Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Temadag om takstberegning Herning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Temadag om takstberegning Herning"— Præsentationens transcript:

1 Temadag om takstberegning Herning 27.2.2007
Tilrettelæggelse af og udfordringer for økonomistyringen i Herning Kommune Temadag om takstberegning Herning

2 Indhold Hvad handler økonomistyring om?
Hvorfor er økonomistyring vigtig? Forudsætninger for økonomistyring i Herning K. Fra detailstyring til total overblik

3 Økonomistyring: hvad? Metode/redskab for at styre økonomien
At sikre sig at budgettet holder At forudse problemer i god tid Forbedring af budgetgrundlaget til næste år

4 Økonomistyring: hvad? II
Herning Kommunes økonomiske styringsprincipper er rammen Sammenhæng og helhedsorientering Decentralisering af økonomisk kompetence Indsats, resultat og effekt Langsigtet planlægning Mål og rammestyring er styringsmodellen

5 Hvorfor vigtigt? Stort samfundsøkonomisk fokus
Stort økonomisk pres på kommunernes budgetter. Skattestop. Nye udfordringer med strukturreformen Før: Kommuner betalte op til grundtakst Amtet resten Nu: Kommuner har 100% økonomisk ansvar !!

6 Hvorfor vigtigt? II Før: Nu:
Hvis der dukker en sag op i million klassen…. Før: Amtet havde et budgetproblem Nu: Kommunen har et budgetproblem!! Konklusion: Økonomistyring bliver endnu vigtigere end tidligere år.

7 Forudsætninger i Herning K.
BUM BestillerUdførModtager model 1 afdeling har fokus på behov (Visitationsenheden) Andre afdelinger fokus på levering af ydelser Herning Kommunes økonomiske styringsprincipper

8 Fra detail styring… ? BUDGET ÅRSRESULTAT Oprindelig budget Tillægs-
bevillinger Regnskab d.d. Resten af året… > = < ? Hvordan kan man forudse det? Kan man systematisere og automatisere det?

9 Kan man forudse det? Resten af året… Ikke kendte Kendte

10 Kendte… Bestillerenheden: Års prognose af pladsforbrug
Forudsætning: Viden om alle sager Pris Varighed for foranstaltning/ydelse Evt. antal visiterede ydelser Viden ligger i afregningsdata! Viden ligger i fagsystemer! Kan det ikke bruges til at lave prognoser?

11 Kendte… Udførerenheden: Dobbelt fokus Forventede driftsudgifter.
Prognose over indtægter pga. af salg af pladser og ydelser.

12 Kendte for udfører: driftsudgifter
Udvikling i løn: faste ansatte Ancinitetsforhold Funktion og kvalifikationstillæg Nye ansatte og ledige stillinger Udvikling i løn: særydelser vagter, overarbejde mm. Udvikling i løn: andre forhold sygdom, vikarer m.m. Øvrige forventede driftsudgifter

13 Kendte for udfører: indtægter
Årsprognose om indtægter pga. af salg af pladser og ydelser Udgangspunkt i nuværende belægning Inddragelse af viden om udvikling: Hvem ved vi, der vil blive udskrevet i løbet af året? Ved vi, om der er nogen, der vil indskrives?

14 Kan man systematisere og automatisere viden?
BUDGET ÅRSRESULTAT Oprindelig budget Tillægs- bevillinger Regnskab d.d. Dispositions bogholderi! > = < Indbygget i økonomisystemet? Del af LIS? = (ledelsesinformationssystem)

15 Systematisering af viden: bestilleren
Prognose af forventede udgifter: køb af pladser Afregningssystem AS2007 Dispositionsbogholderi Fagsystem Rambøll Care

16 Systematisering af viden: udfør
Prognose af forventede indtægter: salg af pladser Afregningssystem AS2007 Dispositionsbogholderi Lønsystem Forventet lønudvikling Andre forventede driftsudgifter

17 Fra detail styring… BUDGET ÅRSRESULTAT Oprindelig budget > Regnskab
Tillægs- bevillinger Regnskab d.d. > = < Systematiseret viden Usikkerhed

18 Total overblik i forvaltning!
…til total overblik BUDGET ÅRSRESULTAT Decentrale enheder Total overblik i forvaltning!


Download ppt "Temadag om takstberegning Herning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google