Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Momskompensationsordningen Mini-seminar afholdt af ISOBRO I samarbejde med FrikirkeNet September 2008.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Momskompensationsordningen Mini-seminar afholdt af ISOBRO I samarbejde med FrikirkeNet September 2008."— Præsentationens transcript:

1 Momskompensationsordningen Mini-seminar afholdt af ISOBRO I samarbejde med FrikirkeNet September 2008

2 ©2008 Deloitte 2 -Betingelser for at søge momskompensation -Opgørelse af momsgrundlaget for basisåret 2004 -Opgørelse af momsgrundlaget for ansøgningsåret -Stigning i momsomkostninger -Hvad er investeringsgoder -Hvad er udgifter af ekstraordinær karakter -Beregning af egenfinansieringsgraden -Beregning af momskompensationsbeløbet -Gode råd Program

3 ©2008 Deloitte 3 -Organisationer godkendt efter ligningslovens § 8 A eller § 12, stk. 3 -Kun momskompensation for godkendte CVR-numre -Godkendte underafdelinger skal søge særskilt -Momsomkostninger afholdt til de almenvelgørende, momsfrie aktiviteter -Stigning i momsomkostninger fra basisåret 2004 til ansøg- ningsåret Betingelser for at søge momskompensation

4 ©2008 Deloitte 4 Momsbelagte omkostninger - Regulering for investeringsgoder - Regulering for betydelige udgifter af ekstraordinær karakter - Moms refunderet fra SKAT via de almindelige momsregler = Momsgrundlag for basisåret Opgørelse af momsgrundlag for basisåret 2004

5 ©2008 Deloitte 5 Momsbelagte omkostninger - Moms refunderet fra SKAT via de almindelige momsregler = Momsgrundlag for ansøgningsåret Opgørelse af momsgrundlag for ansøgningsåret

6 ©2008 Deloitte 6 Stigning i momsomkostninger Momsgrundlag for ansøgningsåret -Momsgrundlag for basisåret 2004 = Stigning i momsomkostninger

7 ©2008 Deloitte 7 Hvad er investeringsgoder? -Maskiner, inventar og andre driftsmidler hvis købspris overstiger 100.000 kr. eksklusiv moms pr. aktiv -Fast ejendom, herunder til- og ombygningsarbejder eller moderniseringsarbejder (ingen værdigrænse) -Reparation og vedligeholdelse af fast ejendom for mere end 100.000 kr. eksklusiv moms pr. ejendom

8 ©2008 Deloitte 8 Udgifter af et omfang, som set i forhold til organisationens samlede økonomi udelukker organisationen for momskompensation i en længere årrække. SKAT har ikke defineret begrebet, men foretager en særskilt vurdering. Principielt udgifter af enhver art, hvis udgifternes omfang medfører, at momsgrundlaget i 2004 overstiger momsgrundlaget for ansøgningsåret i en årrække. Endnu ingen praksis på området. Hvad er ekstraordinære omkostninger?

9 ©2008 Deloitte 9 Beregning af egenfinansieringsgraden Private indtægter og momsfrie indtægter x 100% Samlede indtægter (undtaget momspligtige indtægter) Holdes uden for brøken: •Driftstilskud •Taxa-meter tilskud Medtages i både tæller og nævner: •Kapitalafkast •Momsfrie huslejeindtægter •Midler modtaget som modydelse for konkret leverance til det offentlige

10 ©2008 Deloitte 10 Beregning af momskompensationsbeløbet Momskompensation = Stigning i momsomkostninger x egenfinansieringsgrad

11 ©2008 Deloitte 11 Gode råd -Systemoptimering, herunder oprettelse af momskoder -Gemme dokumentation for basisåret 2004 -Vurdering af den juridiske struktur -Assistance fra revisor

12 ©2008 Deloitte 12


Download ppt "Momskompensationsordningen Mini-seminar afholdt af ISOBRO I samarbejde med FrikirkeNet September 2008."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google