Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Psykiatrisk Forskningsenhed, Cand. Psych, MPH Rita Fjeldsted, Region Sjælland, Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Tlf. 5484 5616, 6.2.2008.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Psykiatrisk Forskningsenhed, Cand. Psych, MPH Rita Fjeldsted, Region Sjælland, Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Tlf. 5484 5616, 6.2.2008."— Præsentationens transcript:

1 Psykiatrisk Forskningsenhed, Cand. Psych, MPH Rita Fjeldsted, Region Sjælland, Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Tlf. 5484 5616, sprfj@stam.dk 6.2.2008 1 PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF DEPRESSION VIRKER!

2 Psykiatrisk Forskningsenhed, Cand. Psych, MPH Rita Fjeldsted, Region Sjælland, Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Tlf. 5484 5616, sprfj@stam.dk 6.2.2008 2 BEHANDLING AF DEPRESSION I ALMEN PRAKSIS Cost-effectiveness analyse og kasseøkonomisk analyse for Århus Amt Rita Fjeldsted Master of Public Health, Århus Universitet, 2002

3 6.2.2008 Psykiatrisk Forskningsenhed, Cand. Psych, MPH Rita Fjeldsted, Region Sjælland, Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Tlf. 5484 5616, sprfj@stam.dk 3 BehandlingPopulation# studierResponsrate TCA/SSRI82559658 % CBT3391354 % Kombination TCA/CBT167862 % RESULTATER – EGEN EFFEKTBEREGNING

4 6.2.2008 Psykiatrisk Forskningsenhed, Cand. Psych, MPH Rita Fjeldsted, Region Sjælland, Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Tlf. 5484 5616, sprfj@stam.dk 4 Initial behandlingsfase 3 måneder Fortsat behandlingsfase 9 måneder Opfølgningsfase 12 måneder FASER I BEHANDLINGSFORLØB

5 6.2.2008 Psykiatrisk Forskningsenhed, Cand. Psych, MPH Rita Fjeldsted, Region Sjælland, Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Tlf. 5484 5616, sprfj@stam.dk 5 LANGTIDSEFFEKT = 2 ÅR  TCA12,7 %  SSRI25,2 %  CBT36,9 %

6 6.2.2008 Psykiatrisk Forskningsenhed, Cand. Psych, MPH Rita Fjeldsted, Region Sjælland, Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Tlf. 5484 5616, sprfj@stam.dk 6 OMKOSTNINGER SUNDHEDSVÆSEN PR. BEHANDLINGSFORLØB

7 6.2.2008 Psykiatrisk Forskningsenhed, Cand. Psych, MPH Rita Fjeldsted, Region Sjælland, Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Tlf. 5484 5616, sprfj@stam.dk 7 OMKOSTNINGER SUNDHEDSVÆSEN PR. SUCCESFULDT BEHANDLET PATIENT

8 Psykiatrisk Forskningsenhed, Cand. Psych, MPH Rita Fjeldsted, Region Sjælland, Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Tlf. 5484 5616, sprfj@stam.dk 6.2.2008 8 PSYKOLOGBEHANDLING AF DEPRESSION Evaluering af forsøgsprojekter vedrørende personer med lette og moderat svære depressioner i Fyns og Århus amter Kaj Sparle Christensen & Rita Fjeldsted Forskningsenheden for Almen Praksis i Århus, 2007 (www.alm.au.dk)

9 6.2.2008 Psykiatrisk Forskningsenhed, Cand. Psych, MPH Rita Fjeldsted, Region Sjælland, Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Tlf. 5484 5616, sprfj@stam.dk 9 STUDIEPOPULATION Inklusion:  Let og moderat depressiv enkeltepisode (diagnosticeret ud fra ICD-10)  Alder 18-65 år  Dansktalende Eksklusion:  Organisk årsag  Bipolar depression  Kronisk affektive tilstande  Alvorlig psykisk lidelse og misbrug

10 6.2.2008 Psykiatrisk Forskningsenhed, Cand. Psych, MPH Rita Fjeldsted, Region Sjælland, Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Tlf. 5484 5616, sprfj@stam.dk 10 RESULTATER SPØRGESKEMA

11 6.2.2008 Psykiatrisk Forskningsenhed, Cand. Psych, MPH Rita Fjeldsted, Region Sjælland, Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Tlf. 5484 5616, sprfj@stam.dk 11 RESULTATER SPØRGESKEMA fortsat

12 6.2.2008 Psykiatrisk Forskningsenhed, Cand. Psych, MPH Rita Fjeldsted, Region Sjælland, Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Tlf. 5484 5616, sprfj@stam.dk 12 ÆNDRING/EFFEKT VURDERET AF EGEN LÆGE

13 6.2.2008 Psykiatrisk Forskningsenhed, Cand. Psych, MPH Rita Fjeldsted, Region Sjælland, Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Tlf. 5484 5616, sprfj@stam.dk 13 RESULTATER OMKOSTNINGSANALYSE

14 Psykiatrisk Forskningsenhed, Cand. Psych, MPH Rita Fjeldsted, Region Sjælland, Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Tlf. 5484 5616, sprfj@stam.dk 6.2.2008 14 HVAD ER DET PSYKOTERAPI KAN?

15 6.2.2008 Psykiatrisk Forskningsenhed, Cand. Psych, MPH Rita Fjeldsted, Region Sjælland, Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Tlf. 5484 5616, sprfj@stam.dk 15 Dokumentation for, at psykoterapi medfører positivt ændrede tilstande i hjernen, ligesom medicinsk behandling

16 6.2.2008 Psykiatrisk Forskningsenhed, Cand. Psych, MPH Rita Fjeldsted, Region Sjælland, Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Tlf. 5484 5616, sprfj@stam.dk 16 Klientudsagn interview  Alle interviewede angiver at have fået godt udbytte  Opnås forståelse af, hvad depression er  Afklaring af udløsende faktorer  Normalisering  Bedring af symptomer  Redskaber til at ændre tanker og handlemønstre  Bedret forhold til én selv og omgivelser

17 6.2.2008 Psykiatrisk Forskningsenhed, Cand. Psych, MPH Rita Fjeldsted, Region Sjælland, Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Tlf. 5484 5616, sprfj@stam.dk 17 Udbytte af psykoterapi  Forståelse af hvorfor – nemmere leve med  Forståelse af udløsende faktorer – mulighed for kontrol over egen situation  Bedret selvaccept – bedret accept i omgivelser  Ændrede tankemønstre – negativ spiral brudt  Handlemuligheder – oplevelse af kontrol  Bedret evne til modgå ny depression

18 Psykiatrisk Forskningsenhed, Cand. Psych, MPH Rita Fjeldsted, Region Sjælland, Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Tlf. 5484 5616, sprfj@stam.dk 6.2.2008 18 HVILKE MULIGHEDER ER DER FOR AT FÅ PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING?

19 6.2.2008 Psykiatrisk Forskningsenhed, Cand. Psych, MPH Rita Fjeldsted, Region Sjælland, Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Tlf. 5484 5616, sprfj@stam.dk 19 Aftale pr. 1.4.2008 mellem Dansk Psykologforening og Danske Regioner  Egen praktiserende læge kan henvise klienter mellem 18 og 37 år med mild til moderat depression til privatpraktiserende psykolog  Tilskud fra Sygesikringen på 60% af honoraret  Egenbetaling aktuelt kr. 324 for første kons., og kr. 282 for følgende  Tildeling af ydernummer til 125 nye praktiserende psykologer  Ordningen er varig, men stadig at betragte som et forsøg

20 6.2.2008 Psykiatrisk Forskningsenhed, Cand. Psych, MPH Rita Fjeldsted, Region Sjælland, Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Tlf. 5484 5616, sprfj@stam.dk 20 Hvis du ikke er mellem 18-37 år  Henvisning over sygesikringen, hvis depression udløst af svær krise (afgrænsede grupper)  Psykologbehandling betalt af egen eller arbejdssteds forsikring  Psykologbehandling betalt af kommunen (i dag fortrinsvis arbejdsfastholdelse)  Fuld egenbetaling hos privatpraktiserende psykolog

21 6.2.2008 Psykiatrisk Forskningsenhed, Cand. Psych, MPH Rita Fjeldsted, Region Sjælland, Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Tlf. 5484 5616, sprfj@stam.dk 21 Hvis du har en svær depression  Anbefales som regel en kombination af antidepressiva og samtalebehandling  Region MIDT(jylland) har gratis kliniktilbud placeret i psykiatrien  Egen læge kan henvise til gratis behandling hos praktiserende psykiater  Psykiatriens øvrige tilbud: psykiatrisk skadestue, indlæggelse, psykiatrisk ambulatorium, akut- og langtidsteam


Download ppt "Psykiatrisk Forskningsenhed, Cand. Psych, MPH Rita Fjeldsted, Region Sjælland, Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Tlf. 5484 5616, 6.2.2008."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google