gammel” virksomhed Typisk projekt i lille biotek virksomhed Typisk projekt i lille start-up virksomhed Innovativt projekt Lotte Darsø, ph.d.

11 Kollektiv Monolog Fragmenteret Ingen lytning Usammenhængende
Selvpromovering Høflig Mødetype: ’Reception’ Lotte Darsø, ph.d.

12 Ægte Kommunikation Aktiv lytning Dele med hinanden
Bygge på hinandens idéer Fokuseret Mødetype: ’Klub’ Lotte Darsø, ph.d.

13 Antagonistisk Dialog Uenighed Forskellighed Argumenter
Spænding/konflikt Mødetyper: ’Debat’ ’Dialog’ Lotte Darsø, ph.d.

14 Antagonistisk: Debat Uenighed Forskellighed Rationelle argumenter
Retorik Spænding/konflikt Lukket og bedrevidende holdning Lotte Darsø, ph.d.

15 Antagonistisk: Dialog
Uenighed Forskellighed Fælles søgen Fælles fokus – men forskellige perspektiver Lytte for at forstå Spørgsmål Åbenhed og nysgerrighed Lotte Darsø, ph.d.

16 Lotte Darsø, ph.d. KOMMUNIKATIONS REFERENCERAMME destruktiv kurs
antagonistisk dialog KOMMUNIKATIONS REFERENCERAMME kollektiv monolog ægte kommunikation destruktiv kurs konstruktiv ustabil zone stabil zone rum for nyskabelse Lotte Darsø, ph.d.

17 Lotte Darsø, ph.d.

18 DATA, INFORMATION OG VIDEN
(Kilde: Max Boisot, 1998:12) Perceptuelle og konceptuelle filtre person (viden- kilde) begivenhed (data kilde) data information Lotte Darsø, ph.d.

19 Gartner-rollen Ansvarsområder: hver enkelt deltagers velvære
gruppeklima energi niveau dannelsen af positive relationer dannelsen af et fælles afsæt at kende hinanden godt (stærke sider) Lotte Darsø, ph.d.

20 Hofnar-rollen Ansvarsområde: stimulere til idéer og spørgsmål:
de “dumme” de “vilde” de “umulige” de “brændende” de “hypotetiske” Lotte Darsø, ph.d.

21 Formidler-rollen Ansvarsområder:
begrebsafklaring (associationer, forklaringer) anskueliggørelse (tegne, “modellere”) beskrivelser (ord, metaforer, eksempler) forståelse (afklare enighed og uenighed) visioner (fælles billede) Lotte Darsø, ph.d.

22 Udfordrer-rollen Ansvarsområder: screening af gruppens viden
gatekeeper indsamling af facts spørgsmål om underliggende antagelser igangsætte de “frække” spørgsmål Lotte Darsø, ph.d.

23 Forskellen mellem et Prejekt og et Projekt
Prejektet er: Målsøgende Divergent Ikke lineært Kaos tid Procesdrevet Forlænget og åbent beslutningsrum Projektet er: Målstyret Konvergent Lineært Tidsbegrænset Resultatdrevet Hurtige beslutninger Lotte Darsø, ph.d.

24 the impact of decisions available information and knowledge
The dilemma of project planning, Mikkelsen & Riis, 1992 Lotte Darsø, ph.d.

25 the impact of decisions available information and knowledge
Ideal Project Flow (inspired by Mikkelsen & Riis, 1992) Lotte Darsø, ph.d.

26 MODES OF WORKING TOWARDS INNOVATION
essential to share some need no need simple puzzles complex problems sharing barrier uncertainty barrier modes of working unshared certainty cooperation shared uncertainty MODES OF WORKING TOWARDS INNOVATION Critchley & Casey, 1991: Uncertainty and Sharing Lotte Darsø, ph.d.

27 Barrierer for videnbaseret innovation i organisationer
Manglende fokus på innovation fra managements side – mere fokus på drift Organisationens ’praksis’ for projektarbejde Eksperter med ’bedreviden’ Organisationskultur/faglige subkulturer Manglende evne til at håndtere diversitet Mangel på tid og prioritering Lotte Darsø, ph.d.

28 Tendenser i nutidens organisationer
Forandring og effektivitet med “lysets hastighed” Dybde og mening med “livets hastighed” (kilde: Margaret Wheatley) Lotte Darsø, ph.d.

29 Kunst Erhverv Vi bør eksperimentere med kunst som ”metode” til:
Mål Tema Proces Samspil Vi bør eksperimentere med kunst som ”metode” til: At formulere og løse problemer anderledes At skabe fælles forståelse og dybe relationer At fremme kreativitet og innovation At skabe forandring – og forankre denne At udvikle nye kompetencer Lotte Darsø, ph.d.

30 Kunsten at innovere … Kunsten at innovere i en gruppe afhænger af skabelsen af et dynamisk samspil imellem udvikling af relationer, koncepter, viden og ikke-viden Fokus bør især være på relationskompetencen, som er grundlaget for interne bæredygtige relationer og eksterne værdiskabende netværk Kunsten at innovere handler i høj grad om at være i stand til at kombinere forskellige perspektiver Det kræver mod og engagement at udforske det ukendte og at udstille sin egen ikke-viden Lotte Darsø, ph.d.


Download ppt "Fra Inspiration til Innovation: Kunsten at Innovere"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google