Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sæt Viden I bevægelse Afd.leder Brit Skovgaard & fysioterapeut Annette Heinz 16. august 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sæt Viden I bevægelse Afd.leder Brit Skovgaard & fysioterapeut Annette Heinz 16. august 2010."— Præsentationens transcript:

1 Sæt Viden I bevægelse Afd.leder Brit Skovgaard & fysioterapeut Annette Heinz 16. august 2010

2 Geelsgårdskolen 1955 Geelsgaard Kostskole – SAHVA
1980 Særforsorgens udlægning – Kbh.Amt 1995 Fusion – ”Sognevej” og GK Geelsgårdskolen 2007 Region Hovedstaden SATS Temadag Brit Skovgaard & Annette Heinz

3 Geelsgårdskolen Spor 1 Spor 2 Spor 3
Teams, talepæd. - psykolog - sygeplejerske Tværfagligt samarbejde Integreret samarbejde Konduktiv Pædagogik - MOVE SATS Temadag Brit Skovgaard & Annette Heinz

4 Geelsgårdskolens værdier
SATS Temadag Brit Skovgaard & Annette Heinz

5 Overordnede mål for skole/hjem samarbejdet:
At udveksle viden og information. At skabe gensidig respekt og forståelse. At give forældrene indflydelse. At fremme, at forældrene er trygge. At sikre, at forældrene bevarer ansvaret for barnet SATS Temadag Brit Skovgaard & Annette Heinz

6 Teamsamarbejde i en klasse på spor 1 og 2
Lærere Pædagoger Ergoterapeut Fysioterapeut Medhjælpere SATS Temadag Brit Skovgaard & Annette Heinz

7 Koordineringsmøder – efterår IP eval. IP ny Skole-hjemsamtaler
Teammøde x 1 ugentligt Planlægningsmøder Koordineringsmøder – efterår IP eval. IP ny Skole-hjemsamtaler Revisitation Koordineringsmøder – forår IP eval. Elevbeskrivelse SATS Temadag Brit Skovgaard & Annette Heinz

8 Individuel Elevplan SATS Temadag Brit Skovgaard & Annette Heinz

9 Elevbeskrivelse FØLELSESMÆSIGT OG SOCIALT
Elevens temperament og personlighed: X er som oftest glad og imødekommende. Han er tillidsfuld og kærlig. X er ikke så glad for situationer, hvor der stilles krav. Når han føler sig presset, kan han ”lukke af” og være svær at få kontakt med. X er meget glad for sin klasse og han elsker at snakke om/ være sammen med de mennesker han holder af. Energi og handlekraft: X energiniveau kan være meget svingende - fra dag til dag og time til time – ofte afhængigt af, hvilke krav der stilles til ham. Som regel er han dog glad for alle motoriske udfoldelser. Følelsesfunktion: X kan have svært ved at kontrollere sine følelser, når han bliver stillet overfor krav som han ikke har lyst til at honorere. X har en stor følelsesmæssig spændvidde. Interpersonelt samspil og kontakt: X er god til samspil både med andre elever og med voksne. Særlige interpersonelle relationer: Det er uproblematisk for X at lære nye mennesker at kende. Han er imødekommende og vil gerne bidrage til det sociale samspil med andre. Pædagogiske og praktiske konsekvenser: Når man stiller krav til X er det vigtigt at man præsenterer dem på en enkelt og gerne sjov måde. SATS Temadag Brit Skovgaard & Annette Heinz

10 Arousal: X arousal er tæt knyttet til hans interesseområder. Søvn:
VÅGENHED Arousal: X arousal er tæt knyttet til hans interesseområder.  Søvn:  Pædagogiske og praktiske konsekvenser: Det er vigtigt at tage udgangspunkt i X interesser i undervisningen. Han er meget interesseret i …osv.   OPMÆRKSOMHED  Opmærksomhed generelt:  At fokusere opmærksomhed:  At rette opmærksomhed: X kan fastholde opmærksomheden på en bestemt opgave, så længe hans interesse for opgaven er intakt.  Pædagogiske og praktiske konsekvenser: Se ovenfor.   HUKOMMELSE  Hukommelse: X har en glimrende hukommelse. Han husker episoder og ting, vi har oplevet for flere år siden og han husker, hvad der skete derhjemme i går.  Pædagogiske og praktiske konsekvenser: Se ovenfor. SATS Temadag Brit Skovgaard & Annette Heinz

11 Ny elev Besøg i afgivende institution Forventningssamtale
Observationsteam Koordineringsmøder – efterår IP ny Elevbeskrivelse Skole-hjemsamtale ….. SATS Temadag Brit Skovgaard & Annette Heinz

12 Forældresamarbejde i hverdagen
Kontaktbøger, telefon Forældre-intra Forældres deltagelse i hverdagen Nyhedsbreve, ugeplaner, dagbog…. Alm. forældremøder – kontaktforældre Sociale arrangementer SATS Temadag Brit Skovgaard & Annette Heinz

13 Samarbejde med andre Hospital – læge Kommune Hjælpemiddelfirmaer
Andre institutioner SATS Temadag Brit Skovgaard & Annette Heinz

14 Fokus i projektet Besøg på afgivende instituion før skolestart
Hjemmebesøg – COPM Vurdering af materiale fra afgivende inst. i forhold til ICF-kernesæt ”Barnets bog” SATS Temadag Brit Skovgaard & Annette Heinz


Download ppt "Sæt Viden I bevægelse Afd.leder Brit Skovgaard & fysioterapeut Annette Heinz 16. august 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google