Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Økonomi – Moms- og afskrivningsregler

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Økonomi – Moms- og afskrivningsregler"— Præsentationens transcript:

1 Økonomi – Moms- og afskrivningsregler
BDO Økonomi – Moms- og afskrivningsregler

2 BDO KORT FORTALT Vi er markedsledende inden for revision, økonomisk rådgivning og serviceydelser til mindre og mellemstore virksomheder samt til det offentlige marked. Vi har kontorer i 29 byer, organiseret i regioner og kompetenceområder Vi er medarbejdere, heraf mere end 120 statsautoriserede revisorer 810 mio. kr. i nettoomsætning (2011/12) Danskejet og –ledet Med i BDO International, der er et af verdens største revisionsnetværk. BDO ScanRevision er Danmarks 5. største revisions- og rådgivningsvirksomhed og beskæftiger over medarbejdere (opgjort i antal hoveder, april 2008) heraf mere end 105 statsautoriserede revisorer. Vi har kontorer i 29 byer (32 kontorer: SR= 19, KR=6, samlet kontor=7) organiseret i regioner og inden for 4 kompetenceområder, privat og offentlig revision, skat og moms samt virksomhedsdrift. Disse kompetenceområder vender vi tilbage til. I 2007/08 havde BDO ScanRevision inklusiv BDO Kommunernes Revision en nettoomsætning på 688 mio. kr. BDO International er et verdensomspændende netværk af revisionsvirksomheder, der betjener internationale kunder. Hvert medlemsfirma er en juridisk uafhængig enhed i sit eget land.

3 DET INTERNATIONALE BDO-NETVÆRK
34,7 milliarder kr. i samlet omsætning medarbejdere 138 lande med kontorer Grundlagt i 1963 Forankret i og ledet fra Europa. bdointernational.com Netværket, der også udgør en platform for videndeling og erfaringsudveksling, består af mere end kontorer i 110 lande og beskæftiger omkring medarbejdere. (Tal fra BDO International). Organisationen blev grundlagt i Europa i 1963 og koordineres af BDO Global Coordination B.V, som har hovedkontor i Bruxelles.

4 VORES PRODUKTER 4

5 Afskrivninger Regnskabsmæssigt Baseres på et skøn
Oftest over en periode på år Skattemæssigt Oftest, saldoafskrivninger med 25% Hvis integreret del af bygningen, afskrives sammen med ejendommen, 4%

6 Moms ved etablering af VE anlæg BDO v/Seniormomskonsulent
2013 BDO v/Seniormomskonsulent Diana Mønniche

7 Momsloven Momskompensationsordningen Momsrefusionsordningen
Momsordninger Momsloven Momskompensationsordningen Momsrefusionsordningen Client name - Event - Presentation title

8 Momsloven I det omfang virksomheden er registreret for moms, vil der være adgang til delvis momsfradrag for etablering og driften af VE-anlægget Den delvise momsfradragsret skal opgøres på grundlag af en omsætningsfordeling: Momspligtig omsætning X 100 Samlet omsætning ekskl. tilskud

9 Momskompensationsordningen
Hvis skolen ikke har en væsentlig aktivitet på indtægtsdækket virksomhed, vil det oftest være en ulempe at være registreret for moms, idet de besparelser, der kan opnås i momsfradraget, bliver reduceret ved udgiften til finansieringsbidrag. Når man overvejer at etablere momspligtige aktiviteter eller købe varer i udlandet, er det vigtigt, at indregne omkostningen til finansieringsbidrag, idet merindtægten eller besparelsen ved køb i udlandet skal være større end udgiften til finansieringsbidraget.

10 Momskompensationsordningen
I forbindelse med etablering af et VE anlæg eller andre større byggeopgaver/projekter, bør man overveje, om det vil være hensigtsmæssigt, at generere momspligtig omsætning eller skal man overveje at blive godkendt efter LL § 8 A Hvis skolens momspligtige udgifter alene knytter sig til momsfrie aktiviteter, bør man overveje muligheden for at blive godkendt efter LL § 8A Client name - Event - Presentation title

11 Krav for at være omfattet:
Krav om godkendelse iht. LL §8 eller 12 stk. 3 Almenvelgørende Disponering af formue ved opløsning/nedlæggelse Krav om mindst 100 gaveydere. Ingen mindstekrav til gavebeløb fra Årlig indberetning af oplysninger om Gavegiver (cpr, navn og adresse) Gavestørrelse Øvrige formalia CVR-Nr Nemkonto Intet minimumskrav til gavestørrelsen Dette er kun i tilfælde af, at gavegiver ønsker et skattemæssigt fradrag. Hvis gavegiver ikke ønsker et skattemæssigt fradrag er det tilstrækkeligt, at man er i besiddel af af navn og adresse smat gavebeløbets størrelse Client name - Event - Presentation title

12 Godkendelses som almennyttig
Ansøgning til SKAT indsendes inden 1. oktober i det år der ønskes godkendelse fra. Almennyttig: ”at midlerne anvendes til en videre kreds af personer” Formål som karakteriseres som ”nyttigt” Større kreds Krav oØnsker man at blive godkendt som almenvelgørende for 2013, skal ansøgningen være indsendt senest 1. oktober 2013 og kravet skal være indsendt senest 30. juni 2014m og opgørelse af momskompensation skal være indsendt senest 30. juni Client name - Event - Presentation title

13 Ansøgning om momskompensation
Ansøgning om momskompensation skal ske senest den 30. juni i året efter regnskabsårets udløb. Krav om erklæring fra Skolen revisor Client name - Event - Presentation title

14 Egenfinansieringsgraden (”momsbrøken”)
Private indtægter måles op mod skolens samlede indtægter incl. Tilskud. Beregnes år for år: Privat indtægter: skolepenge ansattes betaling for kost gaver, herunder gaver fra fonde Egne indsamlinger, arv mv Tilskud: Statstilskud EU-tilskud Andre offentlige tilskud Momspligtige indtægter holdes helt uden for brøken. Client name - Event - Presentation title

15 Momsrefusionsordningen
Kommunale og regionale institutioner er omfattet af momsrefusionsordningen Ved etablering og driften af VE-anlæg vil der som udgangspunkt være fuld refusion af momsen. Opnår institutionen tilskud fra private fonde o. lign. til etablering af et VE-anlæg skal der afregnes 17,5 % af tilskuddet til momsrefusionsordningen.

16 Afsluttende spørgsmål
Har du efterfølgende kommentarer eller ting, vi skal drøfte, er du meget velkommen til at ringe. Diana Mønniche Kristina Lyager Laursen


Download ppt "Økonomi – Moms- og afskrivningsregler"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google