Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Meningsfuld evaluering

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Meningsfuld evaluering"— Præsentationens transcript:

1 Meningsfuld evaluering
Marselisborg Gymnasium 27.september 2007 PIP

2 Præsentation af Håkon Cand.mag i hist & ps
Master – ledelse & organisation Pæd. udviklingsarbejder, projekt-ledelse, samarbejdsprojekter, evalueringer, kompetenceudvikling osv.osv Evalueringskonsulent JCVU Sammenhæng ml undervisningsevaluering og organisationsevaluering (gymnasiet og Fsk) 27.september 2007 HG/ JCVU

3 Oplægget handler om.. Introduktion til evaluering
STX bekendtgørelsen og kvalitetsudvikling og resultatvurdering ’Barometermodellen’ et eksempel på grundforløbsbarometer et eksempel på integration af barometret, jf. bekendtgørelserne Undervisningsevaluering ud fra barometer Gruppearbejde (?) 27.september 2007 HG/ JCVU

4 Evaluering er kendetegnet ved:
Systematiske undersøgelser af undervisningen tilpasset konteksten med henblik på at udvikle og forbedre praksis (Rossi, Lipsey og Freeman) Evaluering benytter sig af systematiske metoder, der kan undersøge effektiviteten af undervisning (Derved flyttes fokus fra evaluering som bedømmelse af lærerne, af lærernes intenderede mål & målsætning til elevernes læring og kompetenceudvikling) 27.september 2007 HG/ JCVU

5 ’Iagttagelsespunkter’ – ikke alt kan eller skal ses og måles! Udvælg…
27.september 2007 HG/ JCVU

6 Hvad er det vi står overfor??
Forventede resultater Opnåede resultater Model udviklet af Torben Spanget Christensen, ACU, Århus Amt 27.september 2007 HG/ JCVU

7 Niels Egelunds definition
Test: Hvor godt klarer eleven sig i fht. gennemsnittet? Måling: numerisk beskrivelse i fht. til ét parameter, hvad kan eleven i fht. parameter? Vurdering: bredt sortiment af metoder, hvordan klarer eleven sig totalt set på et område? Test Måling Vurdering Evaluering Evaluering: systematisk, hvordan virker systemet i fht. de intenderede formål? 27.september 2007 HG/ JCVU

8 Placering af evalueringsbegreberne
27.september 2007 HG/ JCVU

9 Evalueringsformål – Dahler-Larsen
Kontrol  konflikt mellem pædagogik og organisation Læring  læreprocesser koster! Oplysning  generalisering i tid & rum Strategisk/ taktisk anvendelse Symbolsk  ’vi evaluerer, altså er vi seriøse…’ Konstituerende  utilsigtede effekter, og Socialisering af eleverne (formålsrettet) 27.september 2007 HG/ JCVU

10 Problemstillinger med evaluering i praksis
”Evaluering – det har vi altid gjort” Målsætningen - hvad er det, der skal evalueres på? Hvordan gøres evalueringen meningsfuld? Hvilke evalueringsredskaber/metoder findes der, og hvilke kan bruges til hvad? Se fx UVM: EvalueringsPortalen 27.september 2007 HG/ JCVU

11 ’Synsninger’ Synsninger er vurderinger, der kan bero på alt mellem himmel og jord Udgangspunktet er den enkeltes oplevelse af, hvad denne mener eller synes om et givent forløb/undervisning Men er målene med undervisningen? Og er de nået? Er der forventning om sammenhæng mellem undervisning og læring – hvad virker?? 27.september 2007 HG/ JCVU

12 Evaluering ud fra mål – kræver kapacitet
’Pædagogisk teori’ Hvad skal den viden bruges til ? Hvad vil man vide? Hvordan vil man skaffe den viden? 27.september 2007 HG/ JCVU

13 Evalueringskapacitet
At lave evalueringer af god kvalitet og bruge dem – reel efterspørgsel, god forsyning Lærere og ledere kan reflektere over deres evalueringspraksis og udvikle den – dobbeltsyn Bæredygtig udvikling på skolen – skolerne må lære at fiske! Infrastruktur – måske tværinstitutionelt Fx arbejdsgrupper, it-platforme, efteruddannelse, netværk, teamsamarbejde, evalueringsprocedurer Træningspædagogik på individniveau, men forankret på et organisatorisk plan 27.september 2007 HG/ JCVU

14 27.september 2007 HG/ JCVU

15 Reformen og bekendtgørelsen
27.september 2007 HG/ JCVU

16 Kvalitetsbekendtgør. og reform STX
Evalueringsstrategi (STX bekendtgørelse, kap. 12) Evaluering af arbejdet med studieplanen, § 107 (?) Evaluering af undervisningen, § 108 (?) Evaluering af den enkelte elev, § 109 (?) Om karakterer, prøver opgaver osv. System til Kvalitetsudvikling (Kvalitetsbekendtg.) Præsentation af system, §1 Procedure for udvælgelse af nøgleområder, §1 Procedure for eval. af NO, §4 Inddragelse af elever m.fl, §2 Procedure til belysning af …§3 27.september 2007 HG/ JCVU

17 Hvad drejer det sig om? Kvalitetssystemet er overordnet i forhold til evalueringsstrategien Hvordan udvælges nøgleområder? Hvordan foregår evalueringen? Hvordan følges der op? Krav om permanent belysning af, hvordan undervisnings- og arbejdsformer medvirker til elevernes udvikling  overlap med evalueringsstrategien 27.september 2007 HG/ JCVU

18 Kvalitetsbekendtgørelsen
De gymnasiale uddannelser skal udvikle ’et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering af hver enkelt uddannelse og undervisningen.’ Det betyder: et samlet kvalitetssystem for den enkelte skole  ramme Et system, der tilgodeser skolens ønsker og behov 27.september 2007 HG/ JCVU

19 Kvalitetssystemet Det skal omfatte systematiske og regelmæssige selvevalueringer Selvevaluering: (§1, stk. 3) ’En proces, der består i at indsamle information og implementere procedurer, der muliggør kontinuerlige, systematiske og kritiske diskussioner om uddannelsesmæssige og undervisningsmæssige forhold i sammenhæng med institutionens tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsen.’ 27.september 2007 HG/ JCVU

20 Barometermodellen tilfredshed Indsats: internationalisering
Indsats-område Barometer Undervisning-en er ikke engagerende Klasseevaluering Faglige, sociale, og kompeten-cemæssige mål De faglige mål er ikke kendte Tilrettelæggelse Prøver mv. Makro Mikro 27.september 2007 HG/ JCVU

21 Sammenhængen konkretiseret
Barometer Klasse evaluering udslag tid 27.september 2007 HG/ JCVU

22 Oversættelsen…. Klassens lærer/ team får til opgave at oversætte de generelle udslag til klassens virkelighed/ enkelte elevers virkelighed At vælge en evalueringsmetode, der passer til den konkrete problemstilling At indpasse ’udslaget’ som et mål i evalueringsplanen for undervisningen Derfor er det en … 27.september 2007 HG/ JCVU

23 … forudsætning for barometret,
At undervisningen og evalueringen er formuleret i en plan, hvor ’udslagene’ kan inkorporeres (både i tid & indhold) At lærerne arbejder systematisk med undervisningsevalueringen så der er et beredskab til at tage sig af ’udslagene’ At der er metodisk kapacitet – dvs. at lærerne/ evalueringsgruppe kan bearbejde og beslutte  nye handleplaner 27.september 2007 HG/ JCVU

24 Eksempel på evalueringsplan – klasseniv.
Tid 1 Tid 2 Tid 3 Tid 4 Hvem? Lærernes navn og fag, klasse og/eller team. Gør hvad? Evalueringsforløb – og metode. Med hvilket mål? (OVERSAT fra barometer el. studieplan) Evalueringens kobling til skolens værdigrundlag, kompetenceprofiler, indsatsområder. Hvornår? Tidsangivelse. Hvordan? Konkret beskrivelse af evalueringsmetodens udførelse og dokumentationsgrundlag. Hvorfor? Tanker om anvendelse af evalueringen, fx til ekstern dokumentation, til elevsamtalerne mv. 27.september 2007 HG/ JCVU

25 Hvad bliver dermed løst?
Samlet, lokalt, værdibaseret kvalitetssystem, inkl. nøgleområder Aktørerne er inddraget Eleverne evalueres løbende Indsamler information og vedvarende diskussioner (= selvevaluering) Etablering og revision af moduler Systematisk + regelmæssigt 27.september 2007 HG/ JCVU

26 Relaterede problemfelter, 1
Vision og anvendelse Hvordan skal dokumentationen bruges? Kontrol og symbolsk til UVM ? Udvikling til lærerne ? Konstituerende overfor praksis ? Analyseindsatsen?  visionen … Barometerevaluering Undervisningsevaluering 27.september 2007 HG/ JCVU

27 Barometret i praksis Hvordan skal barometret laves?
organisering indhold case eksempel på barometersystem systematisk evaluering med Hiim & Hippe H&H case eksempel på barometer som en del af evalueringsplan Gruppearbejde - oplæg 27.september 2007 HG/ JCVU

28 Barometer og evalueringsplan, case
Nøgleområder der skal evalueres: A: overgang fra grundskole til gymnasium B: hvordan undervisnings- og arbejds-former støtter uddannelsens formål, fagligt samspil C: elevernes ansvarlighed og selvstændighed D: information, kommunikation og organisation E: lærerteam F: lærernes efteruddannelse 27.september 2007 HG/ JCVU

29 Barometret som del af en evalueringsstrategi
Semester Hvad Hvornår 1 Introforløb (A), AP og NV (B), overgang til gymnasiet (A + C) Vejledning om studieretning og valgfag (D) Efter 14 dg. Slutning af første semester, Barometer. 2 AT – summativ evaluering (B), årsprøve, AT – formativt: fagligt samspil, UV-former (B) Slutningen af 2. semester (pkt.) 3 Evaluering af UV og læring, jf. bekendtgørelsen (B + C), information mv. (D) Slutningen af 3. Barometer. 4 Studierejser (B, C og D) (forberedelse mv.) Undervisningsmiljøvurdering Pkt. måling Barometer 5 Lærerteam, samarbejde og udvikling. Kvaliteten i opg.løsning, ressourcer (E) 6 Selvevaluering i fht. udvikling af studiekompt. (C). Gentagelse fra 3. semester Midt i 6. semester 27.september 2007 HG/ JCVU

30 Kvalitetsmål = barometerudslag
Grundforløbsbarometer: Eleverne skal opleve en markant forskel mellem de to skoleformer. Såvel de faglige krav som kravene til studieteknik og selvstændighed skal opleves som skærpede. Dette belyses gennem: arbejdsformer (spørgsmålskategorier) studieteknik faglighed 27.september 2007 HG/ JCVU

31 Oplæg til gruppearbejde
Måske noget der ligner det her – stumper af det – lave de evalueringer I har brug for til udvikling og dokumentation Træning af evalueringskapaciteten – refleksionen, kritiske, systematiske og kontinuerlige diskussioner Afdækning af den konkrete praksis kan der laves en samlet evalueringsstrategi for Mars.Gym. evt. kan barometret derefter flettes ind, jf. case videndeling 27.september 2007 HG/ JCVU

32 Organisering af arbejdet
Bestyrelse, 3 års plan værdigrundlag Nøgleområder for 2007/ 08 27.september 2007 HG/ JCVU


Download ppt "Meningsfuld evaluering"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google