Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad vi taler om i Danmark … In the wake of the Bologna Process Studerende, Google og biblioteker Lærer de studerende noget? Annette Skov as@db.dk.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad vi taler om i Danmark … In the wake of the Bologna Process Studerende, Google og biblioteker Lærer de studerende noget? Annette Skov as@db.dk."— Præsentationens transcript:

1 Hvad vi taler om i Danmark … In the wake of the Bologna Process Studerende, Google og biblioteker Lærer de studerende noget? Annette Skov Institut for Informationsstudier Danmarks Biblioteksskole

2 Fastlæggelse af kompetencemål for de videregående uddannelser en chance, der skal gribes! Eksempel: Navigations- og informationskompetence på Det Humanistiske Fakultet – et inspirationspapir fra biblioteket

3 Navigationskompetence: At kunne prioritere i hvilken rækkefølge forskellige opgaver skal udføres At kunne skelne mellem korrekt viden og bred information, det vil sige at udvælge relevant viden. At kunne overføre viden fra en kontekst til en anden At kunne udvælge sine kilder og sit informationsmateriale At kunne tilegne sig viden effektivt, det vil sige at kunne indlære og strukturere en stor mængde viden At kunne belyse et emne fra flere perspektiver og forstå perspektivets betydning for emnets afgrænsning, fremtræden og den producerede viden At kunne arbejde metodisk med et komplekst og omfattende stof At kunne genkende mønstre i sproget, kulturen, litteraturen, historien og samfundet At kunne parallelanvende viden, metoder og teorier på sammenlignelige områder (Köbenhavns Universitet, Humanistisk Fakultet)

4 En 3-dobbelt strategi: samvirken med Lärere Studienævn, fakultetsråd, ledelse Pædagogiske centre, academic support services

5 Informationskompetence som en studiemetodisk kompetence Undervisning som en del af ”academic support services” – læse- og skrivekurser – ”Den gode opgave” – kurser Undervisning i IK ind i adjunktpædagogikum

6 LIS Education in Europe Issues in Joint Curriculum Development and Bologna Perspectives En arbejdende konference 11. – 12 august på Danmarks Biblioteksskole Arbejdsgruppe om ”information literacy and learning”

7 Et voksende engagement på DB: før 2001: informationskompetence og
informationssøgeprocessen som læreproces som del- elementer på kandidatuddannelsen by popular demand: 2001: valgkursus på 60 timer på bacheloruddannelsens 3./4. semester: ”Biblioteker, læring og informations- kompetence” 2004: valgkursus på 60 timer på bacheloruddannelsens semester 2002: workshop på 10 timer på bacheloruddannelsens 6. semester 2004: mastermodul om ”Biblioteker og læring” på 3/4 år 2005: obligatorisk kursus på 30 timer i ”Pædagogik og formidling” på bacheloruddannelsens 5. semester

8 Dimittendundersøgelse 2003: ”Hvor gik de hen, da de gik ud?”
66% er beskæftiget med undervisning 58% anfører at de mangler kompetencer inden for pædagogik og formidling Der bliver undervist som aldrig før i biblioteks- sektoren! Pædagogik ER en professionskompetence!

9 ”Pædagogik og formidling” – principper for design af et læringsrum:
kurset skal eksemplificere læringsteorien – overensstemmelse mellem form og indhold kurset skal være studenteraktiverende – ikke bare læse, men prøve teorierne af kurset skal være et refleksivt rum kurset skal give de studerende sidekompetencer kurset skal gøre de studerende bedre i stand til at lære – og selv blive mere informations- kompetente

10 Indholdselementer: læringsteorier (behaviourisme, konstruktivisme, modstand og forsvar mod læring) læringsstile, intelligenser informationskompetence IK i relation til forskellige målgrupper informationssøgeprocessen som læreproces netbaserede undervisningsprogrammer undervisningsteknik og formidling

11 Studerende, Google og biblioteker En undersøgelse af 1694 studerendes brug af biblioteker og informationsressourcer

12 Anvendelse af Google er ikke en erstatning for biblioteksanvendelse og anvendelse af informations- ressourcer DEF-portalen og fagportalerne bliver anvendt meget lidt De vigtigste faktorer for intensiv biblioteks- og informationsanvendelse er: - lärerens omtale af biblioteket som en vigtig ressource for läring - Studieformens krav til selvständig informationssögning bearbdning Mest intensiv biblioteks- og informationsanvendelse på de mellemlange, videregående uddannelser (professions- bacheloruddannelserne)

13 Lærer de studerende noget. For næste dag spørger de om det samme …
Lærer de studerende noget? For næste dag spørger de om det samme …. Fra demonstration af værktøjer til forståelse, overblik og overførbar viden (transferable skills) Vægt på forståelse af struktur og organisation visualiseringer pointer


Download ppt "Hvad vi taler om i Danmark … In the wake of the Bologna Process Studerende, Google og biblioteker Lærer de studerende noget? Annette Skov as@db.dk."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google