Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Information om folkeskolereformen tirsdag den 29. april 2014 mellemtrinnet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Information om folkeskolereformen tirsdag den 29. april 2014 mellemtrinnet."— Præsentationens transcript:

1 Information om folkeskolereformen tirsdag den 29. april 2014 mellemtrinnet

2 Folkeskolereformens mål • Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. • Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. • Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

3 Reformens indhold • Læringsmål for den enkelte elev • Den længere skoledag – flere timer i dansk og matematik • Tidlig sprogstart • 45. minutters bevægelse • Lektiecafé bliver et tilbud for alle • Understøttende undervisning • Håndarbejde, sløjd, hjemkundskab – håndværk, design og madkundskab (H/D/M) • Den åbne skole • Forældresamarbejdet • Linjefagsdækning i 2020

4 MusikTalent Tørring • Mulighed i Folkeskolereformen • Politisk beslutning – en del af Hedensted Kommunes branding strategi • 15 ansøgere – 14 er optaget • Kick-Off den 1. juni • Deltager i ”Sommerfestival” 3. juni kl. 16.00-18.30 • Tiden til ekstra musik foregår i den understøttende undervisning, lektiehjælp/faglig fordybelse og en del af valgfagsundervisningen • Tilbud til eleverne på mellemtrinnet

5 Understøttende undervisning 36. Efter § 16 indsættes: »§ 16 a. Undervisningen i folkeskolens fag, jf. §§ 5, 9 og 11, og obligatoriske emner, jf. § 7, suppleres af understøttende undervisning. Den understøttende undervisning skal anvendes til forløb, læringsaktiviteter m.v., der enten har direkte sammenhæng med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner, eller som sigter på at styrke eleverne læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel. Stk. 2. Skolens leder skal sikre sammenhæng mellem undervisningen i fagene, de obligatoriske emner og den understøttende undervisning.

6 Lektiehjælp og faglig fordybelse 3 klokketimer om ugen på mellemtrinnet • Lektiehjælp og faglig fordybelse – en del af den understøttende undervisning • Skal placeres i ydertimer og frivillig at deltage i – forældrene beslutter Vi tilbyder – beslutter i skolebestyrelsen: 1. Hjælpe til lektier jf. skolens lektiepolitik 2. Faglig fordybelse f.eks. spotkurser indenfor fagene, arbejde med fagene på en anden måde, socialt fokus mm. Månedsprogram lægges på intra. Forældre tilmelder sit barn pkt. 1 og/eller pkt. 2 en måned af gangen. 3. Skolekor og skoleorkester Hvis ikke ens barn er tilmeldt lektiehjælp pkt. 1 er det et forældreansvar at sørge for lektierne hjemme jf. skolens lektiepolitik.

7 Hvor langt er vi på vores skole? • Skoledagens organisering • Hvordan arbejder vi med inddragelse af forældre, elever og personale? • Forældremøder næste år - SB • Skole/hjem samtaler næste år - SB • Lejrskoler næste år - SB • Samarbejdet med det omliggende samfund – møde i maj

8 EKSEMPEL på skoledagens organisering i 4. klasse

9 Ændringer i timetallet mm. i 4. klasse NUFREMTIDEN Dansk 6 lektionerDansk 7 lektioner Matematik 4 lektionerMatematik 5 lektioner Natur/teknik 2 lektionerNatur/teknik 3 lektioner Klassens tid 1 lektionKlassens tid i understøttende tid om morgenen Håndarbejde lektionerH/D/M 3 lektioner Lektier klares hjemme – jf. skolens lektiepolitik Frivillig tilbud om lektiehjælp og faglig fordybelse 3 klokketimer Mål, timeløse fag, elevsamtaler ligger i dag i de faglige timer Understøttende tid 30 min. 3 dage ugentlig til timeløse fag, klassens tid, elevsamtaler

10 EKSEMPEL på skoledagens organisering i 5. klasse

11 Ændringer i timetallet mm. i 5. klasse NUFREMTIDEN Dansk 6 lektionerDansk 7 lektioner Matematik 4 lektionerMatematik 5 lektioner Tysk 0 lektionerTysk 1 lektion Idræt 2 lektionerIdræt 3 lektioner Musik 1 lektionMusik 2 lektioner Håndarbejde og sløjd 4 lektionerH/D/M 4 lektioner Klassens tid 1 lektionKlassens tid i understøttende tid om morgenen Lektier klares hjemme – jf. skolens lektiepolitik Frivillig tilbud om lektiehjælp og faglig fordybelse 3 klokketimer Mål, timeløse fag, elevsamtaler ligger i dag i de faglige timer Understøttende tid 30 min. 2 dage om ugen timeløse fag, klassens tid, elevsamtaler

12 EKSEMPEL på skoledagens organisering i 6. klasse

13 Ændringer i timetallet 6. klasse NUFREMTIDEN Dansk 6 lektionerDansk 7 lektioner Matematik 4 lektionerMatematik 5 lektioner Tysk 0 lektionerTysk 2 lektioner Idræt 2 lektionerIdræt 3 lektioner Håndarbejde, hjemkundskab, sløjd 4 lektioner H/D/M 4 lektioner Klassens tid 1 lektionKlassens tid i understøttende tid om morgenen Lektier klares hjemme – jf. skolens lektiepolitik Frivillig tilbud om lektiehjælp og faglig fordybelse. Mål, timeløse fag, elevsamtaler ligger i dag i de faglige timer Understøttende tid 30 min. 2 dage om ugen, timeløse fag, klassens tid, elevsamtaler

14 Videre forløb i foråret 2014 • Information fra Hedensted Kommune den 5. maj • Uddybende information på forældreintra om Tørring Skoles udmøntning af reformen i maj og juni • Skolebestyrelsen arbejder videre med timefordelingsplan, skole-hjem samarbejde (samtaler og møder), lejrskole mm. • Information til alle elever i uge 20 samt inddragelse af elevrådet på udvalgte områder • Personale og ledelse arbejder videre med læringsmål mm. • Skoleåret 2014-15 – læringsmål, elevplaner revideres – og så skal vi samle masser af erfaring • Dialog mellem forældre og ledelse i løbet af det kommende år – model kommer SPØRGSMÅL 


Download ppt "Information om folkeskolereformen tirsdag den 29. april 2014 mellemtrinnet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google