Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vejlederens funktion i det problemorienterede projektarbejde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vejlederens funktion i det problemorienterede projektarbejde"— Præsentationens transcript:

1 Vejlederens funktion i det problemorienterede projektarbejde
Projektarbejde er en erkendelsesproces Vejlederroller Vejlederfunktioner Hvad kan gå galt i samarbejdet mellem vejleder og studerende ? Undervisning og vejledning i projektprocessen

2 Hvem gør hvad ? - i erkendelsesprocessen
Hvem formulerer problemstillingen ? Hvem strukturerer projektet ? Hvem finder og bearbejder relevante teorier og metoder ? Er projektet eksemplarisk for semesterets kernefaglighed ? Den der gør arbejdet er den der lærer mest

3 Hvordan sikre vejlederen at de studerende lærer “det rigtige” ?

4 Hvordan sikre vejlederen at de studerende lærer “det rigtige” ?
Vejlederen er “på gyngende grund” i det problemorienterede projekt. Anvendelse af det eksemplariske princip ift studieordningens målsætning. Vejlederen skal have overblik over den generelle lærdom de studerende skal have gennem et konkret projekt

5 Vejledningens form 1. Produktvejledning Procesvejledning
Laissez-faire vejledning Kontrolvejledning

6 Vejledningens form 2. Produktvejledning Fokuserer på faglig viden
Sammenhængende projektrapport Løsningsorienteret Produktorienteret (Færdig konstruktion - Færdig rapport)

7 Vejledningens form 3. Procesvejledning
Ser projektarbejde som erkendelsesproces Vejledning i gruppesamarbejde Igangsættelse af refleksive processer Stille spørgsmål i stedet for at angive løsninger

8 Vejledningens form 4. Laissez-faire vejledning
Gruppen får lov at passe sig selv Manglende engagement Overordnede og tilfældige kommentarer Minimalt tidsforbrug

9 Vejledningens form 5. Kontrolvejledning Gruppen sættes på prøve
Tænker på bedømmelsen Én lang eksamen Interesse for hvad den enkelte studerende kan

10 Hvilken type vejledning “passer” bedst til de enkelte faser i erkendelsesprocessen ?

11 Vejlederfunktioner Faglig konsulent Proces konsulent Gruppemedlem
Konfliktløsning/forebyggelse Motivere og skabe engagement Bøddel

12 Hvad kan gå galt i samarbejdet mellem vejleder og studerende ?

13 Forskellige forventninger

14 Gensidige forventninger ?
Hvad forventer du af de studerende ? Hvad tror du de studerende forventer af dig ?

15 Undersøgelsens konklusion
Undersøgelsen efterlader et indtryk af at studerende og vejledere i nogle tilfælde "går fejl" af hinanden, måske fordi kommunikationen mellem dem ikke fungerer. Det kan have en selvforstærkende effekt hvis en gruppe føler at deres vejleder ikke er interesseret eller kvalificeret og derfor ikke tager kontakt til ham/hende. Det opfatter vejlederen som gruppen ikke vil vejledes hvorefter de får lov at passe sig selv hvilket igen fører til at gruppen for bekræftet deres indtryk af vejlederen. En dårlig cirkel er startet og det kan være svært at komme ud af den.

16 Samarbejdsaftaler Ansvarsfordeling Rollefordeling
Procedurer for arbejdsgange Indbyggede turnusordninger Aftaler skal opfattes som dynamiske Den løbende dialog er det vigtigste

17 Samarbejde, Læring og Projektstyring - SLP

18 SLP kurset Vejledning Samarbejde Projektstyring Læring
Øvelser og opgaver Procesanalysen

19 Kursus i samarbejde, Læring og Projektstyring
Problemorientering, læring og vejledning · Hvad er problemorientering? · Hvorfor problemorientering? · Hvordan håndteres samarbejdet mellem vejleder og studerende? · Læringsportfolio - hvad er det? MM 4) Projektplanlægning og Projektstyring · Individuelle og fælles mål · Hvad er et projekt? · Hvorfor projektstyring? · Planlægningsparadokset · Projektstyring og håndtering af usikkerhed. · Værktøjer til planlægning og styring · Dataindsamling til læringsportfolio

20 Kursus i samarbejde, Læring og Projektstyring
MM 5) Design af det samlede forløb - Erfaringer med projektplaner - Hvad er projektdesign ? - Hvad er rapportdesign ? MM 6) Funktioner, roller og kommunikation i gruppen ·         Gruppernes erfaring med samarbejde/konfliktløsning ·         Hvad er god og hvad er dårlig kommunikation i gruppens diskussioner ? ·         Kommunikationsdiagrammer ·         Kommunikationsspil om konsensusbeslutninger (Ørkenspillet) ·         Individuelle læringstests (7 former for intelligens) ·         Samarbejde og roller i gruppen (Bales’ selvvurdering)  

21 Kursus i samarbejde, Læring og Projektstyring
MM 7) Udarbejdelse af procesanalyse ·         Portfolien og procesanalysen ·         Kriterier for en god procesanalyse ·         Hvilke data indgår i procesanalysen ? ·         Analyse af data til procesanalysen ·         Procesanalysens struktur og indhold Evaluering af procesanalyser Der gives en feedback på procesanalyserne fra kursusholderne. Disse sendes til gruppen, suppleringsgruppe, vejledere og censor inden P1-evaluering

22 Kursus i samarbejde, Læring og Projektstyring
mm 8) Samarbejde, Læring og Projektplanlægning Introduktion Fælles målformulering Samarbejdsaftale Gruppemødets organisering Kommunikationen i gruppen Uddelegering af opgaver Konfliktløsning Evaluering af samarbejdsprocesser Opsamling mm 9) Samarbejde og Konfliktbearbejdelse · Motivation og engagement i arbejdet · Opmærksomhed i arbejdet · Konfliktbearbejdelse

23 Kursus i samarbejde, Læring og Projektstyring
mm 10)Kompetenceudvikling og P2 - Procesanalysen Form Kursusgangen starter med et kort oplæg om personlig udvikling af projektmedarbejderkvalifikationer. Her vil der blive gennemgået idéer og værktøjer til kompetenceudvikling. Derefter gruppearbejde med refleksion over egen kompetence på området samt målrettet planlægning af personlig udvikling. Vi slutter af med en plenum fremlæggelse af de enkelte gruppers idéer til videre udvikling af kompetence. Indhold · Oplæg om udvikling af projektmedarbejderkompetence (Idéer og værktøjer) · Målrettet udvikling af projektmedarbejderkompetence · Hvad kræves af en P2 - Procesanalyse ? · Den udvidede P2 - procesanalyse som der har form af en "selvevaluering" - Et tilbud. · Plenum fremlæggelse af gruppernes kompetenceudviklingsplaner.

24 Hvad kan vejlederen gøre for at ”undervise” i SLP ?


Download ppt "Vejlederens funktion i det problemorienterede projektarbejde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google