Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hospitalsenheden VEST

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hospitalsenheden VEST"— Præsentationens transcript:

1 Hospitalsenheden VEST
Velkommen til mulighedernes hospital!

2 Danmarks første triage på mobil APP
Vi får ting til at ske: Danmarks første triage på mobil APP KBU -læge foreslår ved morgenkonference, at en ny papirbåren triagemanual omsættes til en håndholdt app i lommeformat. I dag DK´s første akut-app og på vej med uddannelses-app for de yngre læger i akutafdelingen. Hospitalsenheden VEST ▪

3 Strøm til patientindkaldelser i Vest - en ny regional model
Vi får ting til at ske: Strøm til patientindkaldelser i Vest - en ny regional model På jagt efter tomme rutiner For 4 millioner kroner frimærker. Det er, hvad vi årligt kommer på vores indkaldelsesbreve til patienterne. Og inden brevene kommer så langt, bruger de travle lægesekretærer hver for sig tid på at skrive, printe, pakke, fordele og kuvertere brevene. Alle afdelinger har 1. januar 2013 er ved at indføre en ny og fælles model. Målet er sparet tid og porto og sikre, at patienterne får den information, de har krav på. Hospitalsenheden VEST ▪

4 Praksislæger til ”En dag i afdelingen”
Vi får ting til at ske: Praksislæger til ”En dag i afdelingen” I Hospitalsenheden Vest har der i mange år været tradition for, at praksislægerne flere gange årligt besøger hospitalsafdelingerne. 27. maj var det ledende overlæge Carsten Byrjalsen og Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, der tog imod.   Foruden en række oplægsholdere, var der dagen i gennem direkte video-transmission fra flere forskellige undersøgelser og operationer, så praksislægerne fik virkelig syn for sagn. En af dagens deltagere, praktiserende læge Jørgen Præst, påpeger blandt andet, at arrangementer som dette styrker samarbejdet mellem hospital og praksis: - Når vi med jævne mellemrum kommer ud på hospitalsafdelingerne, har vi mulighed for at udveksle viden og erfaringer. Vi lærer hinanden bedre at kende, og det er med til at lette den daglige kontakt mellem hospital og praksis, hvilket er til gavn for vores patienter.

5 ”Kendt jordemoder" giver stor tryghed for gravide og nybagte forældre
Vi får ting til at ske: ”Kendt jordemoder" giver stor tryghed for gravide og nybagte forældre Et kendt ansigt der følger den gravide før, under og efter fødslen. Det er det centrale i ordningen ”kendt jordemoder”, som i dag er udbredt til alle førstegangsfødende i Hospitalsenheden Vest. Målt på patienttilfredsheden er det en overordentlig god ide.    Den ny LUP viser nemlig, at nybagte forældre har oplevet, at opholdet på fødeafdelingen i Holstebro, hvor ordningen har været afprøvet med succes siden 2011, er helt i top. Tre ud af fire gravide scorer opholdet på fødeafdelingen helt i top i det vestjyske, mens andelen af "meget tilfredse" på landsplan er to ud af fire.    Tilsvarende oplever hver syvende gravide kvinde på andre hospitaler landet over, at det er svært at få kontakt til en jordemoder, når der er brug for det. På fødeafdelingen i Holstebro har alle gravide (100 procent) tilkendegivet, at det ikke er et problem for dem.   

6 Patientens hospital Hospitalsenheden VEST ▪

7 Hospitalsenheden Vest
Hospitalsenheden VEST ▪

8 Organisation Hospitals- ledelsen Regionsrådet og direktion
Danske Regioner Sundhedsstyrelsen Staben RM IT Hospitals- ledelsen Klinisk Biokemisk Afdeling Teknisk Afdeling Driftsafdelingen Hospitalsapoteket Klinisk Mikrobiologisk Afdeling1 Røntgenafdelingen Akutafdelingen Øjenafdelingen Nuclearmedicinsk Afdeling Anæstesiologisk Afdeling Ernæringsenheden Neurologisk Afdeling Medicinsk Afdeling Patologisk Institut Ergo- og fysioterapien Kirurgisk Afdeling Ortopædkirurgisk Afdeling Urologisk Afdeling Øre-Næse-Halsafdelingen Onkologisk Afdeling Arbejdsmedicinsk Klinik Gynækologisk.-/Obstetrisk Afdeling Århus Universitet Pædiatrisk Afdeling Primær sektor Regionens hospitaler Praktiserende læger 1Afdelingsledelsen refererer til hospitalsledelsen RH Viborg Hospitalsenheden VEST ▪

9 Hospitaler og sundhedshuse m.m.
Hospital Sundhedshus/-center Hospitalsenheden VEST ▪

10 DNV – Gødstrup Fremtiden er flyttet ind i Hospitalsenheden Vest med etableringen af Vestjyllands største byggeprojekt, det nye hospital i Gødstrup Hospitalsenheden VEST ▪

11 DNV – Gødstrup: Fakta Tal og fakta Tidsplan for byggeriet
Optageområde ca borgere, 5000 km² Grundareal m² m² Etageareal ca m² inkl. psykiatri Anlægsøkonomi kr. 3,5 mia. inkl. psykiatri Tidsplan for byggeriet 1. spadestik september 2012 Første indflytning 2017 Efterfølgende indflytning løbende frem mod 2019 Hospitalsenheden VEST ▪

12 Hospitalsenheden VEST 12 ▪ www.vest.rm.dk

13 DNV – Gødstrup: Innovationsstalden
Innovationsstalden er 800 m2 legeplads, hvor vi afprøver, hvordan vi bedst kan indrette i vores fremtidige arbejdsplads. Indtil videre har vi bl.a. opbygget: Somatisk sengestue og bad Fleksibel sengestue og bad Ambulatorierum Skyllerum, rengøringsrum, depot OP stue Intensiv stue Multifunktionsrum, akut afd. Fødestue Med meget mere... Hospitalsenheden VEST ▪

14 Hospitalsenheden VEST 14 ▪ www.vest.rm.dk

15 Strategikort

16 Profilering af Hospitalsenheden Vest - vores unikke styrker
1. DNV – Gødstrup - fremtiden er rykket ind 2. På vej med morgendagens akuthospital Grundfortælling Mulighedernes hospital 3. Vi er patientens partner 4. Faglig synergi – via teams, faglige specialer, uddannelse og forskning Hospitalsenheden VEST ▪

17 Grundfortællingen: en fælles motor for profilering
Mulighedernes Hospital er Hospitalsenheden Vest på vej mod DNV - Gødstrup Vi tror på, at alle har noget at bidrage med vi står på de faglige specialer og uddannelse og forskning patienten skal ”slippes fri”, de pårørende inddrages vi baserer os på partnerskaber, teams og fællesskaber Vi fokuserer, har vilje og handlekraft alle ved, hvad vi vil opnå og prioriterer det, der bidrager dialog baseret på fakta er grundlaget for ledelse og handling - det gode arbejdsmiljø er en forudsætning Vi er kendt for at holde ord - social kapital på bogen Velkommen til Mulighedernes Hospital! Hospitalsenheden VEST ▪

18 MEDaftalen – holdninger og tilgange
Opgavens løsning er i centrum Samarbejde fører til mål (realiserer ejerens krav) Effektiv udnyttelse af hver eneste skattekrone  service og kvalitet Dialog (reel inddragelse i beslutningsprocesserne) Vi styrer via værdier Dygtighed, dristighed og dialog Faglig kvalitet er forudsætningen for alt, hvad vi gør Faglig, personlig og organisatorisk udvikling Viden skal deles Decentral beslutning/selvledelse Klare mål – vilje til at tage ansvar Det gode arbejdsmiljø Hospitalsenheden VEST ▪

19 Struktur for medindflydelse og medbestemmelse
Regionens MEDudvalg [Formand: Regionsdirektøren] Hoved MEDudvalg (HMU) for Hospitalsenheden Vest [Formand: Hospitalsdirektøren] Lokale MEDudvalg (LMU) [Formand: Afdelingslederen] Arbejdsmiljøgrupper [Lederrepræsentant: Funktionslederen] Hospitalsenheden VEST ▪

20 HMU ER MED TIL : at fremme samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere
at skabe rammer og holdninger at sikre efteruddannelse, udvikling og forskning aktivt at involvere de ansatte at sikre et godt arbejdsmiljø  at skabe rammer for, at medarbejderne trives – den gode arbejdsplads at organisationen omstiller sig til fremtidens hospital - DNV Gødstrup

21 Arbejdsmiljø Hospitalsenheden VEST ▪

22 Arbejdsmiljø- gruppen
Arbejdsmiljøgruppens opgaver Arbejder for at løse og forebygge arbejdsmiljøproblemer Påvirkning Orientering Deltager i planlægning Af arbejdsmiljøarbejdet Inddrages ved ændringer i arbejdets organisering, udvidelse og/eller ombygning, anskaffelse og/eller ændringer af maskiner eller tekniske hjælpemidler, stoffer og materialer. Står for Arbejds Plads Vurderingen [APV] Arbejdsmiljø- gruppen Kontrollerer Arbejdsforholdene, arbejdsprocesser, arbejdsmetoder, stoffer og materialer, effektiv oplæring og instruktion af maskiner, redskaber og tekniske hjælpemidler. Deltager i undersøgelser Af ulykker, forgiftninger, sundhedsskader Og tilløb dertil samt anmelde dem til Arbejdstilsynet. Hospitalsenheden VEST ▪

23 Personalepolitik Hospitalsenheden VEST ▪

24 De sociale ting Hospitalsenheden VEST ▪

25 Personaletilbud Personaleforeninger - spændende og sjove arrangementer
Motionsforeninger – billig motion Holstebro/Lemvig: Herning: Ringkøbing: Kunstforening Fælles personaleblad – Under Vesten Fælles rabatordninger Feriefonden Hospitalsenheden VEST ▪


Download ppt "Hospitalsenheden VEST"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google