Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fagets formål, fokus og fagmål

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fagets formål, fokus og fagmål"— Præsentationens transcript:

1 Fagets formål, fokus og fagmål
HISTORIE Fagets formål, fokus og fagmål det gældende historieformål - det nye foreslåede historieformål - fokus for historiefaget - hvad er kronologisk overblik og sammenhængsforståelse? STEN LARSEN

2 Historieformålet af 1993 (1)
Formålet med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse i et demokratisk samfund. Det sker ved at fremme deres indsigt i, at mennesker er historieskabte såvel som historieskabende. Stk. 2. Ved at arbejde med samspillet mellem fortid, nutid og fremtid skal eleverne udvikle deres indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne. Herved skal de videreudvikle deres forståelse af og holdning til egen kultur, andre kulturer og menneskers samspil med naturen.

3 Historieformålet af 1993 (2)
Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne mulighed for overblik og fordybelse i vedkommende historiske kundskabsområder og fremme deres indsigt i kontinuitet og forandring. Undervsningen skal bygge på og stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse og vurdering og fremme deres lyst til at videregive og skabe historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden.

4 Historieformålet af Formålet med undervisningen er at give eleverne kronologisk overblik, styrke deres viden om og forståelse af historiske sammenhænge og øve dem i at bruge denne forståelse i deres hverdags- og samfundsliv.

5 Fokus (signalement) i faget
Faget skal sikre, at eleverne udvikler følgende kompetencer: Kronologisk overblik Udviklings- og sammenhængsforståelse Brug af historie.

6 Med badevandet røg blandt andet disse begreber ud fra formålsniveau…
historiebevidsthed identitet historieskabte og historieskabende fortid, nutid, fremtid egen kultur, andre kulturer fordybelse vedkommende kontinuitet og forandring indlevelse, analyse og vurdering

7 Faglige mål efter 5. klassetrin
• gengive fortællinger om Danmarks historie • fortælle om karakteristiske spor og begivenheder fra lokalområdet • redegøre for, hvordan en begivenhed grundlæggende har ændret vilkårene for familie, slægt og fællesskaber • begrunde forslag til udformning og illustration af klassens tidsfrise • formulere sig om karakteristiske forskelle på børns hverdag • vise på et kort de geografiske steder, som indgår i undervisningen • udforme fortællinger om hverdagsmennesket inden for alle perioder og dramatisere disse fortællinger • gengive hovedlinjerne i en begivenhed eller et kortere forløb fra flere perioder

8 Faglige mål efter 7. klassetrin
• undersøge forskellige sider af et samfunds eksistensgrundlag • drage sammenligninger mellem kulturmøder lokalt og nationalt • perspektivere kanonpunkter i tid og rum • gengive en historisk begivenhed og dens nutidsrelevans ved brug af forskellige medier • kombinere forskellige levn til forklaring af et begivenhedsforløb • anvende enkle begreber fra historisk metode • søge oplysninger i forskellige medier.

9 Faglige mål efter 9. klassetrin
• redegøre for eksempler på innovationer inden for alle perioder • diskutere forskellige måder at organisere et samfund på og underbygge argumentationer med lokale, nationale og globale eksempler • sammenligne nutidige levevilkår i Danmark med andre lande og forklare væsentlige forskelle • forholde sig til eksempler på kulturmøder i dansk, europæisk og global sammenhæng • undersøge eksempler fra forskellige perioder på regulering af forholdet mellem den enkelte og fællesskabet • karakterisere ideologiske og religiøse værdiforestillinger samt vurdere og beskrive brugen af dem • argumentere for udviklingen i principperne for balance mellem magt og ret inden for hele det kronologiske forløb • definere almindeligt anvendte historiske begreber og kende kildekritiske teknikker • søge oplysninger i forskellige medier og være i stand til kritisk at bearbejde disse oplysninger • vurdere troværdighed af de fremstillinger, som forskellige medier giver af fortiden • analysere eksempler fra hele det kronologiske forløb på brug og misbrug af historie.

10 Hvad er ’kronologisk overblik’ og ’sammenhængsforståelse’?
Rapporten siger: Kan relatere begivenheder og forløb i indbyrdes kronologisk sammenhæng – og kan håndtere begreberne før, efter og samtidig med. Handler også om fagets begreber og metoder, hvordan man selv og andre kan bearbejde historisk stof i.f.m. gengivelse, forklaring, for-tolkning, vurdering osv. Historie er et levende univers, som opstår, glemmes, skabes og bruges i nye sammen-hænge. Disse processer skal eleverne gives en forståelse af.

11 [tjek 3 x oh med tematiserede, kronologiske oversigter]

12 Frederiksborg Slot i debat igen? Politiken 23. september 2006

13


Download ppt "Fagets formål, fokus og fagmål"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google