Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kontanthjælpsreformen – særligt om de unge

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kontanthjælpsreformen – særligt om de unge"— Præsentationens transcript:

1 Kontanthjælpsreformen – særligt om de unge
Repræsentantskabsmøde i UUV Køge Bugt 24. september 2013

2 Baggrunden for reformen
Stigende udgifter til kontanthjælp Princip om at kontanthjælpsmodtagere skal gøre nytte og arbejde for deres kontanthjælp Unge skal se sig selv som uddannelsessøgende og på vej videre mod uddannelse Bred politisk aftale Reformen træder i kraft den 1. januar 2014

3 Reformen i overskrifter
Uddannelseshjælp og uddannelsespålæg til alle unge under 30 år, der ikke har en uddannelse Krav om at arbejde for ydelsen – nytteindsatser på offentlige arbejdspladser Nyt visitationssystem Koordinerende sagsbehandler til aktivitetsparate Mentorstøtte til aktivitetsparate, der ikke kan deltage i tilbud Læse-, skrive- og regnetests og kurser for alle, der kun har en grundskole bag sig Skærpelse af sanktionsreglerne Samlevende par får gensidig forsørgerpligt

4 Kategorisering af de unge efter 1. januar
UDEN erhvervskompetence-givende uddannelse MED erhvervskompetence-givende uddannelse Kategorier Åbenlyst uddannelsesparat Uddannelsesparat indenfor et år Aktivitetsparat Ydelse Uddannelseshjælp (med mulighed for aktivitetstillæg for de aktivitetsparate) Kategorier Jobparate Aktivitetsparate Ydelse Kontanthjælp (med mulighed for aktivitetstillæg for aktivitetsparate unge) Aktivitetstillæg gives til : personer, der er visiteret som aktivitetsparate og deltager i tilbud efter LAB eller har tilkendegivet, at vedkommende ønsker et tilbud

5 Hvornår kan vi vurdere at en ung er aktivitetsparat?
A) Når den unge har faglige, sociale og/eller helbredsmæssige problemer B) Uanset jobcentrets og den unges egen indsats, ikke vil kunne blive klar til at påbegynde og gennemføre en uddannelse indenfor 1 år

6 Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen(2013): Kontanthjælpsreformens betydning for unge under 30 år

7 Indsats for unge uden uddannelse
Åbenlyst uddannelsesparate skal hurtigst muligt i gang med uddannelse og søge ordinært arbejde indtil start – nytteindsats indtil uddannelsesstart Uddannelsesparate skal have tilbud, der gør dem i stand til at starte uddannelse indenfor et år Aktivitetsparate skal have et længerevarende tilbud, der på sigt gør dem i stand til at påbegynde en uddannelse

8 Unge uden uddannelse – udfordringer
Økonomisk incitament til ikke at være uddannelsesparat Motivation af de unge der ikke har uddannelse på dagsordenen Udvikling af tilbud særligt til aktivitetsparate Udvikling af mentorfunktionen Sikring af progression i forløb Håndholdt indsats Viden om uddannelsessystemets mange labyrinter

9 Behov for samarbejde Samarbejdet på tværs af kommuner skal styrkes
Samarbejdet med uddannelsesinstitutioner skal styrkes Samarbejdet med UUV skal styrkes: Viden til medarbejdere i jobcentret om uddannelsessystemet Udvikling af tilbud Vejledning og afklaringen af de unge Uddannelsesafklaring i samarbejdet med UUV, kan være et vejlednings- og opkvalificerings tilbud typisk et brobygningsforløb på en uddannelsesinstitution eller et relevant praktikforløb rettet mod uddannelsesønske.

10 Hvordan sikrer vi… at ingen unge stopper i et forløb uden at der sættes en anden indsats i gang straks efter? at de unge oplever, at de professionelle omkring dem arbejder i samme retning og koordinerer indsatsen?


Download ppt "Kontanthjælpsreformen – særligt om de unge"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google