Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Formidling i selvbetjente biblioteker

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Formidling i selvbetjente biblioteker"— Præsentationens transcript:

1 Formidling i selvbetjente biblioteker
Kl Velkommen Kl Evaluering af de åbne biblioteker Kl Pause Kl Åbne biblioteker i Aalborg Kl Pause Kl Hvad vil brugerne have? Kl Frokost Kl Byens Hus i Jelling Kl Debat og erfaringsudveksling – og kaffe! Kl Tak for i dag

2 Tilblivelsen af Byens Hus

3 Huset er skabt ved - og til samarbejde

4 Her ses nogle meget vigtige parter i processen.
Bestyrelsen for foreningen Gang i Midtbyen, som gennem 8 år holdt fast ved og kæmpede for deres ide med et borgernes hus i Jelling midtby.

5 2003: Foreningen Gang i Midtbyen stiftes
2005: Jelling Sparekasse og Jelling Kommune beslutter at skyde penge i projektet 2006: Ny Vejle Kommune går ind i projektet med bibliotek og borgerservice : Arkitekttegninger, lokalplaner, Kulturarvstyrelsen, udbud, brugermøder… Sep. 2009: Første spadestik : Indvielse Ideen blev født ved en privat julefrokost i 2002. Allerede dengang var navnet Byens Hus.

6 Byens Hus 10.10.10 Bibliotek Borgerservice Byens Bio Byens Café
Jelling Bryggeri A/S Jelling Bryggerlaug Jelling Musikfestival Lokalhistorisk Arkiv Møllen ”Kunst og kunsthåndværk” GIM (”Gang i Midtbyen”) Borgergruppe Her har vi husets brugere, som flyttede ind ved indvielsen Bibliotek vender jeg tilbage til…

7 Åbningstider for personlig betjening
Administrationsbygningerne / Borgerservice (dog ikke Teknik & Miljø):  Administrationsbygningen Skolegade 1  7100 Vejle  Tlf.: Fax: Mandag-onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Borgerservicecenter Børkop, Egtved, Give, og Jelling: Torsdag kl Borgerservice var en betydelig faktor i processen, mens der blev lagt bygge- og indretningsplaner. Bibliotek og borgerservice var stort set lige ”store” i den periode. Det har dog ændret sig væsentligt. Da vi flyttede ind her, blev borgerservice’s åbningstid reduceret til 1 dag om ugen. Det gjaldt hele vejen rundt i alle centerbyerne. Alt tyder på, at den sidste bemandede dag for deres vedkommende også falder bort inden for det næste år.

8 Byens Bio er en biograf drevet udelukkende af frivillige – her er det et hold operatører.
Biografforeningen har ca. 400 medlemmer, og den har eksisteret siden 2005 – længe inden man havde en sal at vise film i. Man har i dag en moderne biograf med 82 sæder, som netop er blevet digital.

9 Byens Café er et omdrejningspunkt i huset
Byens Café er et omdrejningspunkt i huset. Caféen drives af Jelling Musikfestivals Fond, og man har stiftet Jelling Musikforening, som sørger for arrangementer i cafeen.

10 Jelling Bryggeri holder til her.
Desuden har vi foreningen Jelling Bryggerlaug, som laver håndbrygget øl. Pudselauget sørger for pudsning af kobberkedlerne

11 Kunstnerværkstedet Møllen er en meget vigtig del af Byens Hus
Kunstnerværkstedet Møllen er en meget vigtig del af Byens Hus. Det tidligere værksted lå i en nedlagt mølle netop her, hvor huset ligger i dag. Da møllen i sin tid stod til at skulle rives ned, begyndte arbejdet for at skabe et nyt kulturhus, som både kunstnerne og alle andre borgere kunne få glæde af. Der er plads til 15 billedkunstnere og kunsthåndværkere. De udstiller på skift her på øverste etage. Møllen har netop haft 20 års fødselsdag.

12 Black Sabbath spiller i Jelling
Legendariske Black Sabbath er gendannet i sin oprindelige besætning, og bandet tager på Europatour i maj Derfor er det oplagt, at Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler og Bill Ward indtager Scenen på Jelling Musikfestival. Vi glæder os enormt meget til at præsentere bandet, der formede Heavy Rock - og stadig leverer de tungeste riffs i rock'n'roll !Læs mere ... Så har Jelling Musikfestival deres kontor her med 4 fastansatte medarbejdere. Jeg har desværre ikke noget billede af dem, men i stedet en spændende nyhed.

13 Forud for indvielsesdagen lå en lang proces med mange projekt- og byggemøder.
Alle brugere var involveret i processen, og det færdige resultat bygger på et hav af skitseforslag og rigtig mange kompromis’er. Det var til tider en omstændelig proces, men den brede involvering har båret frugt: Alle har forståelse for, at ikke alle ønsker kunne opfyldes, og alle føler ejerskab til huset.

14 I den sidste fase havde vi indretningsarkitekt Mette Fredskild koblet på.
Hun havde fokus på at skabe en sammenhæng mellem husets forskellige dele. Her citeres hun i vores lokale avis, og jeg synes, hun rammer plet i sin beskrivelse af huset. ”Her er en markant rarhed – det er ikke alle byggerier der lykkes, men Byens Hus gør på grund af lys, nærhed og sammenhæng i huset… Huset er et produkt af sted, vilkår, engagerede mennesker og en målrettet gruppe bygherrer og rådgivere”

15 Vi har fået et dejligt hus med mange muligheder
Vi har fået et dejligt hus med mange muligheder. Vi kan samarbejde på kryds og tværs, og hver del af huset trækker besøgende til de andre områder. Her er der koncert i caféen, og foyer’en er inddraget til en fin koncertsal.

16 Vi har etableret et brugerråd for husets faste beboere
Vi har etableret et brugerråd for husets faste beboere. Vi samarbejder om arrangementer og opdaterer i fællesskab vores infoskærm. Samarbejde om arrangementer har vi dyrket i mange år her i Jelling. Biblioteket tog for år tilbage initiativ til et uformelt mødeforum for alle, der laver kulturelle arrangementer. I kraft af fællesskabet har vi kunnet trække adskillige store navne til, selv om Jelling er en lille by.

17 Jelling har også en enestående ”frivilligkultur”
Jelling har også en enestående ”frivilligkultur”. Både café, bryggeri og biograf baserer driften på mange engagerede frivillige hjælpere. Jelling Musikfestival startede sådan her i 1989, og den er en af årsagerne til en god spiral, hvor mange borgere har lyst til at deltage i det frivillige arbejde. I dag er festivalen den 3. største i Danmark.

18 Og fremtiden for Byens Hus?
I de kommende år investeres mange penge i dette stykke af verdenskulturarven. Området omkring højene kommer snart til at se helt anderledes ud, bilerne forsvinder ud af midtbyen, og beliggenheden her ved torvet vil sandsynligvis få mange flere turister til at kigge indenfor i vores hus.

19 Indretning Der er tænkt meget på sammenhæng i huset. Farver og former går igen. Vi vil gerne signalere, at kaffen kan indtages i biblioteket, eller bøgerne kan tages med til cafébordet.

20 Foyer’en er et fleksibelt område
Foyer’en er et fleksibelt område. Bibliotekets aviser og tidsskrifter opbevares her og er tilgængelige i hele åbningstiden, uden at man skal logge sig ind i det selvbetjente bibliotek.

21 Vi har lagt vægt på at skabe et åbent og tydeligt velkomstområde
Vi har lagt vægt på at skabe et åbent og tydeligt velkomstområde. I bibliotekets bemandede åbningstid har vi en værtsfunktion i forhold til hele huset.

22 Vi har også gerne villet lave et rart legeområde for småbørnsfamilierne.

23 Det er lykkedes godt på den begrænsede plads.

24 Vi vil gerne have biblioteket ud i huset
Vi vil gerne have biblioteket ud i huset. Derfor er der lavet plads til bøger på scenens yderside i caféen.

25 Bibliotekets areal er ikke så stort, og det var svært at få plads til alle hyldemeter. Der blev kasseret næsten 20 % af samlingen inden flytningen, men alligevel kunne vi godt have ønsket os mere luft på og mellem reolerne.

26 Det var først i den sidste fase af byggeprocessen, at vi vidste, her skulle være selvbetjening, men vi havde mulighed for at tage højde for det i indretningen. Vi har ønsket et transparent lokale, som kan dækkes ind af få overvågningskameraer, og hvor man kan føle sig tryg. Vi har også bestræbt os på en enkel og stringent opstilling af reolerne, så man selv kan finde rundt.

27 Alligevel har vi en udfordring i alle de særopstillinger, som vi godt kan lide i bibliotekerne.
Ligesom det er en vanskelig kunst at få sat de helt rigtige skilte op. Samtidig savner vi plads til gode udstillingsmuligheder til inspiration for brugerne.

28 Formidling i det selvbetjente bibliotek

29 Der er selvbetjente biblioteker i de 4 centerbyer i Vejle Kommune: Børkop, Egtved, Give og Jelling.

30 De selvbetjente biblioteker åbnede
I maj 2010 i Børkop og Egtved I oktober 2010 i Give og Jelling Den 1. januar 2011 blev den bemandede åbningstid skåret med 1 dag alle steder.

31 Alle centerbiblioteker har en opgave som lokalt kulturhus, bl. a
Alle centerbiblioteker har en opgave som lokalt kulturhus, bl.a. med udlån af lokaler.

32 Særligt i Jelling er kulturhustanken fuldt udfoldet – til gavn for det selvbetjente bibliotek.

33 Siden indførelsen af selvbetjening er udlånstallet i Jelling steget med i gennemsnit ca. 20 % pr. måned. Besøgstallene i selvbetjeningstiden topper i Jelling med et gennemsnit på knap 1000 pr. måned.

34 ”Vi vil sikre kvalitet og indhold i borgernes møde med det selvbetjente bibliotek”
Centerbibliotekerne i Vejle Kommune har 91 åbningstimer med selvbetjening mod 19 – 27 åbningstimer med betjening. Der er derfor store biblioteksfaglige og tekniske udfordringer i forhold til borgernes møde med det selvbetjente bibliotek. Vi har høstet de første erfaringer med selvbetjening i Vejle Bibliotekerne, og henover sommer og efterår i år har vi arbejdet målrettet med at forbedre kvaliteten i de selvbetjente biblioteker. Vi nedsatte en arbejdsgruppe med to deltagere fra hvert centerbibliotek, og gruppen fik et kommissorium med denne overskrift og baggrund.

35 Oplevelser Inspiration Brugerinddragelse
Gruppen beskæftigede sig med en række spørgsmål. Hensigten med arbejdet var bl.a.: Vi tror, at vi kan gøre det til en bedre oplevelse at besøge det selvbetjente bibliotek. Vi tror, at vi kan inspirere mere, så besøget i biblioteket ikke bare handler om aflevering og afhentning af bestilte materialer. Vi tror, at vi kan bruge borgernes ideer og input aktivt, så vi kan skabe bedre tilbud.

36 Folkebiblioteket i videns- og oplevelsessamfundet
I arbejdsgruppens anbefalinger inddrages denne model for folkebiblioteket i videns- og oplevelsessamfundet. Folkebiblioteket i videns- og oplevelsessamfundet

37 Inspirationsrummet Indkøb af legeinstallationer der giver oplevelser og inspiration (og ikke kræver oprydning) Partnerskaber med kunstnere eller studerende på pædagogiske uddannelser Udstillinger Højtlæsning Wagnerguide, som hjælper brugerne på vej, når de søger inspiration til materialer Her ses nogle af anbefalingerne.

38 Læringsrummet Borgerkurser Babybongo Workshops
Vore IT-løsninger skal fungere!

39 Møderummet Inddrage frivillige som ”flødeskum”
Opfordre foreninger til at bruge lokalerne Mulighed for at komme i kontakt med personale Avis- og tidsskriftlæsepladser Møblering, der giver mulighed for samtale Blogs Foredrag

40 Det performative rum Indkøb af legeinstallationer der giver oplevelser og inspiration (og ikke kræver oprydning) Partnerskaber med kunstnere eller studerende på pædagogiske uddannelser Inddrage frivillige som ”flødeskum” Opfordre foreninger til at bruge lokalerne Workshops Udstillinger Spil dansk dagen Her genbruges fra de andre ”rum”. Rart at tingene spiller sammen og kan opfylde flere formål…

41 … og fortsat erfaringsudveksling!


Download ppt "Formidling i selvbetjente biblioteker"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google