Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Trivselspolitik på Løsning Skole

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Trivselspolitik på Løsning Skole"— Præsentationens transcript:

1 Trivselspolitik på Løsning Skole
Oplæg til forældrebestyrelse og pædagogisk udvalg Mandag d. 23/ og tirsdag d. 24/1 – 2012 Af: Hanne Enemark og Rasmus Vorting

2 Hvad er trivsel? – Et par eksempler på definitioner
”Trivsel på arbejdet er, når vi oplever velvære og balance mellem de krav, vi stilles over for, og vores behov, kompetencer og ressourcer”. Definition anvendt af `Videncenter for Arbejdsmiljø’ At eleverne oplever velvære og en balance mellem de krav der stilles og elevens mulighed for at honorere disse krav i forhold til elevens behov, kompetencer og ressourcer.

3 Eksempler på definitioner
Ifølge nudansk ordbog (Politikken 2001) henviser ’at trives’ til at udvikle sig godt og være veltilpas. => At eleverne skal udvikle sig godt og være veltilpas både personligt socialt og fagligt?

4 Eksempler på definitioner
I Psykologisk Pædagogisk Ordbog (Hans Reitzel, 2006) henviser trivsel til tilfredshedsberedskabet hos en person som en generel følelsesmæssig holdning eller tilstand. => At elever, personale og forældre har en følelse af og tilfredshed med skolen?

5 Hvad er formålet med en trivselspolitik på Løsning Skole?
Trivsel er et ”hurraord” Der er ikke nogen, der kan være uenig i at trivsel er et gode for alle

6 Hvad skal vi med en trivselspolitik?
Vores bud: En trivselspolitik er et billede udadtil og et værktøj indadtil. En måde at vise omverdenen, at vi tager ansvar for den opgave, vi står med. Samtidig er det en rettesnor for, hvad vi skal være opmærksomme på og stiler mod indadtil. Kort sagt skal trivselspolitikken sikre, at vi har fokus på trivsel, samt at vi gør noget for at fremme trivselen. Vi siger, hvad vi gør, og gør - hvad vi siger

7 Hvem skal en trivselspolitik henvende sig til, og hvor langt skal den række?
Eleverne Skoledelen Skole + SFO/Klubben Hele elevens hverdag Personale og elever Elever, personale og forældre

8 Hvordan bliver vi opmærksomme på alle de områder en trivselspolitik skal indeholde?

9 - at se på alle de områder der medfører mistrivsel!
En metode er, - at se på alle de områder der medfører mistrivsel! Mistrivsel Indsatsområder Dårligt fysisk arbejdsmiljø Mobning Manglende sociale relationer Marginalisering/stigmatisering Dårlige kostvaner, manglende kondition og rygning/stofmisbrug For store krav/ for få udfordringer Manglende tryghed Dårligt psykisk arbejdsmiljø Fysiske rammer Antimobning Venner Respekt for forskellighed Sundhed Faglige udfordringer/ personlig udvikling Tryghed Fællesskab

10 Gode justerbare stole og borde Plads til forskelligartede aktiviteter
Fysiske rammer Kunst på væggene Frisk luft Gode justerbare stole og borde Plads til forskelligartede aktiviteter Gode lysforhold Lyddæmpende materialer

11 Skolens Antimobbepolitik
Antimobning Skolens Antimobbepolitik

12 Tid og plads til at udvikle venskaber Ikke at være ensom og ladt alene
Venner At have det rart Tid og plads til at udvikle venskaber Ikke at være ensom og ladt alene At kunne dele sine tanker At have positive relationer

13 Respekt for forskellighed
At vise interesse for/accept af andre At betragte mangfoldighed som en styrke

14 Mulighed for at bevæge sig i inspirerende omgivelser
Sundhed Kost og motion Mulighed for at bevæge sig i inspirerende omgivelser Tilbud om sund kost i løbet af skoledagen En røgfri skole Fysisk aktivitet er en naturlig del af hverdagen

15 Faglig udfordring/udvikling
Overensstemmelse mellem de krav der stilles og hvad der kan honoreres At møde en inspirerende og motiverende undervisning At møde skiftende faglige miljøer og samarbejdsformer At blive udfordret på eget faglige niveau

16 At turde spørge og svare på spørgsmål At blive set og hørt
Tryghed At føle sig tryg At turde spørge og svare på spørgsmål At blive set og hørt

17 At kunne indgå kompromisser Et godt grin
Fællesskab At acceptere at klassen er en helhed, så individuelle hensyn skal afbalanceres i forhold til klassens interesser At kunne indgå kompromisser Et godt grin At kunne håndtere medgang og modgang

18 Respekt for forskellighed Sundhed Faglig udfordring/udvikling Tryghed
Trivsel er: Når skolen siger godmorgen og velkommen, og jeg kan sige tak for i dag og glæde mig til at komme igen. Fysiske rammer Antimobning Venner Respekt for forskellighed Sundhed Faglig udfordring/udvikling Tryghed Fællesskab

19 Hvad nu? Hvordan skal det videre arbejde med Løsning Skoles trivselspolitik forløbe (handleplan)? Hvem gør hvad? Hvad er tidshorisonten?


Download ppt "Trivselspolitik på Løsning Skole"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google