Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Læreplaner Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en pædagogisk læreplan som skal give rum for leg, læring og udvikling. Den pædagogiske læreplan beskriver.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Læreplaner Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en pædagogisk læreplan som skal give rum for leg, læring og udvikling. Den pædagogiske læreplan beskriver."— Præsentationens transcript:

1 Læreplaner Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en pædagogisk læreplan som skal give rum for leg, læring og udvikling. Den pædagogiske læreplan beskriver målene for børnenes læring, og hvordan vi vil arbejde hen imod at nå disse. De seks temaer er: Den alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sproglig udvikling Krop og bevægelse. Naturen og naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier

2 1. Den alsidige personlige udvikling
Mål: At børnene bliver mest muligt selvhjulpne. At børnenes initiativ styrkes. At børnenes nysgerrighed styrkes. At børnene opnår selvværd. At børnene er aktivt deltagende i hverdagen.

3 Metode: Hvordan vil vi nå disse mål?
Ved at børnene deltager i de daglige gøremål, f. eks. borddækning, oprydning mv. Ved at støtte børnene i at gøre tingene selv, f.eks. i garderoben, i skoven, ved bordet osv. Ved at opfordre børnene til at fortælle om oplevelser og følelser. Ved at være anerkendende. Ved at give plads til forskellighed. Ved at være åbne overfor børnenes ideer og forslag til aktiviteter. Ved at præsentere børnene for forskellige aktiviteter.

4 2.Sociale kompetencer Mål:
At børnene lærer at danne gode relationer til andre børn og forskellige voksne. At børnene lærer at løse konflikter på en konstruktiv måde. At børnene lærer at vente på tur. At børnene lærer at have forståelse for og vise respekt for forskellighed. At børnene lærer at bruge hinandens styrker. At børnene lærer at samarbejde og tage hensyn til hinanden.

5 Metode: Hvordan vil vi nå disse mål?
Ved at give plads til, at børnene selv løser konflikter. Ved at give alternative løsningsforslag ved konflikter samt øve dem i at bruge sproget. Ved at afvikle aktiviteter, der kan hjælpe nye venskaber på vej. Ved at give mulighed for ligeværdig samvær i små og større grupper. Ved at behandle børnene forskelligt.

6 3. Sprog Mål: At børnene lærer at anvende sproget og dets nuancer i det daglige. At børnene tilegner sig alderssvarende sproglige færdigheder. At børnene lærer at udtrykke sig og forklare sig verbalt såvel som nonverbalt. At børnene bliver nysgerrige på sprogets muligheder.

7 Metode: Hvordan vil vi nå disse mål?
Ved at opfordre børnene til at bruge sproget. Ved at sætte ord på handlinger og oplevelser, både i grupper (f.eks. ved samling og sammen med det enkelte barn.) Ved at give tid og plads til samtale. Ved at lege med rim og remser, synge og anvende bøger.

8 4. Krop og bevægelse. Mål: At børnene udvikler alderssvarende motoriske færdigheder. At børnene udvikler kropsbevidsthed. At børnene bliver glade for at bruge deres krop.

9 Metode: Hvordan vil vi nå disse mål?
Ved at være i skoven tre dage om ugen. Ved at tilbyde ture i svømmehallen. Ved at bruge legepladsen og træerne, salen i borgerhuset, ”kulturen” og klatre-væggen, køkkenhaven og værkstedet. Ved at børnene hjælper med daglige gøremål.

10 5.Naturen og naturfænomener
Mål: At børnene opnår kendskab til naturen, f.eks. vejret, planter og dyr. At børnene opnår kendskab til årstiderne. At børnene lærer at omgås naturen med respekt. At børnene får øje på mulighederne i naturen. At få erfaring med at være ude i al slags vejr.

11 Metode: Hvordan vil vi nå disse mål?
Ved at være i skoven tre dage om ugen, og gå på opdagelse sammen. Ved at anvende legepladsen, bålhytten, stenovnen, køkkenhaven m.m. Ved at lege med sand, vand og jord. Ved at lave årstidsbestemte aktiviteter, f.eks. kælke, høste grøntsager og bær, hakke ukrudt, klippe grene og fodre fugle. Ved at tage på havnen og fange krabber og rejer. Ved at arrangere ture ud i det blå, f.eks. til Bjerre skov og stranden. Ved at anvende f.eks. lup, dyrebøger m.m.

12 6. Kulturelle udtryksformer og værdier
Mål: At børnene får almen viden om det samfund, de er omgivet af. At børnene lærer normer for adfærd og samvær i forskellige sammenhænge. At børnene får kendskab til traditioner og højtider.

13 Metode: Hvordan vil vi nå disse mål?
Ved at markere højtiderne med juleværksted, gudstjeneste og påskeværksted. Ved at fastholde traditioner som skovnissen, forestilling, fastelavn, skovkaffe, børnehavens fødselsdag og afslutning for de store. Ved at vi synger, læser, laver teater, hører forskelligt musik, danser og fortæller eventyr, løgnehistorier m.m.

14 Forældre Som afslutning præciseres herunder målene for kontakt til forældrene i børnehaven. Mål: At have en god, åben kontakt til forældrene. At holde forældrene løbende orienteret om dagligdagen i børnehaven.

15 Metode: Ved at vi jævnligt fortæller om gode oplevelser fra vores hverdag sammen med barnet. Ved at vi er imødekommende overfor samtale, også de lidt sværere. Ved at være ærlig i vores udmeldinger. Ved at vi prioriterer kontakt til de forældre, der i perioder har særligt behov. Ved at vi orienterer forældrene, hvis der er forhold vedr. barnets trivsel der kræver særlig opmærksomhed. Ved at udsende nyhedsbreve om aktiviteter, særlige arrangementer m.m. Ved at lave opslag på plakatsøjlen.

16 Børn med særlige behov. Mål:
En vigtig opgave i børnehaven er, at alle børn opnår de bedst mulige vilkår for læring og udvikling. Enkelte børn har særlige forudsætninger, der kræver en skærpet opmærksomhed fra personalets side, for at barnet kan udvikle sig optimalt. Disse børn er også tænkt ind i vores pædagogiske læreplan med følgende mål: Mål: At høre til og være en del af fællesskabet med de andre børn og voksne. At sikre størst mulig trivsel og udvikling.

17 Metoder: Ved at være optaget af barnets ressourcer for derigennem at skabe succesoplevelser. Ved at skabe særlige rammer for barnet. Ved at barnet får mulighed for særlige aktiviteter. Ved at have særlig tæt kontakt med forældrene Ved at samarbejde tværfagligt med talepædagog, fysioterapeut og psykolog.

18 Evaluering. Hvordan vil vi evaluere arbejdet med de pædagogiske læreplaner? Ved at have dialog med forældre. Ved at have samtale med børnene. Ved at have dialog og refleksion i personalegruppen.

19 Hos et barn kan der også i forskellige situationer pludseligt opstå særlige behov. Det kan f.eks. være i forbindelse med skilsmisse, dødsfald og sygdom. Mål: At give barnet ekstra støtte og omsorg At lytte til barnet og udvise forståelse for dets følelser. At drøfte barnets behov med familien og evt. hjælpe med handle muligheder.

20 Dokumentation Hvordan dokumenterer vi arbejdet med de pædagogiske læreplaner? Ved at have dialog med forældrene. Ved at lave iagttagelser i det daglige arbejde Ved at bruge billeder, både på intranet og som ophæng i børnehaven. Ved at anvende ”blomsten” som dokumentation i forhold til forældre. Ved eventuel udstilling.


Download ppt "Læreplaner Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en pædagogisk læreplan som skal give rum for leg, læring og udvikling. Den pædagogiske læreplan beskriver."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google