Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til Nytårskur..

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til Nytårskur.."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til Nytårskur.

2 2011 – mærkedage/traditioner.
Skolestart i august Idrætsdag Skoleudflugt Skolernes motionsløb Decembermarked Morgensang/kor Lejrskoler/skolerejse Teater på mellemtrinnet. Skolefest afdeling MIDT og VEST.

3 2011 – faglighed. DBL CL ISI-2015 Ungedidaktik
Læsning/faglig læsning, læsebånd,hop om bord ISI-2015 Ungedidaktik Valgfag-valgfagssamarbejde Comenius-internationalt samarbejde

4 2011 – resultater hvad nåede vi!
De nationale test Afgangsprøverne Konkurrencer – VI VANDT! 8d renovation 8d toyota 6b historie 8d sikker trafik 6a isi 2015 9ab skills – DM for lærlinge

5 2012 – hvilke resultater skal vi præstere!
Børnemiljø - en anderledes skoledag for de yngste Ungemiljø Arbejdsmiljøcertificering. Økonomi Sundhed Grøn skole. Naturfag – ISI 2015 Cykelglad skole Læsning

6 De nationale test, hvordan gik det?
Vores resultat / UVMs krav Læsning 2. 55 / 34 4. 42 / 34 6. 48 / 30 8. 38 / 34 Matematik 3. 35 / 32 6. 43 / 29 Engelsk 7. 50 / 46 Biologi / 25 Fysik / 34 Geografi 8. 38 / 30

7 Skriftlige prøver Læsning 5 Retskrivning 5,6 Skrift.fremst. 6,0
PRØVERNE, hvordan gik det? Efter 12-skalaen er 4 middelkarakteren ( det gamle 7-tal) Skriftlige prøver Læsning 5 Retskrivning 5,6 Skrift.fremst. 6,0 Færdighed. 6,3 Problemr. 5,9 Geografi 6,3 Mundtlige prøver Dansk 6,6 Engelsk 5,9 Historie 5,2 Samfundsfag 6,3 Fysik 5,3

8 Ny virkelighed - ny velfærd
Samarbejde Forebyggelse Fællesskaber De 5 principper Ret og pligt til at deltage Lige muligheder Skarpe på ressourcer og effekter Lige behandling gennem diff. behandling Brug for alle frivillige hænder.

9 Visionen. Klar til mere uddannelse efter folkeskolen faglighed
En del af et fællesskab børne- og ungemiljø Motiveret hele vejen medindflydelse De voksne går forrest det tværfaglige samarbejde

10 Børnemiljø. Fysiske rammer i børnehøjde Inddragelse af lokale aktører
Inkluderende læringsmiljøer Børn og forældre inddrages i udviklingen af motiverende læringsmiljøer Meningsfulde sammenhænge for børn.

11 Ungemiljø. Fokus på ungedidaktik Styrket ungeinddragelse
Stærkere brobygning Inklusion og fællesskab Forældresamarbejde

12 Målsætning. Ejerslykkeskolen er kvarterets skole.
Her bliver mennesker til – den enkelte skal blive til nogen og til noget. Ejerslykkeskolen er en lærende skole. Vi ser forskelligheden som en styrke og alle indgår i det forpligtende fællesskab. Fællesskabets værdier er tillid, samarbejde, retfærdighed, ansvarlighed, ambitioner, anerkendelse og trivsel. I det fællesskab udvikles den enkeltes faglige, personlige og sociale kompetencer. Der er overensstemmelse mellem det vi siger vi vil gøre og det vi gør.

13 HER BLIVER MENNESKER TIL !
Værdiregelsæt. Vi vil have ambitioner ! Ejerslykkeskolen er en skole med gode medarbejdere og dejlige elever ! Vi vil have gensidig respekt. Respekt. Hver dag! Vi vil være en god multikulturel skole Forskellighed – så meget som muligt! HER BLIVER MENNESKER TIL !


Download ppt "Velkommen til Nytårskur.."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google