Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ER DIALYSE ALTID DEN BEDSTE BEHANDLING

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ER DIALYSE ALTID DEN BEDSTE BEHANDLING"— Præsentationens transcript:

1 ER DIALYSE ALTID DEN BEDSTE BEHANDLING
Marianne Rix Overlæge Nefrologisk Klinik P Rigshospitalet

2 Hertha, 92 år Diabetes 2 i 20 år, forhøjet blodtryk, hjertesygdom,
osteoporose Fulgt på nefrologisk afdeling siden 2005 Langsomt fremadskridende nyresvigt I understøttende behandling med EPO, blodtryksmedicin, vanddrivende medicin, smertestillende medicin 2009 tales fremtid. Pt ønsker dialyse, hvis nødvendigt. Ikke for sin egen skyld men pga sin handicappede datter der ikke kan klare sig selv. Håber på at få lov at sove ind før dialyse bliver nødvendigt

3 Definition af Maximal Medicinsk Uræmibehandling og palliation ved kronisk nyreinsufficiens
Argumentation for MMU og Palliation Udvikling og implementering af MMU og Palliation i klinikken

4 Definition

5 Udvidet betydning af palliativ behandling
WHO’s definition af den palliative indsats, dansk version
"at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art". 
 Palliativ behandling til patienter med andre sygdomme end kræft

6 Rapport udarbejdet af arbejdsgruppe under Dansk Nefrologisk Selskab 2012
Oplæg til udformning af strategi om et nyt emneområde i nefrologi Definition af begreber Erfaring fra England Forslag til organisering Dimensionering Uddannelsesbehov Juridiske aspekter

7 Introduktion af Maximal Medicinsk Uræmibehandling
RTX (nyretransplantation), PD (Peritonealdialyse), HD (Hæmodialyse), MMU (Maximal Medicinsk Uræmibehandling)

8 Maximal Medicinsk Uræmibehandling (MMU)
Hvem Patienter med kronisk nyresvigt (GFR<15ml/min) Svækkede, ældre patienter med høj comorbiditet Hvad Fravalg af Dialyse Bevarelse af nyrefunktion længst muligt Fuld behandling af symptomer på nyresvigt Fokus på livskvalitet Mulighed for at planlægge livets afslutning Mulighed for at fortryde beslutningen Inddragelse af pårørende Hvor Bevaret tilknytning til Nefrologisk Afdeling Samarbejde med primærsektoren

9 Palliativ behandling (End of Life Care)
Hvem Patienter i slutstadiet af MMU Patienter som ophører med dialysebehandling efter eget ønske /vurdering fra behandlerside Hvad Lindrende behandling (kvalme, smerter, uro, åndenød) Psykologisk, social og åndelig støtte Hvor I eget hjem med nefrologisk afdeling som stamafdeling Hospice Nefrologisk afdeling

10 Argumentation

11 Hvorfor vælge dialysebehandling
For at leve længere For at få det bedre Fordi der ikke er noget alternativ

12 Overlevelse

13 Overlevelse Carson R et al, CJASN 2009
Jeg vil gerne have denne figur med. Hvis I gerne vil have det kan figurteksten oversættes til dansk og være en adaptation Carson R et al, CJASN 2009

14 Symptombyrde ved hæmodialyse
Den fulde titel på ophav til denne figur: Murtagh FE, Addington-Hall J, Higginson IJ. Adv Chronic Kidney Dis Jan;14(1):82-99.

15 Symptombyrde ved MMU

16 Funktionsniveau

17 Årsager til det accelererede funktionstab
Vaskulær sygdom (cerebral, coronar, perifer) og demens bedres ikke af dialyse Fordelene ved korrektion af uræmien kan overskygges af risici ved dialyse (hospitalisering til adgangsvejskirurgi, infektioner, mindre tid til rehabilitering, svimmelhed, krampe, depressive symptomer) Nyresvigt er markør for terminalt multiorgan svigt Dialyse kan forlænge livet men genopretter ikke funktionsstatus

18 Funktionsniveau

19 Funktionsniveau

20 Alternativer til kronisk hæmodialyse
Assisteret Peritoneal dialyse Hvis praktisk gennemførligt Tidsbestemt prøveperiode i Hæmodialyse Højest morbiditet og mortalitet de første 90 dage Flest invasive procedurer de første 90 dage Tab af restnyrefunktion så ophør betyder umiddelbar død MMU Palliativ behandling

21 Udvikling og implementering

22 Europæiske nefrologers indstilling til MMU
”Conservative care in Europe – nephrologists experience with the decision not to start renal replacement therapy” Van de Luijtgaarden et al,Nephrol Dial Transplant 2013

23 Model of shared decision making.
Muthalagappan S et al. Nephrol. Dial. Transplant. 2013;28: © The Author Published by Oxford University Press on behalf of ERA-EDTA. All rights reserved.

24 Screeningsværktøjer til identifikation af kandidater til MMU og palliative behov

25 Prædiktorer for mortalitet

26 Prædiktorer for mortalitet

27 Hvordan udføres MMU Det gør vi allerede…..
Helhedssyn på patient og pårørende Tværfagligt team Specialuddannede nefrologiske sygeplejersker Nefrolog Hjemmesygeplejen Praktiserende læge Socialrådgiver Psykolog Præst eller anden sjælesørger Hospice personale

28 Hvordan sætter vi MMU i system
Uddannelse (læger, sygeplejersker) Screening Samtale Samarbejde med flere sektorer Lære af erfaringer fra Palliativ Medicin Lære af UK, Canada, Australien Kliniske Retningslinjer Forskning

29 Befolkningen bliver ældre
Resumé Befolkningen bliver ældre Flere gamle mennesker med nedsat nyrefunktion pga generel slitage Bedre livskvalitet for en del af disse uden end med dialyse Helhedssyn på patientbehandlingen (fysisk, psykisk, åndeligt og socialt) Behandlingssystemet geares til systematiseret MMU og palliativ behandling

30 Hertha, 92 år Diabetes 2 i 20 år, forhøjet blodtryk, hjertesygdom, osteoporose Fulgt på nefrologisk afdeling siden 2005 Langsomt fremadskridende nyresvigt I understøttende behandling med EPO, blodtryksmedicin, vanddrivende medicin, smertestillende medicin 2009 tales fremtid. Pt ønsker dialyse, hvis nødvendigt. Ikke for sin egen skyld men pga sin handicappede datter der ikke kan klare sig selv. Håber på at få lov at sove ind før dialyse bliver nødvendigt 2011 indlægges med svær infektion og forværring af nyrefunktionen på lokal sygehus. Tæt dialog mellem lokalt behandlende læge og patientens faste nefrolog til medicinjustering og væskebehandling Sover fredeligt ind uden dialysebehandling

31


Download ppt "ER DIALYSE ALTID DEN BEDSTE BEHANDLING"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google