Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Biblioteket – lige ved hånden

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Biblioteket – lige ved hånden"— Præsentationens transcript:

1 Biblioteket – lige ved hånden
12. marts 2010 Kulturkonferencen 2010 – Kultur for alle Elisabeth Staun,

2 PROJEKTET

3 Formål At bringe bibliotekets ydelser tæt på borgerne og gøre dem så tilgængelige som muligt Udvikle og afprøve nye biblioteksservices med tilstedeværelse, hvor borgerne færdes og tilgængelighed på tider, steder og måder, der efterspørges.

4 Hvorfor? Efter strukturreformen: mange bibliotekslukninger (filialer, bogbusser) Bedre teknologi digital biblioteksformidling bestilling, download, full-text, inspiration, læring og Interessefællesskaber Bibliotek.dk Ændrede forventninger hos borgere

5 Mål Udvikle innovative modeller for distribution af biblioteksservices og –”samlinger” Borgerrettede forsøg i alle fire kommuner Support til andre kommuner Videnopsamling: Nationale og internationale erfaringer inddrages. Modellerne kan danne baggrund for nytænkning af bibliotekernes strukturelle udvikling i krydsfeltet mellem det digitale og det fysiske bibliotek

6 Hvem? Deltagere: ”Beta-bibliotekerne” – Silkeborg, Horsens, Viborg og Randers Finansiel støtte: Kulturministeriet, Kulturregion Østjysk Vækstbånd, Styrelsen for Bibliotek & Medier samt egenfinansiering

7 PROCESSEN & METODERNE

8 LIGE VED HÅNDEN: - HVAD BETYDER DET?
Der, hvor du er Tilgængelig Lige til at gå til Det vil sige: Geografisk Tidsmæssigt Brugervenlig RELEVANT og NYTTIG Hvor kræver vores service/produkt for høj kompetence? Hvor er vores service/produkt for vanskeligt tilgængeligt? Hvor udelukker vi kunder pga. økonomi? Hvor er der et potentiale for simplere løsninger?

9 9

10 10

11 Idéer formes, bæres og vælges af mennesker
11

12 KREATIVT FORLØB 1. Drøm/idé 3. Kritik 2. Praksis Beslutning 1. 2. 3.
4. 1. Drøm/idé Fokus på: Hvad? Hente inspiration og viden Få idéer til idéer Idéskabelse – v.hj.a. flere metoder Til projektforløb! EXIT Idéer deles med andre! Beslutning Stop/go Genvej 3. Kritik Fokus på: Hvorfor? Idévurdering Nytteværdi/ressourcer Strategi/timing Kritiske spørgsmål/testning Eksternt input Stop/go Idéer deles med andre! Idéer deles med andre! EXIT Evt rense figuren for logo og rammen (stregerne). husk eksempler: litteraturfestival og et på mikroniveau I pitstops: Bearbejdes idéerne – man forholder sig bevidst til dem. Brændstof i bilen: Mangfoldigheden, synergien, konferencer, kurser studieture, alle input og personlig energi og engagement. Banen er det kreative miljø. 2. Praksis Fokus på: Hvordan? Kvalificere idéen – kød på. Kreative værktøjer Stop/go EXIT

13 milepælsplan

14 Kreativ i hele processen
= beslutning/valg Spor 1 Spor 2 Spor x Idéudvikling, -kvalificering og udvælgelse Foranalyse, feltarbejde, markedsanalyse Koncept-udforskning: analyse, design, prototype/test Konstruktion/ organisering/ implementering Drift, videreudvikling

15 VIDEN & ANALYSE

16 Segmenter/målgrupper
16

17 Hvilke borgere er brugere?
Bibbruger/ Ikke-bruger Randers Befolkning i DK Traditionelle 14,5 % 13,0 % Traditionelle individorienterede 13,2 % 9,9 % Center – ikke placérbare Nogle er brugere 12,8 % 11,4 % Moderne individ orienterede Ikke typisk bruger 12,4 % 12,1 % Fællesskabsorienterede BRUGER 11,5 % 10,6 % Individorienterede 11,3 % Moderne Har penge men ikke tid 9,4 % 8,9 % Traditionelle-fællesskabsorienterede 8,7 % 10,4 % Moderne-fællesskabsorienterede 6,0 % Ca. 26 % er i typisk bruger-segment Ca. 33 % er i typisk bruger-segment 17

18 IDEUDVIKLING metoder

19 1. Idéudvikling på baggrund af borgerprofiler/Personas (f. eks
1. Idéudvikling på baggrund af borgerprofiler/Personas (f.eks. en ikke-bruger) METTE 36 årig kvinde Travl hverdag Pendler til Århus hver dag med tog Mor til 2 børn, 7 og 11 år Gift med Ole, 38 år 19

20 Barrierer - analyse Simplicitet Pris Bekvem-melighed Produk-tivitet
Risiko Oplevelse 20

21 Barrierer - eksempel 21 Oplevelse Simplicitet Risiko Pris
Hvor let er det for xx at anvende servicen eller at få adgang til den? Pris Er prisen en barriere? Bekvemmelighed Hvad vil det kræve af xx at få adgang til og at anvende servicen? Vil xx yde den indsats? Produktivitet Hvor effektivt løser servicen xx’s behov, problem eller ønsker? - I forhold til alternativer? Risiko Hvilke ricisi er forbundet med servicen, for xx? Oplevelse Hvordan vil xx opleve når han/hun bruger servicen? Menuen er på Engelsk – han kan ikke engelsk Prisen er go (gratis) Socialt pres: muligvis statustab ved at anvende servicen, da den ikke koster noget og ligger på biblioteket Han kan opleve nederlag, fordi menuen er svær God produktivitet: Han kan få dækket sit behov for daglige nyheder, uden at skulle på biblioteket eller give penge for det. (men får han dækket andre behov ved at gå på bib?) 21

22 Distributions-kanaler
Forretningsmodel Partner netværk Nøgle- aktiviteter Tilbud Hvilken værdi skabes? Kunde- relationer segmenter ressourcer Distributions-kanaler Omkostningsstruktur Indtægtsstrømme Kilde: Alexander Osterwalder – guide findes gratis på nettet 22

23 2. Opfind de innovative, gode spørgsmål
På baggrund af: Projektets formål Borgernes input og jeres viden om borgerne

24 IDEKU – et eksempel på en struktureret metode til idéudvikling
Hvordan kan vi skabe større tilgængelighed , dér hvor borgerne er på nettet? Søgning Anbefalinger Inspiration DR TV2 Dagblade Biblioteket på folkeskolens forældreintra til bibllioteket Googlegadet med lånerstatus Gadget My Space Gaffa Mediers hjemmesider Hvordan får jeg mit barn til at læse? I-Phone app. Facebook Twitter Biograf - hjemmesider Biograf-hjemmesider Youtube.com -Bib.kanal Youtube.com - fælles bib.kanal Lokale spillesteder Uddannelses Julie på Facebook Idrætsklubbers hjemmesider Aktiviteter med Ramasjang Links i arrangementskalender til biblioteksbasen Fodboldklubben Hvordan? Hvorfor? Netmusik Biblioteksbasen (reservationer) Hvem? Kilde: Alt4Kreativ.dk 24

25 Playstorming – leg og prøv af!
25

26 Idéforvirret! 26

27 Idévurdering Stor indsats Lille effekt Stor indsats Stor effekt
Ideer til fremtiden Drømme Ikke umiddelbart realiserbare ideer Stor indsats Lille effekt Stor indsats Stor effekt Udfordring Stimulation for hjernen Fremtidens løsninger Innovative ideer Lille indsats Lille effekt Lille indsats Stor effekt Lavt hængende frugter realiserbare ideer Umiddelbart Breakthrough Ka det betale sig? Spændende ideer Mulige at implementere Effekt ”Almindelige” ideer Originale ideer

28 Vurderingskriterier runde 1
Kriterier som alle projekter skal opfylde, når de er fuldt ud implementerede/udbredte (Når de har nået deres fulde deres potentiale, det de kan blive til) Nytænkning/Innovativ (Når det lykkes, skaber det reelt nye muligheder for borgerne og vi eller andre kender ikke på forhånd hele løsningen - vi må eksperimentere os frem) - dette kriterie tæller dobbelt. Tilgængelig  (Biblioteksservice på tider , steder, måder, der er relevante for borgerne og/eller er nem for målgrupperne at anvende og få adgang til.) Teknologisk - Anvendes der i modellerne nye metoder, ny teknologi eller gammel teknologi/metoder på nye måder? Effekt/succes    (Hvor mange borgere vil få glæde af servicen/modellen, når den er fuldt ud implementeret/udbredt på relevante steder) Effekt i forhold til indsats (Lav indsats/Høj effekt) (Høj indsats/Høj effekt) - Hvis lav indsats, lav effekt og høj indsats lav effekt, gives ingen points. Marker hvis rød eller blå. 28

29 Vurderingskriterier runde 2
Lige ved hånden Borgerrettet – synlig og nyttig for borgere Målgruppe – bredde Økonomisk bæredygtighed Realiserbarhed Forskellighed/alsidighed Tilgodeser forskellige formål

30 Samarbejde biblioteker i fire kommuner
Forskellighed – en fordel.... og en udfordring Fælles webarbejdssted – web 2.0. Alle kan bidrage! Inddragelse fra start Udfordret af at projektet ikke var i konkrete rammer fra start. Men det er også projektets fordel.

31 EKSEMPLER – hvordan biblioteket kan være ”lige ved hånden”

32 Widget på intranets/andre hjemmesider eller i iGoogle
Semacode Widget på intranets/andre hjemmesider eller i iGoogle Forældreintra

33 Bogautomaten – på stationen

34 Mediejukeboxen

35 Outpost – en ”bib minute clinic”

36 Lån via din mobil

37 Få bragt bøgerne til døren - abonnementsordning
Lige som frugt og grøntpakker Bødeforsikring Hent bogen ved bageren

38 Hvis du vil vide mere: Kulturministeriets video om projektet: Q Projektbeskrivelse: Projektleder, Mette Elkjær Hede: Udviklingskonsulent, Elisabeth Staun:


Download ppt "Biblioteket – lige ved hånden"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google