Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

En skrivehændelse i biologi

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "En skrivehændelse i biologi"— Præsentationens transcript:

1 En skrivehændelse i biologi

2 Skrivning i naturfag Kognitiv skriveforskning
Udvikling af begrebsforståelse (conceptual change) f.eks. Mason & Boscolo (2000) Metakognition f.eks. Armstrong, N., Wallace, C., & Chang, S.-M. (2008) Writing-to-learn strategier f.eks. Hohenshell, L. M., & Hand, B. (2006) Sociokulturel skriveforskning Udvikling af naturvidenskabelig almendannelse f.eks. Reveles, Cordova, & Kelly (2004) Udvikling af identitet som faglige skrivere f.eks. Knain (2005)

3 FoS delprojekt i biologi
Skriveforskning med fokus på learning-to-write strategier er tilsyneladende fraværende En undersøgelse af elevers skrift- og fagkyndighed (proceduralt niveau) Forskningsspørgsmål: Hvordan inddrager elever relevant biologisk information og udelader irrelevant information ved rapportskrivning i biologi?

4 FoS delprojekt i biologi
Kontekst: Dansk gymnasieklasse (~10 kl.) med biologi på obligatorisk niveau n=30 (25 piger, 5 drenge), alder år 2 laboratorieøvelser i genetik: Isolering af DNA Naturlig selektion (modelforsøg) => biologirapport (=”Genetikrapport”)

5 Metoder Data: Noter fra observation (18 lektioner)
25 biologirapporter med lærerkommentarer Øvelsesvejledninger Lærerens noter fra interaktiv tavle Lærerinterview

6 Lærerens krav til rapport struktur

7 Lærerens noter fra undervisningen

8 Lærerens bedømmelseskriterier

9 Analytisk enhed Konstellation af skrifthændelser Skriveordre
Elevens produktion af tekst Lærerrespons Analyse ud fra et situeret perspektiv (Cobb et al, 2001) Analytisk enhed er elevernes tekster (psykologisk perspektiv) og elevernes deltagelse i den fælles praksis (socialt perspektiv) - jf. Sfards (1998) skelnen mellem tilegnelse og deltagelse

10 Analyse Er relevant teori medtaget? Er irrelevant teori udeladt?
Relevans fra hvis perspektiv? Indholdsanalyse af elevtekster og lærerkommentarer jf. Mayring (2000)

11 Relevant teori – lærerens perspektiv
Begreberne proteinsyntese og replikation nævnes i 16 rapporter (ud af 25)

12 Irreelevant teori - elevperspektiv
Proteinsyntese og replikation var ikke relevante begreber for øvelserne Proteinsyntese og replikation var ikke nævnt på tavle

13 Irrelevant teori – lærerens perspektiv
21 rapporter indeholdt referencer til genetiske og fysiologiske forhold hos mennesket

14 Relevant teori – elevperspektiv
Referencer til genetiske og fysiologiske forhold hos mennesket gør teori om DNA og evolution meningsfuld for elever - og meningsfuldhed trigger interesse (Mitchell, 1993)

15 Konklusion Spænding mellem hvad en lærer og elever oplever som ‘relevant teori’ Lærerperspektiv: meningsfuldt at inddrage gennemgået stof – bredere emnefremstilling demonstrerer forståelse (rapporten bruges til evaluering) Elevperspektiv: meningsfuldt at relatere teorien til egen krop (rapporten bruges til at skabe forståelse og sammenhæng mellem fag og selv) Tak for opmærksomheden Kan ikke beskrive DNA uden også at komme ind på DNA’s funktion (bredere emnefremstilling)


Download ppt "En skrivehændelse i biologi"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google