Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Taskbaseret sprogundervisning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Taskbaseret sprogundervisning"— Præsentationens transcript:

1 Taskbaseret sprogundervisning
Dans afdelingen Taskbaseret sprogundervisning Michael Dal, lektor Islands pædagogiske Universitet, KHÍ Veffang: Netfang:

2 Fra undervisning til læring
Nutidige krav til sprogundervisningen mulighed for at indgå i sproglig interaktion mulighed for at udvikle intersproget mulighed for at anvende indlæringsstrategier indlæring skal ske ud fra elevens kommunikative behov den sproglige interaktion skal være meningsbaseret Taskbaseret sprogundervisning © Michael Dal – Slide 2

3 Sproglæringsstrategier
Forståelsesstrategier Lagringsstrategier Hente- eller anvendelsesstrategier Output at lave fejl er at lære Taskbaseret sprogundervisning © Michael Dal – Slide 3

4 Kommunikative problemløsningsopgaver
TASK fordi der skabes et reelt kommunikationsbehov der fokuseres på indhold aktiviteten er målrettet aktiviteten fører frem til resultater Taskbaseret sprogundervisning © Michael Dal – Slide 4

5 TASK-typer Puslespil Informationskløft Problemløsningsopgaver
tekst, billede, dialoger osv. Informationskløft Problemløsningsopgaver Beslutningstagen Meningsudveksling Taskbaseret sprogundervisning © Michael Dal – Slide 5

6 Kommunikationsmodel - elevaktiviteter
Envejskommunikation Oplæg, foredrag, afrapportering osv. Informationskløft, ÅBEN LUKKET Beslutningstagen, meningsudveksling Puslespil Problemløsning Tovejskommunikation Taskbaseret sprogundervisning © Michael Dal – Slide 6

7 Lektionen Før-task aktiviteter Taskarbejdet Efter-task arbejdet
Indholdsmæssig forberedelse sprogforberedelse forberedelse af taskarbejdet Taskarbejdet Planlægning Gennemførelse Overvejelser over læring Efter-task arbejdet Tilbagemeldinger Sproglige øvelser Taskbaseret sprogundervisning © Michael Dal – Slide 7

8 Eksempler på TASKs På nettet findes flere idébanker til TASK-baseret undervisning. På følgende hjemmeside kan man læse mere omTASK og eksempler på undervisningsforløb. Sprogforum nr. 20, 2001 Taskbaseret sprogundervisning © Michael Dal – Slide 8

9 Undervisningsforløb – før task
Før-task arbejde: Læreren Introducerer og definerer emnet for forløbet. Bruger aktiviteter for at hjælpe eleverne med at genkalde/lære brugbare ord og fraser. Sikrer at eleverne forstår instruktionerne Eleverne Noterer brugbare ord og fraser ned i forbindelse med aktiviteten på klassen (brainstorming / aflytning af bånd). Taskbaseret sprogundervisning © Michael Dal – Slide 9

10 Undervisningsforløb – task
Task – arbejdet Eleverne arbejder i par eller små grupper. Det kan være baseret på en læst eller hørt tekst. Læreren er monitor og går rundt og hjælper eleverne. Taskbaseret sprogundervisning © Michael Dal – Slide 10

11 Undervisningsforløb - task
Planlægningsfase Eleverne forbereder en rapport, som de skal fremlægge for klassen (hvad de fandt ud af). øve det de vil sige til klassen eller skrive en skriftlig opgave, som de andre i klassen skal læse (evt. vægavis). Læreren Sikrer at formålet er klart, hjælper med ord og sætninger og hjælper med at øve. Taskbaseret sprogundervisning © Michael Dal – Slide 11

12 Undervisningforløb – task
Rapportering: Eleverne præsenterer deres resultater mundtligt eller lader deres skriftlige arbejde cirkulere Læreren agerer som ordstyrer, bestemmer hvem der må tale giver kort feed-back på indhold og form Taskbaseret sprogundervisning © Michael Dal – Slide 12

13 Undervisningsforløb – fokus på sproget (efter task)
Analyse Eleverne gøres opmærksomme på særlige sproglige problemer gennem sproglige aktiviteter. Analyse aktiviteter (idiomer, særlige sproglige vendinger, fokus på et særligt grammatisk problem, f.eks. verbers eller adjektivers bøjning) Læreren Fungerer som analyse-hjælper og bringer nye ord, grammatiske mønstre osv. ind i analysen. Man kan evt. tage et grammatisk problem fra elevernes egen rapport. Taskbaseret sprogundervisning © Michael Dal – Slide 13

14 Undervisningsforløb – fokus på sproget (efter task)
Praksis Eleverne laver øvelser med ord, fraser eller grammatiske mønstre, som blev diskuteret under analysen laver andre øvelser, som ligger i forlængelse af den anvendte tekst eller elevernes rapport noterer brugbare sproglige iagttagelser i deres kladdehefte. Taskbaseret sprogundervisning © Michael Dal – Slide 14


Download ppt "Taskbaseret sprogundervisning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google