Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indikatorer for depression

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indikatorer for depression"— Præsentationens transcript:

1 Indikatorer for depression
Diagnosekodning (ICPC-koder) Afregning (ydelsesnumre) Laboratoriekoder (IUPAC koder) Medicinering (ATC koder) Samt en pop-up med op til 11 spørgsmål:

2 7 spørgsmål til kvalitetsvurdering
Planlagt varighed af medicinering Er patienten aktuelt/aktivt deprimeret Hvordan har tilstanden ændret sig i forhold til sidste konsultation Kan tilstanden helt eller delvis opfattes som stress-relateret Aftalt tid til næste konsultation Er patienten henvist til anden fagperson/ specialafdeling Hvem har initieret medicinering

3 4 spørgsmål til beslutningsstøtte
Resultat af aktuel psykometrisk test Arvelig disposition til depression Tidligere depressive enkelt-episoder Tidligere maniske/ hypomaniske episoder

4 1 Antal og fordeling af patienter med depression og med risiko for depression er kendt i praksis
Antal patienter med ”aktiv depression”, ”tidligere depression” eller ”risiko for depression” angives set i forhold til praksis’ population justeret for køn og alder. Endvidere angives data i et benchmarking format, som muliggør sammenligning med aggregerede data fra kolleger

5 2 Somatiske og stressrelaterede årsager til depression er afdækket
Andel af patienter med ”aktiv depression”. hvor der foreligger laboratorieværdier for thyreoidea-sygdom, anæmi, c-reaktivt protein, s-calcium og vitamin D, OG hvor der er taget stilling til om den depressive tilstand helt eller delvis kan opfattes som stress-relateret.

6 3 Patienter med aktiv eller tidligere depression ses af læge/ anden fagperson
Andel af patienter med ”aktiv” eller ”tidligere depression” som ENTEN er henvist til psykolog, psykiater eller psykiatrisk afdeling for højst 12 måneder siden, ELLER som har en planlagt konsultation senest 6 mdr fra dd. ELLER set i praksis for højst 12 mdr siden

7 4 Patienter med aktiv depression behandles med medicin og/eller psykoterapeutisk
Andel af patienter med ”aktiv depression” som ENTEN er henvist til psykolog, psykiater eller psykiatrisk afdeling for højst 12 måneder siden, ELLER som er i behandling med antidepressiv medicin (ATC kode N06A) ELLER som har modtaget ydelsen ”samtaleterapi” for højst 3 mdr siden.

8 5 Patienter med tidligere eller aktiv depression behandles med medicin efter sædvanlige retningslinier Fordelingen af ordinationer indenfor ATC kode N06A for patienter med ”tidligere eller aktiv depression” meldes tilbage til praksis i et benchmarking format, som muliggør sammenligning med aggregerede data fra kolleger. Det markeres hvorfra medicineringen er initieret

9 6 Patienter med aktiv depression får justeret deres medicin eller henvises ved manglende behandlingseffekt.. Andel af patienter med aktiv depression, som har været diagnosticeret i mindst to måneder og som ENTEN har en forbedret (nedsat) score på seneste psykometriske test (POP-up’ens pkt 3), ELLER som har modtaget en ny/ændret ordination af medicin i ATC kode N06A, ELLER som er henvist til enten psykolog, psykiater eller indlæggelse på psykiatrisk afdeling.

10 7 Patienter med tidligere depression (som har responderet på medicinsk behandling) medicineres i de rette tidsrum (sekundær forebyggelse) Andel af patienter med tidligere depression, hvor der er planlagt medicinsk forebyggende behandling i relation til remission af deres symptomer, og som fortsat er i medicinsk behandling i det planlagte tidsinterval

11 Når vi målene? Er det praktisk muligt at implementere?
Synliggøres kvaliteten indadtil? Synliggøres kvaliteten i forhold til samarbejdspartnere (NIP o.a.)? Oplever de deprimerede patienter en bedre kvalitet i behandlingen?


Download ppt "Indikatorer for depression"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google