Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Din kontakt med det offentlige starter på nettet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Din kontakt med det offentlige starter på nettet"— Præsentationens transcript:

1 Din kontakt med det offentlige starter på nettet
- hvad betyder det for dig? [kommune, logo, dato] 1

2 Oplæggets indhold Hvorfor digitalisering?
Digitaliseringen har været på vej over lang tid Hvad betyder Digital Post for dig? Obligatorisk digital selvbetjening – hvad er det? Muligheder for hjælp og undtagelser

3 Digitalisering sparer penge og giver fordele
Selvbetjening giver dig mulighed for at springe køerne over. Du behøver ikke holde styr på ringbind. Ved at vi bruger nettet mere, sparer det offentlige penge, som kan anvendes bedre til fx velfærd. Ved at digitalisere gøres tingene smartere og billigere. Langt de fleste af os bruger i forvejen nettet til fx netbank eller køb af varer. Der er fordele for borgerne Det er nemmere for dig som borger, når du kan betjene dig selv, lige når det passer dig. Hvor som helst, når som helst. Du slipper for at gå i borgerservice og stå i kø - og for måske at skulle komme igen, fordi du manglede at medbringe noget dokumentation. Hvorfor skal vi digitalisere og droppe papiret? For hver blanket, som ikke skal tastes ind på computeren, og for hvert brev, som ikke skal have frimærke på, sparer den offentlige sektor penge. Penge som kan bruges på fx sundhed, undervisning og omsorg. - En ansøgning, der afleveres ved personligt fremmøde koster i gennemsnit ca. 100 kr., mens en tilsvarende digital henvendelse kun koster ca. 20 kr. - Analyse viser, at det samlede potentiale for besparelser alene ved, at borgerne bruger digital selvbetjening, er 900 millioner.

4 den digitale offentlige sektor
Mange års arbejde for den digitale offentlige sektor - Digitaliseringen har været på dagsordenen i mange år. Både i 2001, 2004, 2007 og 2011 har regeringen, KL og Danske Regioner formuleret strategier for digitaliseringen, så alle myndigheder hele tiden har arbejdet sammen om et fælles digitalt mål om at gøre tingene smartere - De første tre strategier var primært rettet mod at gøre myndighederne klar til digital forvaltning. - 2001: Arbejdet startede med, at alle myndigheder skulle kunne modtage sikre s fra borgerne og kunne kommunikere digitalt med hinanden. Desuden blev den digitale signatur indført som en mulighed for de borgere, der ønskede at betjene sig selv digitalt. - I 2004 blev det sat som mål, at alle myndigheder skulle udbetale til borgerens NemKonto. Her blev borgerne så også pålagt at skulle have en NemKonto. - I 2007 blev det vedtaget, at borgerne skulle have én indgang på nettet til det offentlige, nemlig borger.dk. Og at borgerne skulle kunne nøjes med at logge på ét sted hos det offentlige (NemLog-in). Desuden blev det fx besluttet, at borgerne skulle kunne få en digital postkasse på borger.dk, hvor de kunne få en del af deres post fra det offentlige digitalt. Det indebar (og indebærer stadig), at myndighederne skal kunne sende deres post digitalt. - Strategien for 2011 har også fokus på at gøre myndighederne mere digitale. - Men det nye er, at vi som borgerne nu for alvor inddrages aktivt og forpligtende. Som I kan se, er det et mål for de kommende år, at borgere og virksomheder skal betjene sig selv på nettet. - Kun med jeres ”hjælp” kan den offentlige sektor blive langt mere digital og effektiv. - Mere om den nyeste digitaliseringsstrategi på de næste billeder…

5 Digitaliseringsstrategien for den offentlige sektor, 2011-2015
Regeringen, KL og danske regioner blev i sommeren 2011 enige om en strategi for at gøre den offentlige sektor mere digital. Strategien blev derefter vedtaget af Helle Thornings-Schmidt-regeringen, så der er bred politisk opbakning til den. Det, I ser på billedet, er forsiden af den strategi, der blev vedtaget. Det blev besluttet, at der skal gennemføres helt konkrete indsatser for at gøre det offentlige mere digitalt og dermed følge med tiden og kunne frigøre ressourcer til fx velfærd. Det gælder bl.a. kommunikationen, hvor I som borgere i højere og højere grad skal kontakte det offentlige Danmark via internettet. Det er vedtaget ved lov i Folketinget, at borgernes kommunikation med det offentlige primært skal foregå digitalt. Konkret er det målet, at 80 % af den skriftlige kommunikation mellem borgerne og det offentlige skal foregå digitalt i 2015. Den digitale selvbetjening og kommunikation skal være en fordel for alle – for borgerne og for det offentlige. Derfor er det offentlige også altid parate til at hjælpe og assistere, så I kommer godt i gang og bliver fortrolige med selvbetjeningen. Man kan få hjælp på borgerservicecentret og på biblioteket. For dem, der ikke kan, er der indbygget undtagelsesmuligheder i lovgivningen.

6 Borger.dk - forsiden - Dette er forsiden af hjemmesiden borger.dk. Det er primært her, at borgerne kommunikerer digitalt med det offentlige. De mest populære emner vises. Ét klik og du er på siden, som fortæller dig, hvad du skal gøre. Eller find emnet, du søger til venstre – fx pension og efterløn, som giver dig al relevant information og let leder dig til at ansøge om fx din pension. Du kan også finde frem til at søge om boligstøtte, tilskud til nye briller, eller bestille nyt sundhedskort (sygesikringskort). Hvis du ikke kan finde frem via venstremenuen kan du altid skrive et søgeord i søgefeltet til højre. På ”Min Side” har du ét samlet sted, hvor du kan få et overblik over nogle af de oplysninger, det offentlige har om dig. Du kan fx få overblik over din sundhed. ”Mit sundhedsoverblik” viser bl.a. data om din læge og dine sygehusbehandlinger. Klik på ”Post”, og du kommer til din digitale postkasse (eller til oprettelsen af den, hvis du ikke er tilmeldt). Min Side og Post kræver, at du er logget ind med NemID. Det er sikkerhed for, at kun du og ingen andre har adgang til oplysningerne. Under ”Om borger.dk” finder du forskellige relevante informationer om borger.dk og alt det, du kan på siden. Fx en beskrivelse af Digital Post og information om NemID Helt ude til højre er søgefeltet, der også hjælper dig godt rundt på borger.dk Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvad man kan se af egne oplysninger på borger.dk. 6

7 Hvem skal kommunikere digitalt?
Dem, der kan kommunikere digitalt, skal gøre det. Dem, der har svært ved det, får hjælp. Dem, der slet ikke kan, kan blive undtaget. - Det er vigtigt at slå fast, at digital kommunikation er for dem, der kan. Og det er de allerfleste borgere i Danmark, der godt kan. Hele 84 % af befolkningen fra år er på nettet hver uge. Det viser tal fra Danmarks Statistik Og andelen af borgere, der bruger internettet jævnligt, stiger hvert år. Dette gælder også de ældre. 83 pct. af de årige siger i 2013, at de har været på nettet mod 75 pct. i De tilsvarende tal for de årige er 48 pct. i 2013 mod 42 pct. i 2012. - Man har ikke lavet lovene uden at tænke på, at fx mange ældre ikke har lært at bruge internettet, eller at der kan være sprogvanskeligheder. - Der er mange muligheder for at lære at bruge internettet – fx på biblioteker, aftenskoler og hos de frivillige i ældreorganisationerne. Og dem, der synes, det er svært, får hjælp til at bruge digital selvbetjening i borgerservice. - Dem, der slet ikke kan, kan blive undtaget.

8 og digital selvbetjening
Digital postkasse og digital selvbetjening Den digitale kommunikation bliver indført i to former: Digital postkasse og digital selvbetjening. Med den digitale postkasse kan man sende og modtage post til og fra det offentlige. Med digital selvbetjening kan fx anmelde flytning, ordne sin skat og mange andre ting.

9 Digital post Fra 1. november 2014 skal borgerne have en digital postkasse. Med en digital postkasse kan du: Modtage post fra det offentlige, fx pensionsmeddelelser, indkaldelse til bilsyn mm. Sende post til det offentlige Slippe for ringbind Opbevare dokumenter og breve sikkert Gøre Danmark grønnere Være med til at spare samfundet for op mod 1 mia. kr. årligt Digital Post er din postkasse på nettet. 1. november 2014 bliver det obligatorisk for alle borgere at kunne modtage digital post fra det offentlige, med mindre der er særlige forhold, der forhindrer det. Med Digital Post kan du: - Modtage post fra det offentlige, fx pensionsmeddelelser, indkaldelse til bilsyn mm. - Sende post til det offentlige - Slippe for ringbind - Opbevare dokumenter og breve sikkert - Gøre Danmark grønnere ved at vi ikke bruger så meget papir - Være med til at spare samfundet for op mod 1 mia. kr. årligt. Hvorfor ikke bruge almindelig ? - Digital post sendes ad en sikker og krypteret kanal, så ingen uvedkommende kan læse den digitale post. - Du logger ind i din digitale postkasse med din NemID, så ingen uvedkommende kan få adgang til din indbakke. 9

10 Digital Post på borger.dk – sådan ser det ud
[Navn…] - Sådan her ser Digital Post ud, når man åbner for det på borger.dk. - Hvis man er vant til at bruge et almindeligt program, vil det ikke være meget anderledes. - Man har også mulighed for at oprette mapper for at holde orden på de forskellige typer af post, man får. Når man er logget på borger.dk med sin NemID, kan man se, om der er ulæst post i den digitale postkasse – markeret med et rødt tal, som angiver, hvor mange ulæste digitale breve, man har i sin indbakke. På borger.dk findes en masse yderligere information om digital post, lige som man kan få en trykt folder om Digital Post på borgerservice og på biblioteket. Man kan indstille sin digitale postkasse, så der kommer en til éns almindelige adresse, når der er post i den digitale postkasse. Det er en god idé som påmindelse om, at man skal læse meddelelserne i den digitale postkasse. Man kan også give andre adgang til at læse posten i postkassen – hvis man fx gerne vil have, at familiemedlemmer eller andre kan følge med. I den digitale postkasse under ”Hjælp” findes de hyppigst stillede spørgsmål om den digitale postkasse og digital post – og selvfølgelig svarene på disse spørgsmål.

11 Tilmeld dig Digital Post
Det er en god idé at tilmelde sig allerede nu: - Tilmeld dig på borger.dk ved at klikke på ”Digital Post”. - Hvis du allerede bruger e-Boks: Du kan vælge at logge på e-Boks og tilmelde dig Digital Post fra det offentlige – dette skal du også gøre, selvom du i e-Boks allerede modtager post fra enkelte offentlige myndigheder. - Det er en god idé at være på forkant og begynde at bruge digital post allerede nu, selv om loven først træder i kraft den 1. november 2014. For at få en digital postkasse skal man oprette én på borger.dk. Men hvis man allerede bruger e-Boks, kan man også oprette sig derfra ved at tilmelde sig Digital Post fra det offentlige. Herefter bestemmer man selv, om man vil læse sin digitale post på borger.dk eller e-boks.dk - Man kan få hjælp til at oprette sin postkasse og lære at bruge den på borgerservice og på biblioteket. 11

12 Hvordan indføres Digital Post? Del 1
Borgere, der ikke er tilmeldt Digital Post, vil op til 1. november 2014 modtage et papirbrev med orientering om obligatorisk Digital Post. Det bliver muligt at søge om fritagelse, hvis man lever op til konkrete fritagelsesgrunde. 1. november 2014: Alle borgere, der ikke har en digital postkasse og ikke er blevet fritaget, får en digital postkasse tildelt. Det bliver en stor forandring i samfundet at gå over til digital post. Den proces, der kommer til at foregå frem mod 1. november 2014, er planlagt sådan her: Alle, der ikke i forvejen har en digital postkasse, vil få et papirbrev med oplysning om Digital Post. Senest fra midten af 2014 bliver det muligt at søge om fritagelse. Borgere, der ikke er i stand til at bruge den digitale postkasse, vil kunne ansøge om fritagelse ud fra konkrete grunde, fx at man ikke har adgang til computer i eget hjem, at man har et fysik eller kognitivt handicap eller der ikke er tilstrækkelig bredbåndsforbindelse i det område, hvor man bor. 1. november vil alle, der ikke er fritaget, og som ikke i forvejen har en digital postkasse, få én tildelt.

13 Hvordan indføres Digital Post? Del 2
Efter 1. november 2014: Hvis man har modtaget post i sin digitale postkasse, men ikke har været logget på den, får man et papirbrev med orientering om, at der er post i den digitale postkasse. Der udsendes kun ét papirbrev til borgeren med advisering om, at der er digital post. Hvis man ikke kan tilgå den digitale post, kan man søge om fritagelse. - Hvis man efter 1. november har post liggende i sin digitale postkasse, men man ikke har været logget på den, vil man få et almindeligt papirbrev om, at der er digital post til én. Dette brev udsendes kun én gang – hvis man ikke er i stand til at læse den digitale post herefter, kan man søge om fritagelse ud fra konkrete grunde.

14 Husk at tjekke din digitale postkasse
Den digitale post, du modtager, har samme retsvirkning som papirpost. Derfor skal du huske at læse din digitale post og reagere på den, hvis det er påkrævet. Ellers kan du gå glip af vigtige oplysninger. Du kan vælge at få besked på , når du har modtaget digital post. - Når du har oprettet din digitale postkasse, skal du huske, at den ligesom en almindelig postkasse skal tømmes. Der kan være vigtig post med en tidsfrist, som skal overholdes. Digital post har samme retsvirkning som brevpost. Dvs. at ligesom ved fysisk brevpost, er det dit ansvar at læse den post, der er sendt til dig - og reagere på posten, hvis det er påkrævet. Et brev sendt via Digital Post betragtes som modtaget af dig, når det er leveret i din digitale postkasse. Husk, at du kan indstille den digitale postkasse sådan, at du får en , hver gang der er post i postkassen.

15 Obligatorisk digital selvbetjening
Indføres i bølger 1. december Nu til digital selvbetjening. Fra 2012 og frem til og med 2014 bliver der indført obligatorisk digital selvbetjening på mange forskellige områder. Planen over de områder, der overgår til digital selvbetjening, er planlagt som en ”bølgeplan”, hvor der hvert år til 1. december er flere nye områder, hvor man skal bruge digital selvbetjening i stedet for at ringe eller møde op hos fx kommunen.

16 Digital selvbetjening Bølge 1 (1. december 2012)
Anmeldelse af flytning Ansøgning om optagelse til en plads i dagtilbud Ansøgning om indskrivning i folkeskolen Ansøgning om optagelse af børn i skolefritidsordning Ansøgning om sundhedskort Ansøgning om EU-sygesikringskort Book i naturen Betaling af jagttegn, jagt- og riffelprøve Ansøgning via optagelse.dk Tilbagebetaling af SU-lån Dette billede viser alle de services, der er overgået til digital selvbetjening pr. 1. december 2012. Så hvis man kontakter myndighederne med et af disse gøremål, vil man få at vide, at det foregår via digital selvbetjening. Der er selvfølgelig hjælp at få, hvis det er svært.

17 Digital selvbetjening Bølge 2 (1. december 2013)
Anmeldelse af udrejse Anmeldelse af cykeltyveri Ansøgning om navne- og adressebeskyttelse Ansøgning om kørekort Ansøgning om pas Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskat Ansøgning om privat straffeattest Ansøgning om kunststøtte fra Statens Kunstfond Ansøgning om økonomisk fripladstilskud i dagtilbud Ansøgning om kunststøtte fra Statens Kunstråd Forskudsopgørelse Skift læge Ansøgning om begravelseshjælp Årsopgørelse for almindelige skatteydere Anmeldelse af forekomst af rotter Anmodning om foretagelse af begravelse eller ligbrænding Udvidet selvangivelse Selvangivelse for udenlandsk indkomst Ansøgning om støtte til kropsbårne hjælpemidler Selvangivelse for begrænset skattepligtige Ansøgning om vielse – prøvelse af ægteskabsbetingelserne Genoptagelse af årsopgørelsen Indbringelse af klager på miljøområdet Ansøgning om navngivning og navneændring Kommunernes udlån og udleje af lokaler Erklæring om faderskab Dette billede viser de digitale selvbetjeningsløsninger i 2. bølge af digital selvbetjening, som træder i kraft 1. december 2013. - Så hvis man skal nogle af disse ting, foregår det også digitalt.

18 Et eksempel – vielse Her er et eksempel på, hvordan det ser ud på borger.dk, hvis man skal giftes – dvs. have prøvet ægteskabsbetingelserne. Det er let at læse om reglerne og udføre selvbetjeningen, når man er logget på med NemID.

19 Et eksempel – meld udrejse
Endnu et eksempel: Sådan ser det ud på borger.dk, når man skal anmelde, at man rejser ud af landet i mere end seks måneder. Som I kan se, er der, udover selve selvbetjeningen, links til en masse relevant information, man skal bruge, når man skal rejse ud af landet.

20 Kan man bruge sin smartphone, Ipad eller tablet?
På grund af de høje sikkerhedskrav er det endnu kun muligt at bruge Digital Post og digital selvbetjening på computere. En løsning er på vej, og det vil med tiden blive muligt at bruge de mobile enheder til digital kommunikation med det offentlige. - Det er desværre endnu ikke muligt at benytte NemID på mobile enheder, som fx iPhone og iPad. Det skyldes, at NemID kræver programmet Java, som ikke kan bruges på tablets og smartphones. Det er derfor ikke muligt at logge på borger.dk med NemID fra sin smartphone eller tablet. - Når man kan logge på sin netbank og e-Boks med NemID skyldes det, at flere private virksomheder har fået udviklet deres egne løsninger. En tilsvarende løsning for den offentlige sektor er ikke en mulighed, da det vil kræve alt for store investeringer for hver enkelt myndighed. Samtidig vil det være vanskeligt at opretholde et tilstrækkeligt samlet sikkerhedsniveau for den offentlige sektor. - Digitaliseringsstyrelsen arbejder på at udvikle NemID, så problemet løses. En løsning til fællesoffentlig mobil selvbetjening skal være sikker og brugervenlig. Det høje sikkerhedsniveau er helt afgørende i den offentlige sektor, når personfølsomme data tilgås. Kompromittering af personfølsomme data på grund af et for lavt sikkerhedsniveau kan ikke accepteres. Det forventes, at en løsning vil være klar i andet kvartal Herefter skal de enkelte myndigheder gøre deres digitale løsninger klar til at kunne bruges på de mobile enheder.

21 Hjælp at hente til digital kommunikation med det offentlige
Få hjælp på borgerservice. Bibliotekerne kan også hjælpe. Telefonsupporten ”1881” / kan svare på spørgsmål om brugen af borger.dk. Læseadgang for en pårørende til din digitale post. Kontakten til det offentlige starter på nettet, men der er stadig hjælp at hente, hvis man ikke føler sig tryg og har behov for assistance til at betjene sig selv på nettet. Det er borgerservice, der er den primære kilde til hjælp. Man kan også få hjælp på bibliotekerne, som har fx kurser i NemID, digital selvbetjening og Digital Post. Man kan altid ringe til 1881, hvis man har spørgsmål til borger.dk Man kan give en pårørende læseadgang i den digitale postkasse, så den pårørende kan læse den digitale post.

22 Muligheder for fritagelse og undtagelse
Digital Post: Senest fra midten af 2014 kan du søge om fritagelse, hvis du ikke er i stand til at bruge Digital Post. Digital selvbetjening: Den myndighed, du skal kommunikere med, skal tilbyde dig et alternativ, hvis du trods hjælp og vejledning ikke kan bruge den digitale selvbetjening. For de borgere, der ikke kan bruge digital selvbetjening, er der alternative muligheder. For Digital Post kan man søge om en generel fritagelse i borgerservice, hvis man ikke har mulighed for at bruge Digital Post. Når vi er lidt tættere på 1. november 2014, vil der vil blive informeret om, hvad man skal gøre. Når man skal foretage én af de handlinger, der er omfattet af obligatorisk digital selvbetjening, kan man blive undtaget i borgerservice og få en anden måde at kommunikere på. Følgende er eksempler på, hvem der (i nogle tilfælde) vil kunne undtages fra digital selvbetjening: Personer, der har et fysisk handicap Personer, der har en kognitiv funktionsnedsættelse (herunder demens) Personer, der har en psykisk lidelse Personer, der er socialt udsatte eller hjemløse Personer uden it-kompetencer Personer med sprogvanskeligheder Personer, der er svært ordblinde

23 Muligheder for at lære mere om at bruge it
Kurser og hjælp på biblioteket Kurser hos oplysningsforbundene (AOF, DOF, FOF, LOF, Netop) Datastuer og anden it-undervisning hos Ældre Sagen og Ældremobiliseringen Spørg den boligsociale projektleder om it-hjælp, hvis du bor i en almen boligafdeling med et boligsocialt projekt. - Det er ikke kun i forhold til digital kommunikation med det offentlige, at det er en stor fordel at kunne it. På internettet kan man fx holde kontakt med familie og venner, få kørevejledning til et bestemt sted, se TV eller købe ind og få varerne bragt til døren. - Der er masser af muligheder for at lære, hvis man endnu ikke har lært at bruge it. På billedet kan I se, hvor man kan henvende sig, hvis man gerne vil lære om it. På borgerservice og på biblioteket er der masser af foldere og andet materiale at hente, hvor man i ro og mag kan orientere sig. - Hold også øje fx i lokalpressen med annoncering for kurser og arrangementer, man kan deltage i.

24 Spørgsmål? - Læs mere på borger.dk


Download ppt "Din kontakt med det offentlige starter på nettet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google