Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad er familieklassen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad er familieklassen"— Præsentationens transcript:

1 Hvad er familieklassen
Tilbuddet er et undervisningstilbud, hvor eleven får mulighed for at tage et 3 måneders kursus i at blive en bedre skoleelev i samarbejde med forældrene. Forældrene får mulighed for at udøve deres autoritet i forhold til de krav skolen (læreren) stiller til barnets adfærd og præstationer i klassen. Forældrene får indblik i lærerens undervisning (indhold og metode) og mulighed for sammen med andre forældre at diskutere og forholde sig konkret til den dagligdag eleverne har i skolen. Eleverne oplever at forældre og lærere er enige og vil støtte dem i at ændre uhensigtsmæssig adfærd. Læreren få mulighed for at se forældre som en resurse, der kan hjælpe med at skabe et godt undervisningsklima i klassen.

2 Hvem kan bruge familieklassen
Tilbuddet gælder alle skolens elever fra 6 til 17 år, der ikke udnytter deres potentialer og kompetencer. Tilbuddet er tidsbegrænset til 12 uger. Familieklassen har åbent 2 formiddage om ugen, resten af tiden er eleven i egen klasse. Elever i familieklassen følger den almindelige undervisning og klassens regulære pensum. Lærerne sørger for opgaver til timerne i familieklassen og forældrene er ansvarlige for undervisningen i familieklassen. Eleven har et scoreark med 3-4 mål som følger eleven i alle timer, og hvor forældre og lærere scorer eleven ifht de mål der er opsat. Scorearket evalueres hver uge i familieklassen.

3 En dag i familieklassen
Der er plads til 6 -8 børn med forældre. Der er åbent mandag og onsdag fra kl – Rammerne for arbejdet i familieklassen er: 8.00 – 8.45 skolearbejde 8.45 – evt. kort pause 8.50 – 9.35 skolearbejde 9.35 – Frikvarter ( med skolens øvrige elever) 10.00 – Evaluering af skoledagen i familieklassen og af elevernes dage i stamklasserne. 10.30 er dagen i familieklassen slut og eleverne har undervisning i stamklasserne. Hver anden torsdag er der forældregruppe fra kl.8.00 – Her kan forældrene sammen tage emner og episoder op de måtte ønske, uden børnenes tilstedeværelse.

4 Hvordan fungerer scorearket
I skolen og i familieklassen evalueres eleven på sine mål i samtlige fag af den aktuelle lærer og i familieklassen evaluerer barnets forældre. Eleven evalueres på en skala fra 1 til 4, hvor 1 og 2 er ”ikke tilfredse” voksne og 3 og 4 er ”tilfredse voksne”. Det er vigtigt at den voksne ikke bruger scorearket pædagogisk; men i stedet bruger det som en reel tilbagemelding til barnet (og forældrene) på de konkrete mål. Elevens scoringer indsamles og tælles sammen og afbilledes i grafer, som kommenteres på midtvejsmødet efter 6 uger og igen til afslutningsmødet efter 12 uger. Det er altafgørende for succes at scorearket udfyldes i alle timer, alle dage. Det er elevens ansvar at bringe arket med hjem og i skole hver dag. Det er lærernes ansvar at udfylde scorearket.

5 Eksempel på et scoreskema


Download ppt "Hvad er familieklassen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google