Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

BUDGETTET ET STRATEGISK VÆRKTØJ Claus Lykke Jensen Rune F. Jørgensen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "BUDGETTET ET STRATEGISK VÆRKTØJ Claus Lykke Jensen Rune F. Jørgensen."— Præsentationens transcript:

1 BUDGETTET ET STRATEGISK VÆRKTØJ Claus Lykke Jensen Rune F. Jørgensen

2 VELKOMMEN I WORKSHOPPEN Vi skal sammen lægge puslespillet

3 KAN I GENKENDE DETTE? Underskud år efter år indtil reserverne er væk
Bestyrelsen kræver et bestemt resultat Fokus på detaljer gør at overblikket mistes Mangler troværdighed ved bank efter budgetafvigelser Forsigtig budgettering for at få positiv budgetafvigelse Resultatudligning mellem årene

4 en gylden mulighed for styring
BUDGETTET... en tvungen opgave eller en gylden mulighed for styring 4

5 Et godt budget skal... styre mod opnåelse af visionen være et strategisk værktøj, der støtter og vejleder i operationelle beslutninger

6 Det gode budget... er ambitiøst er realistisk skaber overblik kan løbende tilpasses omfatter gennemtænkte valg og prioriteringer sælger planen

7 Det gode budget indeholder som minimum…
skriftlige forudsætninger resultatbudget likviditetsbudget balancebudget

8 Hvilke budgettyper der udarbejdes, afhænger af interessenternes behov
Årsbudget i hovedtal Årsbudget med noter Flerårigt budget Likviditetsbudget Månedsopdelt budget Balancebudget Normalbudget Følsomhedsanalyser Budget med tidstro statstilskud Hvilke budgettyper der udarbejdes, afhænger af interessenternes behov 8

9 Hvilke forventninger har interessenterne til budgettet?
Eksternt Bank – Realkredit – Ministeriet Internt Bestyrelse – Forstander – Medarbejdere Hvilke forventninger har interessenterne til budgettet? 9

10 BESTYRELSEN består af frivillige medlemmerne har forskellig baggrund har nogle gange problemer med at reagere rettidigt lægger ofte pres på forstander ved at stille krav til budgettet

11 FORSTANDEREN Der er stor forskel på, hvilken tilgang en forstander har til budgettet... nogle er overdrevet ”positive” nogle er meget ”forsigtige” nogle har stor indsigt i regnskabstal nogle har mindre indsigt

12 MEDARBEJDERNE har meget fokus på omkostningerne og de afledte ressourcer, især for deres ejet ”lille” område tager ofte udgangspunkt i bundlinjen (resultatet)

13 BANKEN ønsker troværdige budgetter værdsætter ofte et højt informationsniveau fra skolen har ofte fokus på likviditetsbudgettet kan ofte ikke forstå problematikken om statstilskudsperiodiseringen

14 REALKREDIT ...har to interesser - at skolen kan betale ydelserne at der er sikkerhed for lånet i ejendommen Mange højskoler har problemer med at opfylde begge kriterier, og ”branchen” har derfor problemer med at optage lån.

15 Forstander Medarbejdere Bestyrelse Bank Forretningsføreren Den gode forretningsfører skal være både ”meningsdanner” og ”manipulator” i budgetfasen 15

16 Forretningsførerens opgave er at...
sammenfatte operationelle og strategiske beslutninger i budgettet Strategisk niveau 1 – 5 år Taktisk niveau 1 måned – 1 år Operationelt niveau 1 dag – 1 måned 16

17 Den gode forretningsfører skal… stille relevante spørgsmål
være kritisk ofte være modpol være i stand til at spørge ”hvad nu hvis” 17

18 Følsomhed - statstilskud

19 Følsomhed - årselevtal

20 Følsomhed - renteniveau

21 BUDGET VED NYBYGGERI Ofte vigtigt at påvise via budgettet, at investeringen giver en merindtjening til skolen Vigtigt med flerårige budgetter Vigtigt med følsomhedsanalyser 21

22 Et byggeri influerer på...
byggesum / afskrivninger langfristet og kortfristet gæld færre likvider låneomkostninger renter øgede forbrugsafgifter vedligeholdelse 22

23 Vær opmærksom på... at byggesummen ofte bliver større end forventet
at der kan være færre indtægter i en periode p.g.a. ”byggerod” at der kan være øgede indtægter efter byggeri på grund af nyhedsinteressen 23

24 Følsomhed - byggesum

25 BUDGET I KRISESITUATIONER
Især fokus på likviditetsbudgettet Vigtigt med flerårige budgetter Vigtigt med følsomhedsanalyser Vigtigt at der opbygges høj troværdighed overfor kreditgivere (bank m.v.) 25

26 OFTE FOREKOMMENDE BUDGETAFVIGELSER Årselevtal Skolepenge pr. elev
Indtægter uden for loven Timelærere Vedligehold ejendom Forbrugsafgifter Kostpris pr. dag 26

27 GODE RÅD OG FALDGRUBER Lav løbende budgetopfølgninger
Lav verbal beskrivelse af forudsætninger Lav flerårige budgetter Undgå at lave for mange budgetrevisioner 27

28 GODE RÅD OG FALDGRUBER Lav relevante følsomhedsanalyser, bl.a. vedr. elevtal Vær realistisk, hverken for positiv eller for forsigtig er godt Undgå at lave indkomstudligning mellem årene Udvis rettidig omhu 28

29 Claus Lykke Jensen, statsautoriseret revisor
mobil Rune F. Jørgensen, revisor HD mobil 29


Download ppt "BUDGETTET ET STRATEGISK VÆRKTØJ Claus Lykke Jensen Rune F. Jørgensen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google