Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

18.3 Kommentarer til budgetterne

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "18.3 Kommentarer til budgetterne"— Præsentationens transcript:

1 18.3 Kommentarer til budgetterne
Klik nederst til højre på ikonet for visning i ”Fuld skærm”. Klik med musen i dit eget tempo for at se præsentationen. Vil du springe til et bestemt afsnit eller dias? Klik på menuerne Outlines eller Thumbnails.

2 18.3 Kommentarer til budgetterne
I afsnit 18.1 og 18.2 opstillede Fashion Shoe resultatbudget og likviditetsbudget for år 3. Budgetteret overskud år 3: kr Samlet likviditetsvirkning år 3: + kr Resultat-budget for år 3 Likviditets-budget for år 3 1.1. år 3 År 3 i år 3

3 18.3 Kommentarer til budgetterne
Kvartalsopdelt resultatbudget for år 3 i kr 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt Nettoomsætning 1.750 1.400 1.750 2.100 7.000 60 2.240 4.760 600 1.012 628 568 508 – Vareforbrug 1.190 952 1.190 1.428 Bruttofortjeneste 560 448 560 672 – Andre eksterne omkostninger 150 150 150 150 – Personaleomkostninger 253 253 253 253 Indtjeningsbidrag 157 45 157 269 – Afskrivning på biler og inventar 15 15 15 15 Resultat før renter 142 30 142 254 – Renteomkostninger 15 15 15 15 Årets resultat 127 15 127 239

4 18.3 Kommentarer til budgetterne
Kvartalsopdelt resultatbudget for år 3 i kr 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt Nettoomsætning 1.750 1.400 1.750 2.100 7.000 – Vareforbrug 1.190 952 1.190 1.428 4.760 Bruttofortjeneste 560 448 560 672 2.240

5 18.3 Kommentarer til budgetterne
Kvartalsopdelt resultatbudget for år 3 i kr 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt Nettoomsætning 1.750 1.400 1.750 2.100 7.000 – Vareforbrug 1.190 952 1.190 1.428 4.760 Bruttofortjeneste 560 448 560 672 2.240 Resultatbudgettet viser et samlet forventet overskud for år 3 på kr Det fremgår desuden, at 4. kvartal forventes at bidrage med næsten halvdelen af årets samlede resultat, (kr. 239 / kr. 508 x 100 = 47 %). Det skyldes, at en stor del af butikkens omsætning forventes af ligge i 4. kvartal. (2.100 / x 100 = 30 %).

6 18.3 Kommentarer til budgetterne
Likviditetsbudget for år 3. Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt.

7 18.3 Kommentarer til budgetterne
Kommentarer til likviditetsbudgettet. Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Likviditetsbudgettet for år 3 viser en god udvikling. Likviditetsreserven forventes i løbet af året at stige med kr (fra kr til kr ). Dog svinger likviditetsreserven meget fra kvartal til kvartal. Især i 2. kvartal, hvor reserven ultimo forventes at være kr. 0, kan selv små ændringer i ind- og udbetalingerne medføre likviditetsproblemer for Fashion Shoe. Det må derfor tilrådes at skaffe ekstra likviditet, fx ved at ansøge banken om et større maksimum på kassekreditten.

8 18.3 Kommentarer til budgetterne
Kommentarer til likviditetsbudgettet. Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. For at være på forkant med problemet overvejer Rikke også nu at: Forespørge leverandørerne om længere kredit Reducere pengebindingen i varelageret Nedbringe kredittiden til kunderne Udskyde køb af biler af inventar (eller købe på kredit i stedet for kontant) Reducere andre eksterne omkostninger, personaleomkostninger og/eller privatforbruget.

9 18.3 Kommentarer til budgetterne
Forskelle på udviklingen i resultat- og likviditsbudget. Afskrivninger: Afskrivninger indgår i resultatbudgettet, da der er tale om et værditab (en omkostning), der formindsker årets resultat. Afskrivninger indgår derimod ikke i likviditetsbudgettet, da der ikke vil ske nogen udbetaling, der formindsker likviditeten. Udbetalingen skete dengang, købfakturaen blev betalt. Køb af biler og inventar: Den planlagte udbetaling til køb af inventar og biler indgår i likviditetsbudgettet, da likviditeten formindskes. Denne udbetaling indgår derimod ikke i resultatbudgettet, da købet ikke er en omkostning, men et aktiv.

10 18.3 Kommentarer til budgetterne
Forskelle på udviklingen i resultat- og likviditsbudget. Afskrivninger: Afskrivninger indgår i resultatbudgettet, da der er tale om et værditab (en omkostning), der formindsker årets resultat. Afskrivninger indgår derimod ikke i likviditetsbudgettet, da der ikke vil ske nogen udbetaling, der formindsker likviditeten. Udbetalingen skete dengang, købfakturaen blev betalt. Køb af biler og inventar: Den planlagte udbetaling til køb af inventar og biler indgår i likviditetsbudgettet, da likviditeten formindskes. Denne udbetaling indgår derimod ikke i resultatbudgettet, da købet ikke er en omkostning, men et aktiv.

11 18.3 Kommentarer til budgetterne
Du har nu lært: At kommentere virksomhedens budgetter, der består af: Video: Revisorvideoer, bl.a.: Hvad er forskellen på et årsregnskab og et budget? Hvem vil gerne se budgettet? Hvad er det svære ved budgetlægning? Et resultatbudget, der viser de forventede indtægter, omkostninger og resultatet. Et likviditetsbudget, der viser de forventede ind- og udbetaliger, likviditetsforskydninger og reserver. Budgetterne kan udarbejdes for et helt regn- skabsår og/eller fordeles på halve år, kvartaler, måneder og uger.

12 18.3 Kommentarer til budgetterne
Du har nu lært: At kommentere virksomhedens budgetter, der består af: Video: Revisorvideoer, bl.a.: Hvad er forskellen på et årsregnskab og et budget? Hvem vil gerne se budgettet? Hvad er det svære ved budgetlægning? Et resultatbudget, der viser de forventede indtægter, omkostninger og resultatet. Et likviditetsbudget, der viser de forventede ind- og udbetaliger, likviditetsforskydninger og reserver. Budgetterne kan udarbejdes for et helt regn- skabsår og/eller fordeles på halve år, kvartaler, måneder og uger.

13 18.3 Kommentarer til budgetterne
Kvartalsopdelt resultatbudget for år 3 i kr 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt Nettoomsætning 1.750 1.400 1.750 2.100 7.000 60 2.240 4.760 600 1.012 628 568 508 – Vareforbrug 1.190 952 1.190 1.428 Bruttofortjeneste 560 448 560 672 – Andre eksterne omkostninger 150 150 150 150 – Personaleomkostninger 253 253 253 253 Indtjeningsbidrag 157 45 157 269 – Afskrivning på biler og inventar 15 15 15 15 Resultat før renter 142 30 142 254 – Renteomkostninger 15 15 15 15 Årets resultat 127 15 127 239

14 18.3 Kommentarer til budgetterne
Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt.


Download ppt "18.3 Kommentarer til budgetterne"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google