Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tom Rønning Almene Boligdage 2. september 2011

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tom Rønning Almene Boligdage 2. september 2011"— Præsentationens transcript:

1 Tom Rønning Almene Boligdage 2. september 2011
Udsættelse af bolig Tom Rønning Almene Boligdage 2. september 2011

2 Statistik fra Domstolstyrelsen 2009

3 Arbejdsgange i Odense Kommune
I forbindelse med restance på husleje er der følgende procedure. Boligforeningerne sender information til Odense Kommune når det påtænkes at sende borger til fogedretten grundet huslejerestancer. Ydelsescenteret sender et brev til borgerne hvor de tilbydes råd og vejledning. Boligforeningerne sender information til Odense Kommune når borger er sendt til fogedretten grundet huslejerestancer. Ydelsescenteret sender et brev til borgerne hvor de tilbydes råd og vejledning. Fogedretten kontakter Odense Kommune hvis det indkalder børnefamilier til samtale i fogedretten. B&U Odense Kommune tager kontakt til familien. Bemærk at fogedretten ikke bruger cpr.nr. Hvis fogedretten under selve fogedforretningen konstaterer at der enten er børn, eller borgere der ikke kan tage varer på selv sig, på adressen. Kontaktes de opsøgende socialrådgivere i Socialcenteret.

4 Undersøgelse af fogedsager i Odense 2007-2009
I 2007 blev november udtrukket som den måned, hvor alle fogedsager tilgået Odense Kommunes Ydelsescenter blev gennemgået. I oktober 2009 valgtes oktober som sammenligningsmåned, denne gang blev undersøgelsen reduceret til en gennemgang af fogedsager, som endte med en fogedudsættelse.

5 Undersøgelsen for fogedsager 2009
Oktober måned 2009 Ca. 135 borgersager der er tilsendt brev med råd og vejledning fra Odense Kommune. 47 indkaldelser til fogedretten. 49 tilbagekaldte sager. 39 varsler om udkørende fogedforretning.

6 Udkørende fogedforretning okt. 2009
I alt 39 borgere modtager besked om fogedforretning. 21 lejer bliver sat ud af fogeden Heraf 1 børnefamilie, samt 6 unge år. 49 sager tilbagekaldt (alle incl. varslede sager) 20 familier samt 9 unge undgik fogedudsættelser. Status på de 39 sager der modtog varsel pr 7 er stadig på gammel adresse 24 er på anden adresse enten Odense eller anden kommune. 5 er på ukendt adresse. 1 er på forsorgshjem.

7 Indkaldte til retsmøde okt. 2009.
47 breve med indkaldelse til fogedretten. Heraf 16 børnefamilier samt 9 personer år. Status 18 har fået ny bolig, enten i Odense eller anden kommune. 4 er på ukendt adresse 1 er på forsorgshjem. 1 er død. D.v.s. at 50% har skiftet bopæls efter indkaldelse til fogedretten.

8 Ny lovgivning. Orientering om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge af manglende betaling af husleje m.v.) vedtaget 1. Indførelse af pligt for almene boligorganisationer til at underrette kommunen senest samtidig med at en sag om lejerestance oversendes til fogedretten 2. Forlængelse af lejelovgivningens påkravsfrister samt ændret fastsættelse af påkravsgebyr ( fra 3 til 14 dage) 3. Fremrykket vurderingspligt for kommuner ved udsættelsessager 4. Særlig forpligtelse for kommunen til at overveje administration af kontanthjælp og social pension, hvis en borger har misligholdt sin huslejebetaling 5. Udvidet mulighed for at få flyttehjælp 6. Mulighed for at få beboerindskudslån trods uafviklet tidligere lån

9 Opsamling på undersøgelse Okt. 2009
Sammenholdt med undersøgelsen fra november 2007 er antallet af konkrete personsager, som kommunen har modtaget henvendelse fra Fogedretten om, viser at være stort set identisk. Antallet af sager som ender ud i en udsættelse af boligen er faktisk faldet ganske meget. Baggrunden for, at tallene synes bedre, kan skyldes at oktober måned er udbetalingsmåned for børnefamilieydelse. Ligeledes den forlængede frist for betaling af husleje, samt boligselskabernes pligt til, at underrette kommunen, inden de sender en restancesag til advokat og fogedret, vurderes at have en positiv effekt på resultatet.

10 Opsamling på undersøgelse Okt. 2009
I forhold til de personer der blev enten indkaldt til fogedretten eller varslet til fogedudsættelse, kunne det forventes at især Socialcentret havde et vist kendskab til dem. Det viste sig, at dette ikke var tilfældet. Hovedparten havde en eller flere sager kørende i kommunen, sager som nødvendigvis ikke signalerede særlig opmærksomhed fra diverse myndighedspersoner. En gennemgang af de der havde modtaget skrivelse om udkørende fogedforretning viste, at der mod forventning ikke var mange tidligere hjemløse og forsorgshjemsbeboere. Faktisk kun et par stykker, som Socialcentret ikke var informeret om, var flyttet i egne bolig i kommunen, hvilket borgeren heller ikke er pligtig til. Baggrunden for udsættelserne kender vi ikke, men er i overvejende grad et spørgsmål om økonomi. Generelt, så er de fleste udlejere villige til at lade lejer blive boende, hvis restancen betales. Når det ikke er tilfældet, er årsagen ofte, at restance har været et gentaget problem og eller - at lejers almindelige adfærd har givet anledning til klager fra andre lejere, hvorfor der er en anledning til, at slippe af med en besværlig lejer. Mod forventning er lejere, som er varslet udsættelse ikke kun på kontanthjælp eller førtidspension. Flertallet er faktisk personer med almindelig indkomst, hvorfor det er svært at lave ordninger om administration af husleje.

11 Status 2010 2007 1.343 påbegyndte fogedsager i Odense retskreds
I perioden har Odense kommune formidlet 165 boliger, af disse formidlinger er 22 fraflyttet deres boliger, primært grundet ændring i familiestatus, enten er borgeren flyttet sammen med en anden eller er fraflyttet fælles bolig. 4 boliger skyldes fraflytning manglende huslejebetaling.

12 Arbejde der pågår medio 2011
Tæt samarbejde mellem boligorganisationer og Odense kommune Boligstratetisk aftale og organisering Der er nedsat flere forskellige arbejdsgrupper med deltagelse af ydelsescenter, borgerservice og socialcenteret, for at skabe bedre sammenhæng i indsatserne i forbindelse med boligplacering samt økonomisk administration af borgerne. Hjemløseplanen. Housing first. Særboliger Sociale viceværter. Metodeudvikling. Omlægning af personlig støtte.

13 Arbejde der pågår medio 2011
Byaftale med boligorganisationerne. Boligsociale indsatser Områdenetværk Tilgængelig kommune Når naboskab er svært M.m. Styringsdialog Dagsordenspunkter er bl.a. kommunal boliganvisning og fælles tilgang og løsning af boligsociale opgaver.

14 Nye udfordringer 25 % flere fogedsager fra forsyningsselskaberne, i 2011, grundet manglende betaling.


Download ppt "Tom Rønning Almene Boligdage 2. september 2011"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google