Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forebyggelse og behandling af obstipation

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forebyggelse og behandling af obstipation"— Præsentationens transcript:

1 Forebyggelse og behandling af obstipation
Jacob Liljehult – Kristensen, sygeplejerske Neurologisk afdeling Annette Sommer. UKK Neurologisk afdeling

2 Disposition Baggrund Definition af obstipation Screening som redskab
Vurdering af risiko for obstipation Flowchart Fremtid

3 Baggrund Obstipation er et overset - men et udbredt problem
Mange patienter (30%) har inden indlæggelsen problemer med kronisk obstipation Hospitalsindlæggelse og sygdom øger risikoen for obstipation Obstipation kan medføre smerte, kvalme, nedsat appetit og almen ubehag Obstipation kan medføre nedsat livskvalitet Obstipation kan medføre længere indlæggelsestid

4 Baggrund - 2 Neurologisk afdeling ønskede at opstille evidensbaserede retningslinjer for forebyggelse og behandling af obstipation. Dette med henblik på: At kunne identificerer patienter i risiko for at udvikle obstipation At forebygge obstipation At opnå større ensartethed i vores tiltag

5 Definition af obstipation
Obstipation når mindst to ud af følgende symptomer er til stede: Anstrengelser i forbindelse med tarmtømning Uregelmæssig og/eller hård afføring Fornemmelse af ufuldstændig tarmtømning Tre eller færre tarmtømninger pr. uge

6 Bristol Stool Scala

7 Screeningsbegrebet Sandsynliggørelse af ikke tidligere kendt sygdom
Simpel, hurtig og minimum af gene for patienten Der skal være et behandlingstilbud Vi skal kende validiteten

8 Screeningsredskab til vurdering af risiko for udvikling af obstipation
Janice P Richmond & Marion E Wright Har i en periode på 5 år udviklet og testet et redskab til at vurdere risikoen for obstipation ” Constipation Risk Assessment Scala”.

9

10 Risiko faktorer for obstipation
Køn Mobilitet Fiber og væske indtag Uvante omgivelser Afhængighed af hjælpemidler (ex. bækken)

11 Lidelser med øget risiko for obstipation
Metaboliske lidelser Lidelser i bækkenet Neuromuskulære lidelser Endokrine lidelser Colorektale/abdominale lidelser Psykiatrisk lidelser

12 Medicin som øger risikoen for obstipation
Kvalmestillende Calciumantagonister Jerntilskud Antiepileptika Antidepressiva Smertestillende Cytostatika

13 Med udgangspunkt i screeningen placeres patienterne ud fra 3 risikogrupper: Lav: under 10 point Mellem: point Høj: over eller lig med 16 point

14 Flowchart

15 Fremtid Pilottest af screeningsinstrumentet
Udarbejdelse af en vejledning for Neurologisk afdeling På sigt: Evt. udarbejdelse af en hospitals og/eller regional vejledning for forebyggelse og behandling af obstipation

16


Download ppt "Forebyggelse og behandling af obstipation"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google