Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til Hospitalsenheden Vest

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til Hospitalsenheden Vest"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til Hospitalsenheden Vest
Ved Chefsygeplejerske Ida Götke Hospitalsdirektør Henning Vestergaard Cheflæge Jens Friis Bak Næstformand i HMU Annette Toft Hospitalsenheden Vest

2 Dagsorden Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest og DNV – Gødstrup
Strategierne i Hospitalsenheden Vest Om Region Midtjyllands akut- og hospitalsplan Om samarbejdskultur- og struktur/ Annette Toft, næstformand i HMU

3 Den overordnede organisationsplan
Regionsrådet Direktionen Stabsfunktioner Regional Udvikling Velfærd

4 Regionens hospitaler

5 Formål – DNV-Gødstrup Samle fem hospitalsmatrikler i et samlet, fagligt ambitiøst og attraktivt hospital med en fuldt udbygget fælles akutmodtagelse med fokus på produktivitet og effektiv drift. - og herved styrke udviklingsmulighederne Set i lyset af, at det ny hospital i Gødstrup skal dække et geografisk optageområde på næsten km2  - og hermed er det akuthospital i Danmark, der skal dække det største geografiske område – er det endvidere et fokuspunkt, at hospitalet gennem ny teknologi med videre rækker ud og skaber tryghed for borgerne i området. Det første nybyggede akuthospital på bar mark, som designes til at kunne håndtere akutbetjeningen i et stort optageområde Hospitalet skal med nye teknologiske løsninger række ud og skabe tryghed for borgerne Attraktiv arbejdsplads Vision: DNV-Gødstrup er patientens hospital, effektivt og konkurrencedygtigt, kvalitetsbevidst og fokuserende på trivsel

6 DNV-Gødstrups Hjemmeside
Vinderprojektet – se film Vision for byggeriet Tidsplan Video fra St. Inspirationsdag Video fra bruger-borgertopmøde Planmateriale

7 Grunden

8 Hospitalsenheden Vest
Profil Radiologi Jordmoderkons. Praksislæger Sundhedscenter Sundhedscenter Tarm Neurorehabilitering Klinisk biokemi Regionshospitalet Lemvig Regionshospitalet Holstebro Sundhedshus Ringkøbing - Fælles akutmodtagelse - Akut kirurgi - Ortopædkirurgiske traumer - Kræft - Pædiatri /Gynækologi - Intern medicin Øvrige funktioner - Kardiologi - Gastroenterologi og hepatologi - Endokrinologi - Infektionsmedicin - Klinisk mikrobiologi - Arbejds- og socialmedicin Visiteret akutmodtagelse Akutklinik - Urologi - Neurologi - Øre-næse-hals - Øjne - Ortopædkirurgi - Lungemedicin - Nefrologi - Reumatologi - Hæmatologi - Patologi Regionshospitalet Herning Budget: 2,0 mia. kroner – operationer: – ambulante besøg: Sengedage: – behandlede cpr-numre: – skadestuebesøg: Kilde: InfoRM 2010 Blodprøver Medicinsk Amb. Ortopædkir.Amb. Sår Amb. Jordemoderkons. Præhospitale enhed Sundhedshus

9 Hospitalsledelsen Vest
SundhedsIT Staben Kliniske serviceafdelinger Kliniske afdelinger Serviceafdelinger Klinisk Biokemisk Afdeling Akutafdelingen Arbejdsmedicinsk Klinik Teknisk Afdeling Hospitalsapoteket Anæstesiologisk Afdeling Ernæringsenheden Driftsafdelingen Klinisk Mikrobiologisk Afdeling1 Ortopædkirurgisk Afdeling Medicinsk Afdeling Røntgenafdelingen Neurologisk Afdeling Kirurgisk Afdeling Nuclearmedicinsk Afdeling Ergo- og fysioterapien Urologisk Afdeling Patologisk Institut Øjenafdelingen Øre-Næse-Halsafdelingen Pædiatrisk Afdeling Onkologisk Afdeling Gynækologisk.-/Obstetrisk Afdeling = 23 afdelinger 1Afdelingsledelsen refererer til hospitalsledelsen RH Viborg

10 Karup

11 HEV BUA 5 mio 6 + 2 + 2 Mission: Faglig kvalitet Patienttilfredshed
     Mission: Undersøge og behandle patienter Fremme sundhed Vision: Vi kan vores ting Vi møder patienten i øjenhøjde Vi får noget fra hånden Vi er én enhed på vej mod DNV Faglig kvalitet Patienttilfredshed Servicemål Budget / Produktivitet Forskning/Uddannelse Tilfredse medarbejdere Segment/Spydspids Serviceprofil HEV 5 mio BUA

12 MEDaftalen – holdninger og tilgange
Opgavens løsning er i centrum Samarbejde fører til mål (realiserer ejerens krav) Effektiv udnyttelse af hver eneste skattekrone  service og kvalitet Dialog (reel inddragelse i beslutningsprocesserne) Vi styrer via værdier Dygtighed, dristighed og dialog Faglig kvalitet er forudsætningen for alt, hvad vi gør Faglig, personlig og organisatorisk udvikling Viden skal deles Decentral beslutning/selvledelse Klare mål – vilje til at tage ansvar Det gode arbejdsmiljø

13 Struktur for medindflydelse og medbestemmelse
32 pers: 9 ledere – 23 medarbejdere (9 LO, 9 FIF, 3 AC, 2 SR) Formand: Regionsdirektøren Hospitalsdirektøren Afdelingslederen Lederrepræsentant: Funktionslederen Regionens MEDudvalg 31 pers: 15 ledere – 16 medarbejdere (6 LO, 6 FIF, 2 AC, 2SR) 2 arbejdsmiljørepræsentanter Hoved MEDudvalg (HMU) for Hospitalsenheden Vest I alt 7 Hoved MEDudvalg i Regionen I alt 25 lokale MEDudvalg I alt cirka 100 arbejdsmiljøgrupper Lokale MEDudvalg (LMU) Arbejdsmiljøgrupper

14 MEDstruktur personale- og arbejdsforhold
Mål og indsatsområder Temadrøftelse Personalepolitik: Administrationshåndbogen (personalepolitiske retningslinjer, tjenestefrihed, seniorordning, rygepolitik, medvidere) Fastholdelse og rekruttering Uddannelse og temamøder for MEDudvalgsmedlemmer Budget- og personaleforhold Akutplanen/hospitalsplanen/specialeplanen Arbejdsmiljøområdet: APV (arbejdspladsvurdering) APBA (arbejdspladsbrugsanvisning) AKU (arbejdsklimaundersøgelse)

15 Arbejdsmiljø

16 Arbejdsmiljøgruppens opgaver
Deltager i planlægning Af arbejdsmiljøarbejdet Inddrages ved ændringer i arbejdets organisering, udvidelse og/eller ombygning, anskaffelse og/eller ændringer af maskiner eller tekniske hjælpemidler, stoffer og materialer. Arbejder for at løse og forebygge arbejdsmiljøproblemer Påvirkning Orientering Står for ArbejdsPladsVurderingen Kontrollerer arbejdsforholdene, arbejdsprocesser arbejdsmetoder, stoffer og materialer, effektiv oplæring og instruktion af maskiner, redskaber og tekniske hjælpemidler. Deltager i undersøgelser Af ulykker, forgiftninger, sundhedsskader Og tilløb dertil samt anmelde dem til Arbejdstilsynet.

17 Personaletilbud Personaleforeninger - spændende og sjove arrangementer
Motionsforeninger – billig motion Holstebro/Lemvig: Herning: Ringkøbing: Kunstforening Fælles personaleblad – Under Vesten Fælles rabatordninger Feriefonden


Download ppt "Velkommen til Hospitalsenheden Vest"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google