Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

- ”Digitalt medborgerskab” – om bibliotek og borgerservice som kulturkonvergens eller konvergenskultur.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "- ”Digitalt medborgerskab” – om bibliotek og borgerservice som kulturkonvergens eller konvergenskultur."— Præsentationens transcript:

1 - ”Digitalt medborgerskab” – om bibliotek og borgerservice som kulturkonvergens eller konvergenskultur.

2 - 2

3 - 3 Undersøgelsen en opfølgning på en lignende undersøgelse fra 2009, hvor under af halvdelen af landets kommuner meddelte, at de havde inddraget bibliotekerne i løsningen af borgerserviceopgaver.

4 - Rapporten kan downloades på www.db.dk/borgerservice

5 -

6 - Udbetaling Danmark HVEM & HVAD Efter etableringen af ”Udbetaling Danmark” hersker der stadig en del usikkerhed i kommunerne om, hvor de resterende arbejdsopgaver ender og ikke mindst, hvem der skal løse dem og hvordan de skal gribes an. Konsortiet vil afsøge det kompetencemæssige, udækkede område i feltet mellem bibliotekernes nye opgaver og den digitale service af borgerne, herunder borgernes muligheder og evner for at hjælpe sig selv digitalt 6

7 - MÅLET Kompetenceudviklingsforløb Projektet har i to år afdækket mulighederne for at udvikle et kompetenceudviklingsforløb for biblioteks- og borgerservicemedarbejdere, som skal tage højde for de ændringer og udviklinger, der sker med hele borgerbetjeningen, kombineret med elementerne fra ”den venlige betjening”, som har rødder i folkeoplysningstraditionen. Projektet har været lidt længere undervejs end forventet, hvilket primært skyldes interne omstruktureringer. 7

8 - Formål (som vi udtrykte det for 2 år siden) Digitalt medborgerskab. • i kompetenceudviklingsforløb (for biblioteks- og borgerservicemedarbejdere) • i uddannelsesforløb (for samme målgruppe med af længere varighed) •I forskningsforløb (erfaringsopsamling og videnudvikling) Mål (max.255 tegn) At skabe ejerskab blandt 10 kommuner til et udviklingsforløb for biblioteks- og borgerservicemedarbejdere samt til et fremtidigt ph.d.-forskningsprojekt ved SDU mhp dok. af de organisatoriske processer, udvikling af ny viden og kompetenceudviklingsforløb. Succeskriterier / resultater (255 tegn) At få 7 kommuner med i fagligt og økonomisk samarbejde. Kvalitative interview med kommunaldirektør, faglige direktør for borgerservice og bibliotek, bibliotekschefen og borgerservicechef og derigennem få interessetilkendegivelse for rekruttering ca. 60 nøglepersoner til et kompetenceudviklingsforløb med arbejdstitlen Digitalt Medborgerskab, som efterfølgedende kan iværksættes på SDU. 8

9 - Bibliotek eller borgerservice? Borgeren har fokus på at få løst opgaven 9

10 - Altså - en politisk og faglig interesseorganisation.

11 - Vi låner mere og besøger oftere de færre og færre biblioteker Der er nu 482 betjeningssteder (en halvering siden 1980, men der er oprettet 62 servicepunkter f.eks. afhentning i butikker) I alt 36 millioner besøgte bibliotekerne i 2011 (En stigning på 250.000 fra 2010 til 2011 og den lærings- og kulturinstitution, som bruges hyppigst og af flest mennesker.) I 2011 udlånte bibliotekerne 77 mio. materialer (Der har siden 2007 været en stigning i udlånet, væksten skyldes dog udelukkende fornyelser. Bøgerne er fortsat bibliotekernes vigtigste medie og udgør over 60% af de samlede udlånsaktiviteter) Læring på biblioteket En aktivitet i kraftig stigning. I 2010 blev der f.eks. holdt i alt 1.712 ”Lær mere om it- kurser” på bibliotekerne, herunder intro til Nem ID

12 - 12 ”Det kunne også være nyttigt med en mere præcis viden om, hvad der gør biblioteket attraktivt for de mange mennesker, der kommer uden at benytte de traditionelle tilbud” (Jens Thorhauge, Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik, 2008). 36 mio kan ikke tage fejl! …….. eller? ”Der bør dog i bibliotekssektoren arbejdes mere systematisk med at tilvejebringe aktuel evidensbaseret viden gennem undersøgelse af brugere, ikke-brugere og forskellige segmenters interesser og behov. Mange af de tilgængelige undersøgelser giver desværre ikke et fuldt og tilfredsstillende billede af målgrupperne.” (”Folkebibliotekerne i Vidensamfundet”)

13 - 13 db.dk

14 - 14

15 - Hvad efterspørger borgerne i fremtiden? Hvilke kompetencer skal personalet have? Hvordan sikrer vi en sammenhæng?

16 - Michel Steen-Hansen msh@db.dk www.db.dk Biblioteksdebat.dk Let's Link?: linkedin.com/in/saintmichelslinkedin.com/in/saintmichels twitter.com/saintmichels facebook.com/saintmichels Se oplægget på biblioteksdebat.dk


Download ppt "- ”Digitalt medborgerskab” – om bibliotek og borgerservice som kulturkonvergens eller konvergenskultur."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google