Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN 8. December 2011 - Hotel Scandic Kongens Ege, Randers Afsluttende temadag.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN 8. December 2011 - Hotel Scandic Kongens Ege, Randers Afsluttende temadag."— Præsentationens transcript:

1 BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN 8. December 2011 - Hotel Scandic Kongens Ege, Randers Afsluttende temadag

2 BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN Hvad er biblioteket – lige ved hånden? • Et 3-årigt projekt fra 2009-2011 • En del af Kulturaftalen mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd • Derudover også støtte fra Styrelsen for Bibliotek og Medier • Projektdeltagere: Horsens, Viborg, Silkeborg og Randers Bibliotek 8. December 2011 - Hotel Scandic Kongens Ege, Randers

3 BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN Formål – beskrevet i projektansøgningen • Udvikle og afprøve nye biblioteksservices med tilstedeværelse, hvor borgerne færdes og tilgængelighed på tider, steder og måder, der efterspørges • Udvikle og afprøve 4 nye innovative modeller for distribution af biblioteksservices, både fysiske og virtuelle • Nationale og internationale erfaringer inddrages. • Modellerne kan danne baggrund for nytænkning af bibliotekernes strukturelle udvikling 8. December 2011 - Hotel Scandic Kongens Ege, Randers

4 BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN Baggrunden for projektet Projektet udspringer af følgende kendsgerninger: • Mange borgere har mistet deres lokale bibliotek siden strukturreformen og har fået længere til biblioteket • Den teknologiske udvikling giver borgerne adgang til biblioteket på andre måder, tidspunkter og steder end tidligere • Projektet handler om hvordan vi finder nye veje for, hvordan folkebibliotekerne kan udnytte og nytænke de digitale muligheder til at være til stede, hvor borgerne er 8. December 2011 - Hotel Scandic Kongens Ege, Randers

5 BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN Modellerne udvikles - hvad gør vi nu? • De 4 biblioteker skal nu selv skabe indholdet i projektet • 12 medarbejdere, 3 fra hvert bibliotek deltager i et Innovations- og Idéudvikling forløb - i et brugerperspektiv og med forskellige modeller fra ind- og udland som baggrunds inspiration • 3 workshops fra oktober til december 2009 8. December 2011 - Hotel Scandic Kongens Ege, Randers

6 8. December 2011 - Hotel Scandic Kongens Ege, Randers

7 BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN Metoder ”Personas” METTE 36 årig kvinde Travl hverdag Pendler til Århus med tog Mor til 2 børn, 7 og 11 år Gift med Ole, 38 år

8 BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN Udvælgelsen (del 1) • Idégenererings forløbet blev til 27 idéer, der skulle vælges 10 der skulle arbejdes videre med • 2 udvælgelsesrunder med foruddefinerede kriterier som f.eks. tilgængelighed, nytænkning, effekt og realiserbarhed • Kriterierne havde forskellig værdi - nytænkning talte f.eks. dobbelt 8. December 2011 - Hotel Scandic Kongens Ege, Randers

9 BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN 10 idéer 1. Mobil – lån via 2. Bogautomaten 3. Googlegadget m. lånerstatus & forny til iGoogle 4. Portletter på foreningers hjemmesider/forældreintra 5.”Benzintank” & afhentningssted 6. Lokumsreklamer/Semmacode 7. Abonnementsordning á la Love film 8. Outposts/demokratiske 9. Rekvireret afhentningsordning/afhentningsordning 10. Folkevognsrugbrød 8. December 2011 - Hotel Scandic Kongens Ege, Randers

10 BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN Udvælgelsen (del 2) • De 10 idéer bliver videreudviklet i projektgrupperne i januar/februar 2010 • I februar vælger projektets styregruppe de 4 idéer som skal blive til projekts 4 servicemodeller • Hvert bibliotek vælger ud fra lokale strategiske og økonomiske hensyn 8. December 2011 - Hotel Scandic Kongens Ege, Randers

11 BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN Baggrunden for udvælgelsen • Silkeborg Bibliotek valgte outpost modellen, de ville gerne afprøve idéen på en gruppe borgere i Sinding • Horsens valgte QR kodes, de ville gerne arbejde med formidling via den teknologi • Randers ville gerne udvikle en gadget som var gratis og kunne bruges af alle • Viborg ville oprindeligt gerne arbejde med en abonnementsordning, men valgte en outpost – men i en anden form end Silkeborg 8. December 2011 - Hotel Scandic Kongens Ege, Randers

12 BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN Erfaringer • Nu forventede vi i projektgrupperne at arbejdet med udviklingen og afprøvningen af de 4 servicemodeller kunne begynde • Når man arbejder med innovation, kan man godt blive overhalet indenom af virkeligheden! 8. December 2011 - Hotel Scandic Kongens Ege, Randers

13 BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN Idéerne bliver samlet 8. December 2011 - Hotel Scandic Kongens Ege, Randers • Homepartys (= Biblioteket rykker ud - til dig) • Det bødeløse bibliotek/bødeforsikring + • Garanti for nye bøger/hurtig levering + • Abonementsordning (= Biblioteket rykker ud til dig)

14 BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN Perspektivering – hvad har vi lært? • Måske skulle borgerne have været involveret helt fra starten? • Det er en fordel at være hurtigt ude med noget som er 80 procent klar, for at skabe værdi for borgeren lige nu • Flere af de idéer som var nye for 2 år siden, er ikke relevante længere, eller er overhalet af den teknologiske udvikling 8. December 2011 - Hotel Scandic Kongens Ege, Randers

15 BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN Perspektivering - de 4 modeller • Biblioteket rykker ud – til dig En oplagt model til at formidle bibliotekets ”ud af huset” aktiviteter • Sinding Bibliotekscafé Modellen kræver ildsjæle og klar skelnen mellem de frivillige og biblioteket – men interessant hvis man vil arbejde med tilbud som ligger i krydsfeltet mellem afhentningssteder, selvbetjening og biblioteksfilialer 8. December 2011 - Hotel Scandic Kongens Ege, Randers

16 BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN Perspektivering – de 4 modeller • Lokumsreklamer En oplagt model at bruge til at formidle bibliotekernes tilbud på uventede steder • Bogpakken ”Vi vælger for dig”, færdigpakkede poser med litteratur, er en interessant model – uden betaling 8. December 2011 - Hotel Scandic Kongens Ege, Randers

17 BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN 10.05 Signalement af de 4 servicemodeller v. projektdeltagerne 8. December 2011 - Hotel Scandic Kongens Ege, Randers • Biblioteket rykker ud, Viborg Bibliotekerne • Lokumsreklamer, Horsens Kommunes Biblioteker • Sinding Bibliotekscafé, Silkeborg Bibliotekerne • Bogpakken, Randers Bibliotek


Download ppt "BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN 8. December 2011 - Hotel Scandic Kongens Ege, Randers Afsluttende temadag."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google