Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Selvejende institutioner og moms af kurser

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Selvejende institutioner og moms af kurser"— Præsentationens transcript:

1 Selvejende institutioner og moms af kurser
Moms - Højskoler Selvejende institutioner og moms af kurser

2 Hvornår er kurser/undervisning momspligtig
Dagens program Hvornår er kurser/undervisning momspligtig Ændret praksis fra SKAT (SKM SKAT) Hvordan opgøres/påvirkes fradragsretten Mulighed for genoptagelse tilbage i tid Velkommen til morgenmøde omkring moms på salg af fast ejendom. Et område som siden vedtagelsen af skattereformen sidste år har været genstand for en lang række drøftelser. Raden rundt af rådgivere samt og i pressen har vi kunnet læse og høre, at denne moms kommer til at påvirke salget i negativ retning. I et i forvejen presset marked lyder dette da også som en altovervejende sandsynlig udgang. Men inden vi går i selvsving over alle de dårlige ting som vi kan finde på at sige om denne nye moms så lad os konstatere, at vi formentligt ikke kan gøre noget ved det og så må vi hvad vi kan få ud af situationen og hvordan vi bedst forholder os til de nye regler. Skattereformen Forårspakke 2.0 havde til hensigt at flytte beskatning fra almindelig indkomstbeskatning over på forbrugsbeskatning og i den henseende er moms på fast ejendom et finansieringselement. Samlet provenu er er anslået til at udgøre 900 mio kr. pr. år

3 Hvornår er kurser/undervisning momspligtigt
Alle varer og ydelser, der leveres mod vederlag, er som udgangspunkt momspligtige Skoleundervisning og undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner, faglig uddannelse, herunder omskoling, og anden undervisning, der har karakter af skolemæssig eller faglig undervisning er momsfri Det gælder dog ikke for kursusvirksomhed: der drives med gevinst for øje, og som retter sig mod virksomheder eller institutioner Afgørende er således om der er tale om erhvervsmæssig levering. Samt om sælgeren driver selvstændig økonomisk virksomhed. Samlet set betyder ovenstående at enkeltstående salg og salg af private formuegenstande ikke er omfattet af momslovens bestemmelser. SOM UDGANGSPUNKT ((§3,2, 1), nye transportmidler)) Dette princip skal en række aktører vænne sig til og bruge aktivt i sin tankegang.

4 Hvornår er kurser/undervisning momspligtigt
Ad 1) drives med gevinst for øje: NY praksis: Uanset at ”skolen” ikke drives med gevinst for øje, kan dele af dens kursusvirksomhed anses for drevet med det formål at tjene et overskud og dermed være momspligtig. Også selvom overskuddet dækker ikke udloddes med anvendes til at dække andre af skolens aktiviteter. Ad 2) retter sig mod virksomheder eller institutioner - hvem er kunden - OBS foreninger Vi har fra momslovens vedtagelse tilbage i 1967 haft en fritagelse for moms på al levering af jord og fast ejendom uanset hvor ny eller gammel denne ejendom var ved salget. Vær opmærksom på, at der skelnes mellem salg af fast ejendom og salg en byggeydelse. Det kommer vi tilbage til om et øjeblik. Hvor mange af jer har tænkt på at: Parkeringsplads-sagen (SKM LSR) Den konkrete sag omhandler salg af en parkeringsplads i en parkeringskælder. Salget skete som indgåelse af en tidsubegrænset lejekontrakt på en individualiseret p-plads, der både blev tilbudt beboere i ejendommen og andre interesserede. P-pladserne var ikke selvstændigt matrikulerede, idet dette kræver en vægadskillelse. Landsskatteretten slog fast, at en tidsubegrænset brugsret skal sidestilles med en ejendomsret, og at der derfor var tale om salg af fast ejendom. Landsskatteretten lagde blandt andet vægt på, at der var tale om en bestemt del af parkeringsområdet, som var tydeligt afgrænset på en varig måde, og som ikke kunne flyttes. Kendelsen er dermed i tråd med EF-domstolens praksis på området, hvorefter fx liggepladser til både på land og bådepladser på vand skal anses for fast ejendom.

5 Hvordan opgøres/påvirkes fradragsretten
Udgifter, der direkte kan henføres til momspligtig omsætning, kan som udgangspunkt fradrages fuldt ud. Udgifter, der både relaterer sig til momspligtig og momsfri omsætning, kan fradrages forholdsmæssigt svarende til en omsætningsfordeling: Momspligtig omsætning x 100 % Momspligtig og momsfri omsætning Vi har fra momslovens vedtagelse tilbage i 1967 haft en fritagelse for moms på al levering af jord og fast ejendom uanset hvor ny eller gammel denne ejendom var ved salget. Vær opmærksom på, at der skelnes mellem salg af fast ejendom og salg en byggeydelse. Det kommer vi tilbage til om et øjeblik. Hvor mange af jer har tænkt på at: Parkeringsplads-sagen (SKM LSR) Den konkrete sag omhandler salg af en parkeringsplads i en parkeringskælder. Salget skete som indgåelse af en tidsubegrænset lejekontrakt på en individualiseret p-plads, der både blev tilbudt beboere i ejendommen og andre interesserede. P-pladserne var ikke selvstændigt matrikulerede, idet dette kræver en vægadskillelse. Landsskatteretten slog fast, at en tidsubegrænset brugsret skal sidestilles med en ejendomsret, og at der derfor var tale om salg af fast ejendom. Landsskatteretten lagde blandt andet vægt på, at der var tale om en bestemt del af parkeringsområdet, som var tydeligt afgrænset på en varig måde, og som ikke kunne flyttes. Kendelsen er dermed i tråd med EF-domstolens praksis på området, hvorefter fx liggepladser til både på land og bådepladser på vand skal anses for fast ejendom.

6 Hvordan opgøres/påvirkes fradragsretten
Udgifter til hotelophold og restaurationsydelser berettiger kun til fradrag af en fjerdedel (25 %) af momsen Momsen af udgifter til overnatning og bespisning af skolens kursusdeltagere, kan fradrages med 25 % Vi har fra momslovens vedtagelse tilbage i 1967 haft en fritagelse for moms på al levering af jord og fast ejendom uanset hvor ny eller gammel denne ejendom var ved salget. Vær opmærksom på, at der skelnes mellem salg af fast ejendom og salg en byggeydelse. Det kommer vi tilbage til om et øjeblik. Hvor mange af jer har tænkt på at: Parkeringsplads-sagen (SKM LSR) Den konkrete sag omhandler salg af en parkeringsplads i en parkeringskælder. Salget skete som indgåelse af en tidsubegrænset lejekontrakt på en individualiseret p-plads, der både blev tilbudt beboere i ejendommen og andre interesserede. P-pladserne var ikke selvstændigt matrikulerede, idet dette kræver en vægadskillelse. Landsskatteretten slog fast, at en tidsubegrænset brugsret skal sidestilles med en ejendomsret, og at der derfor var tale om salg af fast ejendom. Landsskatteretten lagde blandt andet vægt på, at der var tale om en bestemt del af parkeringsområdet, som var tydeligt afgrænset på en varig måde, og som ikke kunne flyttes. Kendelsen er dermed i tråd med EF-domstolens praksis på området, hvorefter fx liggepladser til både på land og bådepladser på vand skal anses for fast ejendom.

7 Mulighed for genoptagelse tilbage i tid
Ændringen træder i kraft 1. januar 2011 Mulighed for genoptagelse af momstilsvaret og af lønsumsafgiften tilbage til 1. januar 2003 Frist for indsendelse af anmodning er 18. februar 2011 Vi har fra momslovens vedtagelse tilbage i 1967 haft en fritagelse for moms på al levering af jord og fast ejendom uanset hvor ny eller gammel denne ejendom var ved salget. Vær opmærksom på, at der skelnes mellem salg af fast ejendom og salg en byggeydelse. Det kommer vi tilbage til om et øjeblik. Hvor mange af jer har tænkt på at: Parkeringsplads-sagen (SKM LSR) Den konkrete sag omhandler salg af en parkeringsplads i en parkeringskælder. Salget skete som indgåelse af en tidsubegrænset lejekontrakt på en individualiseret p-plads, der både blev tilbudt beboere i ejendommen og andre interesserede. P-pladserne var ikke selvstændigt matrikulerede, idet dette kræver en vægadskillelse. Landsskatteretten slog fast, at en tidsubegrænset brugsret skal sidestilles med en ejendomsret, og at der derfor var tale om salg af fast ejendom. Landsskatteretten lagde blandt andet vægt på, at der var tale om en bestemt del af parkeringsområdet, som var tydeligt afgrænset på en varig måde, og som ikke kunne flyttes. Kendelsen er dermed i tråd med EF-domstolens praksis på området, hvorefter fx liggepladser til både på land og bådepladser på vand skal anses for fast ejendom.

8 Tak for i dag Har du efterfølgende kommentarer eller spørgsmål, vi skal drøfte, er du meget velkommen til at kontakte mig. Marlene Frentzel Sørensen


Download ppt "Selvejende institutioner og moms af kurser"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google