Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Skattevidenskabelig Forening 14.11.2013 Generalomkostnings- begrebet - EU-domstolen på afveje?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Skattevidenskabelig Forening 14.11.2013 Generalomkostnings- begrebet - EU-domstolen på afveje?"— Præsentationens transcript:

1 Dansk Skattevidenskabelig Forening 14.11.2013 Generalomkostnings- begrebet - EU-domstolen på afveje?

2 MOMSSYSTEMDIREKTIVETS ART. 168  I det omfang varer og ydelser anvendes i forbindelse med hans afgiftspligtige transaktioner, hvoraf der er betalt moms, har den afgiftspligtige person i den medlemsstat, hvor han foretager transaktionerne, ret til i den afgift, der påhviler ham, at fradrage følgende beløb:  a) …… Dansk Skattevidenskabelig Forening 14.11.2013

3 BLP-SAGEN (C-4/94)  Krav om direkte og umiddelbar tilknytning til afgiftspligtige transaktioner  Endeligt mål uden betydning −Vægt på hensigt vil stride mod formål ·Sikre retssikkerheden ·Lette handlinger  Udelukkende fokusere på transaktionens objektive karakter −Konkret: benyttet til afgiftsfritaget transaktion  Også fradragsret for generalomkostninger −Optagelse af banklån Dansk Skattevidenskabelig Forening 14.11.2013

4 AB SKF-SAGEN (C-29/08)  Fradragsret hvis direkte og umiddelbar tilknytning til: −Én bestemt momspligtig transaktion −Hele den økonomiske virksomhed (generalomkostning)  Direkte og umiddelbar tilknytning forudsætter, at den afholdte udgift er indregnet i prisen på enten: −En bestemt udgående momspligtig transaktion −Virksomhedens produkter generelt  Den forelæggende ret skal efterprøve, om udgifterne er medregnet i prisen på aktierne eller i prisen på virksomhedens produkter Dansk Skattevidenskabelig Forening 14.11.2013

5 WOLFRAM BECKER-SAGEN (C-104/12)  FAKTUM: −Becker er direktør i entreprenørvirksomhed −Der indledes strafferetlig efterforskning mod Becker personligt som følge af korruption −Udgifter til advokat i denne anledning −Virksomheden er retligt forpligtet til at afholde disse udgifter −Virksomheden fratrækker momsen Dansk Skattevidenskabelig Forening 14.11.2013

6 WOLFRAM BECKER-SAGEN  Fradragsret hvis direkte og umiddelbar tilknytning til enten én bestemt momspligtig transaktion eller hele den økonomiske virksomhed  Umuligt at præcisere kravet om tilknytning −Vurderingen af tilknytningen er helt konkret −Dog kun tage hensyn til de udgifter, som objektivt er tilknyttet momspligtige aktiviteter  Afviser en ”omvendt Investrand”  Udgifterne objektivt knyttet privatsfæren −Årsagsforbindelse, ikke retlig forbindelse −Udenfor virksomhedssfæren Dansk Skattevidenskabelig Forening 14.11.2013

7 PPG-SAGEN (C-26/12)  FAKTUM: −PPG opretter lovpligtig pensionsfond ·Kunne alternativt indbetale til et forsikringsselskab −Fonden retligt adskilt fra PPG −PPG betaler pensionsbidragene fuldt ud −PPG betalte administrationen og forvaltningen af pensionsfonden ·Ikke retligt forpligtet hertil ·Ikke overvæltet på pensionsfonden Dansk Skattevidenskabelig Forening 14.11.2013

8 PPG-SAGEN  Fradragsret hvis direkte og umiddelbar tilknytning til enten én bestemt momspligtig transaktion eller hele den økonomiske virksomhed  Direkte og umiddelbar tilknytning forudsætter at den afholdte udgift er indregnet i prisen på enten: −En bestemt udgående momspligtig transaktion −Virksomhedens produkter generelt  Efterprøve om udgifterne, på trods af at de vedrører en anden retlig enhed, er indregnet i prisen −Ikke objektivt kriterium Dansk Skattevidenskabelig Forening 14.11.2013

9 KONTRAFAKTISKE OVERVEJELSER  Hvad nu hvis PPG-sagen var blevet bedømt af EU- domstolens 1. afdeling? −Midlerne er uigenkaldeligt udskilte −En anden retlig enhed −Forvaltning af en formue  Hvad nu hvis Wolfram Becker-sagen var blevet bedømt af EU-domstolens 4. afdeling? −Vedrører kerneaktiviteten −Retlig forpligtigelse Dansk Skattevidenskabelig Forening 14.11.2013

10 Generalomkostnings- begrebet - EU-domstolen på afveje?


Download ppt "Dansk Skattevidenskabelig Forening 14.11.2013 Generalomkostnings- begrebet - EU-domstolen på afveje?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google