Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Anders O. Gjelstrup Erik Banner-Voigt Torsdag den 18. marts 2004

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Anders O. Gjelstrup Erik Banner-Voigt Torsdag den 18. marts 2004"— Præsentationens transcript:

1 Anders O. Gjelstrup Erik Banner-Voigt Torsdag den 18. marts 2004
Generelt: Denne powerpoint præsentation anvender en stor skrifttype og er velegnet til fremvisning med lyskanon. Stavekontrol I denne præsentation er der som standard valgt dansk stavekontrol. “Title Slide”: Kundens logo kan placeres i øverste højre hjørne. Anvend kun et grafisk logo, hvis det har en høj kvalitet. Nederste venstre hjørne benyttes til dokumentnavn. Hedgefonde og skat Anders O. Gjelstrup Erik Banner-Voigt Torsdag den 18. marts 2004

2 Agenda Danske investorer og deres beskatning
“Text Slide” m.m.: Billeder Du bør benytte billeder, der enten indeholder frilagte objekter eller er i blå toner. Anvend fotografierne under c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\clipart\Deloittebilleder\ Øvrige slide typer Du kan indsætte andre Deloitte standard slides med f.eks. et skema eller en graf via funktionen Insert + Slides from file. Vælg ”List of Favorites” og filen ”SlideArkiv.pot” i listen. Vælg ”Display” og indsæt den ønskede slide. Agenda Danske investorer og deres beskatning Skattemæssig kvalifikation af udenlandske hedgefonde Transparente enheder 2a-aktier Danske hedgefonde Aktieselskaber Udloddende investeringsforeninger Akkumulerende PAL-foreninger Strukturerede obligationer Løsninger Hedgefonde - Da. Finansanalytikerforen.

3 Danske investorer Private fysiske investorer Almindelige selskaber
“Text Slide” m.m.: Billeder Du bør benytte billeder, der enten indeholder frilagte objekter eller er i blå toner. Anvend fotografierne under c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\clipart\Deloittebilleder\ Øvrige slide typer Du kan indsætte andre Deloitte standard slides med f.eks. et skema eller en graf via funktionen Insert + Slides from file. Vælg ”List of Favorites” og filen ”SlideArkiv.pot” i listen. Vælg ”Display” og indsæt den ønskede slide. Danske investorer Private fysiske investorer Beskattes som kapitalindkomst eller aktieindkomst Almindelige selskaber Selskabsskattepligtige PAL-skattepligtige (pensionskasser og pensionsop- sparingskonti) PAL- og selskabsskattepligtige (livsforsikringsselskaber) Hedgefonde - Da. Finansanalytikerforen.

4 Udenlandske hedgefonde
“Text Slide” m.m.: Billeder Du bør benytte billeder, der enten indeholder frilagte objekter eller er i blå toner. Anvend fotografierne under c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\clipart\Deloittebilleder\ Øvrige slide typer Du kan indsætte andre Deloitte standard slides med f.eks. et skema eller en graf via funktionen Insert + Slides from file. Vælg ”List of Favorites” og filen ”SlideArkiv.pot” i listen. Vælg ”Display” og indsæt den ønskede slide. Udenlandske hedgefonde Transparente enheder Kommanditselskaber (limited partnerships) Al gevinst og tab i fonden skal indtægtsføres hos danske investor ved realisation i fonden eller efter et lagerprincip Ulemper Korrekt opgørelse af skattepligtig indkomst Beskatning og likviditet ikke sammenfaldende Tilbagesøgning af udenlandske kildeskatter Hedgefonde - Da. Finansanalytikerforen.

5 Udenlandske hedgefonde
“Text Slide” m.m.: Billeder Du bør benytte billeder, der enten indeholder frilagte objekter eller er i blå toner. Anvend fotografierne under c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\clipart\Deloittebilleder\ Øvrige slide typer Du kan indsætte andre Deloitte standard slides med f.eks. et skema eller en graf via funktionen Insert + Slides from file. Vælg ”List of Favorites” og filen ”SlideArkiv.pot” i listen. Vælg ”Display” og indsæt den ønskede slide. Udenlandske hedgefonde Selskaber Ingen/meget lav udenlandsk selskabsskat Aktier skal beskattes som 2a-aktier Ulemper (ikke PAL-pligtige) Gevinst forhøjes med 1% p.a. dog mindst 10% Personer: fortjeneste og udlodninger er kapitalindkomst Selskaber: fortjeneste og udlodninger beskattes 100% Ikke fradrag for tab Hedgefonde - Da. Finansanalytikerforen.

6 Danske hedgefonde Selskaber 30%-beskatning af årets overskud (næring)
“Text Slide” m.m.: Billeder Du bør benytte billeder, der enten indeholder frilagte objekter eller er i blå toner. Anvend fotografierne under c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\clipart\Deloittebilleder\ Øvrige slide typer Du kan indsætte andre Deloitte standard slides med f.eks. et skema eller en graf via funktionen Insert + Slides from file. Vælg ”List of Favorites” og filen ”SlideArkiv.pot” i listen. Vælg ”Display” og indsæt den ønskede slide. Danske hedgefonde Selskaber 30%-beskatning af årets overskud (næring) Ulemper Den årlige beskatning i hedgefond Visse begrænsninger i fradrag for tab i hedgefond Hedgefonde - Da. Finansanalytikerforen.

7 Danske hedgefonde Udloddende investeringsforeninger
“Text Slide” m.m.: Billeder Du bør benytte billeder, der enten indeholder frilagte objekter eller er i blå toner. Anvend fotografierne under c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\clipart\Deloittebilleder\ Øvrige slide typer Du kan indsætte andre Deloitte standard slides med f.eks. et skema eller en graf via funktionen Insert + Slides from file. Vælg ”List of Favorites” og filen ”SlideArkiv.pot” i listen. Vælg ”Display” og indsæt den ønskede slide. Danske hedgefonde Udloddende investeringsforeninger Er som udgangspunkt ikke skattepligtige - transparente Afkast skal udloddes hvert år Ulemper Risiko for beskatning Den løbende udlodning Placeringsregler? Hedgefonde - Da. Finansanalytikerforen.

8 Danske hedgefonde Akkumulerende PAL-forening
“Text Slide” m.m.: Billeder Du bør benytte billeder, der enten indeholder frilagte objekter eller er i blå toner. Anvend fotografierne under c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\clipart\Deloittebilleder\ Øvrige slide typer Du kan indsætte andre Deloitte standard slides med f.eks. et skema eller en graf via funktionen Insert + Slides from file. Vælg ”List of Favorites” og filen ”SlideArkiv.pot” i listen. Vælg ”Display” og indsæt den ønskede slide. Danske hedgefonde Akkumulerende PAL-forening Investorer må kun være PAL-pligtige Er som udgangspunkt ikke skatte- eller PAL-pligtig Ulemper Risiko for beskatning Kan kun sælges til PAL-pligtige Placeringsregler? Hedgefonde - Da. Finansanalytikerforen.

9 Danske hedgefonde Strukturerede obligationer
“Text Slide” m.m.: Billeder Du bør benytte billeder, der enten indeholder frilagte objekter eller er i blå toner. Anvend fotografierne under c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\clipart\Deloittebilleder\ Øvrige slide typer Du kan indsætte andre Deloitte standard slides med f.eks. et skema eller en graf via funktionen Insert + Slides from file. Vælg ”List of Favorites” og filen ”SlideArkiv.pot” i listen. Vælg ”Display” og indsæt den ønskede slide. Danske hedgefonde Strukturerede obligationer Afkast på obligation svarer til afkast på hedgefond Obligation beskattes som indekseret obligation Ulemper Omkostninger ved set-up Personer: fortjeneste er kapitalindkomst, ej fradrag Selskaber: fortjeneste beskattes Hedgefonde - Da. Finansanalytikerforen.

10 Løsninger For PAL-pligtige investorer - det vil bla. sige:
“Text Slide” m.m.: Billeder Du bør benytte billeder, der enten indeholder frilagte objekter eller er i blå toner. Anvend fotografierne under c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\clipart\Deloittebilleder\ Øvrige slide typer Du kan indsætte andre Deloitte standard slides med f.eks. et skema eller en graf via funktionen Insert + Slides from file. Vælg ”List of Favorites” og filen ”SlideArkiv.pot” i listen. Vælg ”Display” og indsæt den ønskede slide. Løsninger For PAL-pligtige investorer - det vil bla. sige: Pensionskasser Pensionsopsparingskonti Livsforsikringsselskaber Vil det være skattemæssigt neutralt at investere i: Udenlandske selskaber Strukturerede obligationer PAL-foreninger Udloddende investeringsforeninger Hedgefonde - Da. Finansanalytikerforen.

11 Løsninger For selskabsskattepligtige investorer
“Text Slide” m.m.: Billeder Du bør benytte billeder, der enten indeholder frilagte objekter eller er i blå toner. Anvend fotografierne under c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\clipart\Deloittebilleder\ Øvrige slide typer Du kan indsætte andre Deloitte standard slides med f.eks. et skema eller en graf via funktionen Insert + Slides from file. Vælg ”List of Favorites” og filen ”SlideArkiv.pot” i listen. Vælg ”Display” og indsæt den ønskede slide. Løsninger For selskabsskattepligtige investorer er det vanskeligt at give et entydigt svar Hvis gevinst og ejertid er over tre år: Dansk selskab der ikke udlodder Udenlandsk selskab der udlodder gevinst Uanset ejertid Struktureret obligation Udloddende investeringsforeninger Hedgefonde - Da. Finansanalytikerforen.

12 Løsninger For fysiske personer
“Text Slide” m.m.: Billeder Du bør benytte billeder, der enten indeholder frilagte objekter eller er i blå toner. Anvend fotografierne under c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\clipart\Deloittebilleder\ Øvrige slide typer Du kan indsætte andre Deloitte standard slides med f.eks. et skema eller en graf via funktionen Insert + Slides from file. Vælg ”List of Favorites” og filen ”SlideArkiv.pot” i listen. Vælg ”Display” og indsæt den ønskede slide. Løsninger For fysiske personer er det vanskeligt at give et entydigt svar Men følgende retningslinier kan gives Strukturerede obl. er bedre end udenlandsk fond ”Udloddende” udenlandsk selskab er bedre end ”akkumulerende” udenlandsk selskab Udenlandsk selskab er ofte bedre end dansk selskab (særligt på lang sigt) Udloddende forening Hedgefonde - Da. Finansanalytikerforen.

13 Oversigt Investorer PAL-pligtige Ja Nej Ja Ja Ja PAL-/selskabs-
“Text Slide” m.m.: Billeder Du bør benytte billeder, der enten indeholder frilagte objekter eller er i blå toner. Anvend fotografierne under c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\clipart\Deloittebilleder\ Øvrige slide typer Du kan indsætte andre Deloitte standard slides med f.eks. et skema eller en graf via funktionen Insert + Slides from file. Vælg ”List of Favorites” og filen ”SlideArkiv.pot” i listen. Vælg ”Display” og indsæt den ønskede slide. Oversigt Akkumulerende foreninger Udloddende foreninger Struktureret obligation Udenlandske selskaber Danske selskaber Investorer PAL-pligtige Ja Nej Ja Ja Ja PAL-/selskabs- skattepligtige Ja Nej Ja Ja Ja Selskaber (Ja) (Ja) Ja (Nej) Ja Personer (Ja) (Ja) Ja (Nej) Ja Hedgefonde - Da. Finansanalytikerforen.

14 Denne “Slide” skal afslutte din præsentation.
“Signature Slide”: Denne “Slide” skal afslutte din præsentation. Angiv relevant selskabsnavn i nederste venstre hjørne: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Deloitte Corporate Finance Deloitte Business Consulting. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu


Download ppt "Anders O. Gjelstrup Erik Banner-Voigt Torsdag den 18. marts 2004"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google